Dnes je sobota 18. září, svátek má Kryštof.

www.hfad.cz/

Integrace Rožmitálska od prosince ovlivní i stávající linky na Dobříšsku

přidáno: 21. 10. 2020

Od 13. prosince 2020 dochází k dalšímu rozšíření systému PID, tentokráte na Rožmitálsko. S tímto datem dojde ke zrušení čtyř linek SID, které nahradí čtyři nové linky PID a dojde k pozměnění sedmi stávajících linek. Na nových linkách bude platit časověpásmový Tarif PID.

Obce zahrnující integraci + [tarifní pásmo]:

Příbram - Láz - Trhové Dušníky - Bohutín - Rožmitál pod Třemšínem - Věšín - Hvožďany 

Relace Příbram - Dobříš - Praha

Tato fáze integrace se významně dotýká i relace Příbram - Dobříš - Praha, a tedy linek 317, 393 a 395. 

Hlavní a zásadní změnou projde linka 317, která bude nově rozdělena na dvě linky:

 1. 317Praha, Smíchovské nádraží - Mníšek pod Brdy - Voznice - Dobříš, náměstí
 2. 517Dobříš, náměstí - Obořiště - Dubenec - Háje - Příbram, sídl.Archiv

Důvodem rozdělení je nízká poptávka v úseku Dobříš - Obořiště - Příbram, kde v současné době jezdí vozy o délce 18 metrů, tedy kloubové autobusy, které jsou potřeba ve vytíženějších relacích, např. na linkách v oblasti Mníšku pod Brdy. Na lince 517 budou jezdit vozy standardní délky, není však vyloučeno, že vybrané spoje budou mezi linkami 317 a 517 přejíždět. V zastávce Dobříš, náměstí by měla být vytvořena návaznost na linky PID do/z Prahy tak, aby toto rozdělení nenarušilo komfort cestujících z Dlouhé Lhoty, Obořiště a přilehlých obcí. Na lince je o víkendu zachován interval 2 hodiny. Dopravcem obou linek je i nadále Martin Uher.“ – dodává k problematice Jan Pecka, redaktor webových stránek VHD – Střední Čechy.

Na spojích linek 393 a 395, které jedou bez přestupu přímo v trase Rožmitál p. Tř. - Praha a zpět bude změněn režim v Příbrami následovně: ve směru do Prahy budou tyto spoje vedeny ulicemi K. Pobudy a Kladenská pod číslem linky 521 do zastávky Příbram, sídl. II. poliklinika a dále jako linka 393, resp. 395 do Prahy. Ve směru z Prahy dojde ke změně čísla již v zastávce Příbram, Jiráskovy sady a dále jedou pod číslem 521. Na lince 395 dojde k přetrasování vybraných spojů v rámci města Příbram a to tak, že všechny pojedou přes zastávky v ul. Školní a na Zdaboři. Na lince 395 se tedy ruší zastávky Příbram, sídl. nám. 17. listopadu a Příbram, sídl. Kladenskávšechny spoje jsou tak vedeny přes zastávky Příbram, Školní III. poliklinikaPříbram, Školní kruhový objezd a Příbram, Zdaboř, Nemocnice

Spojení na trase Příbram - Rožmitál pod Třemšínem - Věšín:

Páteřní spojení zajistí nová linka PID 521, která v trase (Příbram, Jiráskovy sady) - Příbram, aut. nádr. - Bohutín - Vranovice - Rožmitál pod Třemšínem, aut. st. - Věšín, plně nahrazuje současnou linku D31. Na lince nejsou výraznější časové posuny. Nová linka 521 bude jezdit v časových intervalech jako dnešní linka D31, tedy ve špičkách cca 20-30 minut a v dopoledním sedle cca 60 minut. Vybrané spoje přejíždí na linky PID 393 a 395 do/z Prahy a jsou vyznačené v JŘ. V ostatních případech je však spojení zajištěno s přestupem v zastávce Příbram, sídl. II. poliklinika. Pro zpřehlednění a zrychlení cesty je v Příbrami sjednocena trasa a zastávky všech spojů (ve směru z Rožmitálu ulicemi K. Pobudy a Kladenská, ve směru do Rožmitálu ulicí Kladenskou a přes zast. Březové Hory, rozc. Zdaboř). Zachováno je vybranými spoji přímé spojení do zastávek Příbram, prům. zóna a Příbram, Jiráskovy sady. Vybrané spoje linky 521 i nadále zajišťují obsluhu obce Láz, její primární obsluhu však zajišťuje linka 509. V Rožmitále pod Třemšínem spoje navazují na linku IDP 421 do/z Plzně, zde však platí Tarif SID/IDPK. 

