Dnes je pátek 2. červen, svátek má Jarmil,
je Mezinárodní den čistého ovzduší.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Proč je na příbramských silnicích nebezpečno?

přidáno: 14. 12. 2021

Během letošního roku se stalo na příbramských silnicích třináct set nehod. Zbytečně vyhaslo sedm lidských životů a dvě desítky osob utrpěly těžká zranění.

Nejčastěji k nehodám dochází kvůli nesprávnému způsobu jízdy, kam patří nevěnování se řízení, např. tím, že řidič ladí rádio či navigaci, ohlédne se na zadní sedačky, živě komunikuje se spolujezdcem, svačí, telefonuje. Nesprávný způsob jízdy je i nedodržení bezpečné vzdálenosti, což je velmi častý důvod nehod. Dalším důvodem je vysoká rychlost, nedání přednosti v jízdě a předjíždění. Téměř čtvrtinu karambolů zavinila lesní zvěř.

V médiích každý den sledujeme vážné dopravní nehody. Na vině je však především selhání lidského faktoru, kdy motoristé zapomínají na daná pravidla provozu na komunikacích a mnohdy si nařízení upravují k obrazu svému. Běžně vidíme vystresované řidiče, kteří chvátají, nedodržují rychlost, riskantně předjíždějí a nesledují situaci kolem sebe. Hazardují nejen se svými životy, ale i s životy ostatních účastníků silničního provozu.

Určitě stojí za zmínku připomenout pár pravidel, na které šoféři dost často zapomínají:

  • Mnoho motoristů při jízdě na dálnici nedodržuje ustanovení týkající se jízdy v jízdních pruzích.
  • Mimo obec se jezdí v pravém jízdním pruhu, ostatní pruhy se užívají pouze k předjíždění, objíždění či odbočování. 
  • Při přejíždění mezi pruhy nesmí řidič ohrozit ostatní a musí dávat včas znamení o změně směru jízdy.
  • Při příjezdu ke koloně je nutné dodržovat dostatečný odstup od vozu před námi kvůli případnému manévrování. V levém pruhu se zařadit co nejvíce vlevo a v dalších pruzích co nejvíce vpravo, vytváří se tzv. záchranářská ulička.

Co se týká předjíždění na silnicích, musí mít motorista rozhled na takovou vzdálenost, aby mohl bezpečně předjet a opětovně se zařadit do svého pruhu. Rozhodně nesmí předjíždět u přechodů pro chodce, u železničních přejezdů, přes podélnou čáru souvislou, a pokud dává před ním jedoucí auto znamení o změně směru jízdy vlevo. Za dopravní značkou „Zákaz předjíždění“ se smí předjíždět pouze jízdní kolo a motocykl bez postranního vozíku, ne např. pomalu jedoucí traktor, jak si někteří řidiči myslí se zdůvodněním, že se jedná o překážku v provozu.

Pokud při odbočování doleva musíme brzdit, protože dáváme přednost protijedoucím vozidlům, není špatné nejdříve jemně „ťuknout“ na brzdový pedál a až teprve potom přibrzdit. Rozsvítí se brzdová světla, ale brzdný efekt se ještě nedostaví. Řidič za námi má čas zaregistrovat náš úmysl a reagovat na něj.

Kapitola sama pro sebe je jízda přes železniční přejezd, motorista musí být při jeho přejíždění zvlášť opatrný a musí se přesvědčit, zda ho muže bezpečně přejet. Přes přejezdy se smí jet rychlostí 30 km/h, svítí-li přerušované bílé světlo zabezpečovacího zařízení, pak smí jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu zabezpečovacího zařízení, dále sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak. Při zastavení automobilu před železničním přejezdem nesmí šofér užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit motoristy v protisměru.

autor článku: por. Bc. Monika Schindlová, DiS. - tisková mluvčí Policie ČR Příbram