Dnes je středa 23. září, svátek má Jaromír.

Ilustrační foto

Dobříšská muzejní noc slibuje bohatý program!

přidáno: 10. 06. 2019

V rámci festivalů muzejních nocí se nultý ročník uskuteční i v Dobříši. V rámci sobotního odpoledne a večera 15. června bude připraven pestrý program s velmi bohatou historií.

Pořadatel akce, Okrašlovací spolek Dobříš společně s Kulturním střediskem Dobříš, Muzejním spolkem Dobříšska a zámkem Dobříš zvou na dobříšskou muzejní procházku, která se koná pod hlavičkou celorepublikové akce Muzejní noc 2019. Zájemci budou moci během odpoledne navštívit významná místa města a současně i tři muzejní instituce - archiv a depozit muzea města Dobříše, expozici muzea hraček na zámku Dobříš a expozici muzea rukavic na dobříšském náměstí.

Program dobříšské muzejní noci

Odpolední procházka městem s tajenkou 15:30 – 17:00

Start od: Muzeum Rukavic Dobříš (Kopáčkův dům)

Vyluštěte s námi tajenku Hledání dobříšské historie. Pro všechny úspěšné luštitele připravena sladká odměna. Na procházku městem se všichni zájemci mohou vydat samostatně a nebo ve skupině. Průvodce je možné si zakoupit v informačním centru po celý den. Jeho cena je 10Kč. Pokud byste měli zájem během luštění průvodce vyslechnout i zajímavé informace o historii města, můžete se projít s námi. Odpolední procházka se soutěží je hlavně pro děti od 6 let s doprovodem rodičů. Pořádá Okrašlovací spolek města Dobříše, provede Petr Kadlec.

 

Muzeum hraček – Zámek Dobříš - 17:00 – 18:00

Historie vlakové trati Praha – Dobříš - Petr Hanuš (17:00.- 17:30)

Jak se učilo ve škole na začátku 20. stol.  - Zlata Paličková (17:30 – 18:00)

 

Zámek Dobříš v rámci muzejní noci doplní dvě prohlídky navíc. Výjimečně bude mít otevřeno až do 20:00

 

Muzeum Rukavic Dobříš (Kopáčkův dům) - 18:00 – 19:00

Voda základ života – prezentace koloběhu vody VHS Dobříš

Blanka Marvanová - Ve vodohospodářské expozici si malí účastníci mohou vyrobit přívěsek na krk ve tvaru kapky a ti větší si mohou pomocí chemického pokusu vyzkoušet proces čištění vody. Také vás seznámíme s koloběhem vody v přírodě a vodohospodářstvím v Dobříši.

Od 18:15 setkání malých vodníků – Každé dítě, které přijde v doprovodu s rodiči v kostýmu vodníka (počítá se i celozelené oblečení), dostane malý dárek.  

 

Depozitář Městského muzea - 17:00 – 20:00

Historie výroby rukavic – Ludmila Osičková

Setkání muzejníků  a fandů Dobříšské historie.  

Na závěr od 19:30 malý koncert hudebníka Petra Vašiny

 

Večerní procházka městem  - Od 20:00 do 22:00

Start od depozitáře Městského muzea Dobříš. Depozitář se nachází vedle ZUŠky. Procházka povede málo známými zákoutími města Dobříš. Pořádá Okrašlovací spolek města Dobříš, provede Petr Kadlec.

 

Jednotlivé instituce budou v rámci akce Muzejní noci otevřeny od 17:00 do 20:00 (muzeum hraček již od 13:00 hod.). Program bude časově navazovat. Do všech prostorů mimo prohlídek zámku Dobříš bude během akce vstup zdarma. Případná změna a nebo doplnění programu vyhrazena.

autor článku: Petr Kadlec