 • Zavádí se nové přímé spojení v trase Příbram, Jiráskovy sady (9:34) > Rožmitál p.Tř., aut.st. (10:04), který do Příbrami přijíždí jako spoj linky 393 od Prahy.
 • Ruší se spoj v PD v trase Příbram, aut.nádr. (14:20) > Rožmitál p.Tř., aut.st. (14:46).
 • Večerní spoj v PD od Prahy s odj. v 18:34 ze zastávky Příbram, Jiráskovy sady ve směru Rožmitál p.Tř., aut.st. bude pokračovat jako linka PID 522 do Hvožďan.
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Příbram, aut.nádr. (19:21) > Věšín,Buková (19:57).
 • První dva spoje nové linky 521 ve směru do Příbrami (odjezdy ze zastávek Věšín, Buková v 4:42 a 4:47) jedou do zastávky Příbram, sídl.II.poliklinika - první spoj zde jízdu končí a cestující si musí přestoupit na spoj linky 395/393 do Prahy, ten druhý pokračuje jako linka 393 do Prahy přímo.
 • Ranní spoj v trase Kasejovice, nám. (5:15) > Příbram,Drkolnov, Podbrdská (6:35), který dále pokračuje jako linka 393 do Prahy je zkrácen a je nově výchozí ze zastávky Rožmitál p.Tř., aut.st. s odjezdem v 6:17 do zastávky Příbram, sídl.II.poliklinika, odkud pokračuje jako linka 393 do Prahy. Pro cestu ze Hvožďan do Rožmitálu p.Tř. lze alternativně použít linku 522 s odjezdem ve 4:32.
 • Spoj v PD v trase Věšín, Buková (6:20) > Příbram,,aut.nádr. (7:03) je zkrácen a je výchozí ze zastávky Rožmitál p.Tř., aut.st. s odjezdem v 6:37.
 • Ruší se odpolední spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř., aut.st. (14:50) > Příbram, aut.nádr. (15:17).
 • Ruší se spoj v PD v trase Věšín, Buková (17:45) > Rožmitál p.Tř., aut.st. (17:54).
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (18:07) > Příbram, aut.nádr. (18:34).
 • Nedělní spoj s odjezdem ve 12:54 ze zastávky Věšín, Buková do Příbrami nově jede z Věšína i v sobotu.
 • Ruší se nedělní spoje z Věšín,Buková s odjezdem v 16:55, resp. v sobotu v 17:00 a jsou nahrazeny uceleným spojem z Věšín,Buková (odj. 17:17) do zast. Příbram,,sídl.II.poliklinika, odkud dále pokračuje jako linka 395 do Prahy.

Regionální linky 

Spojení Hvožďany - Rožmitál p. Tř.

 • Spojení Hvožďan s Rožmitálem zajistí nová linka PID 522, která nahradí současnou linku D32, která bude vedena závlekem většiny spojů do Hutí p. Tř. a Starého Smolivce. V uvedeném úseku je zachován 1 pár přímých spojů z/do Prahy. Linka je v provozu pouze v pracovní dny.
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p.Tř., aut.st. (10:45) > Rožmitál p.Tř., Hutě p.Tř., Zadní (10:56)
 • Ruší se spoj v PD v trase Hvožďany (12:15) - Mladý Smolivec, Starý Smolivec (12:30) - Hvožďany (12:39)
 • Zavádí se spoj v PD v trase Hvožďany (5:37) > Rožmitál p.Tř., aut.st. (6:15)
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p.Tř., Hutě p.Tř., Zadní (11:14) > Rožmitál p.Tř., aut.st. (11:25)

Spojení Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín - Láz

 • Nová linka 509 zajišťuje spojení v trase Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín - Láz. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Linka plně nahrazuje stávající linky SID D30 (Trhové Dušníky - Příbram - Bohutín) a D33 (Příbram - Bohutín - Láz).
 • Provoz je optimalizován a přibližně odpovídá současnému stavu.

autor článku: Jan Pecka (zdroj: www.pid.cz a portál idos.cz)