Dnes je středa 24. únor, svátek má Liliana.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region

Jak dopadlo hlasování o hazardu ve Staré Huti?

přidáno: 21. 04. 2017

Dobříš a Stará Huť se přidali k osvíceným městům a obcím, která dala jasně najevo svůj odmítavý postoj k provozování hazardu či herních automatů. Nezbývá než pogratulovat a oddechnout si, že případné bouřlivější dospívání našich potomků či sociálně společenská labilita osob náchylných k závislosti na tomto typu „podnikání“ se od příštího roku sníží o přítomnost herně hazardních aktivit.

Aktuálně platná rozhodnutí k povolení provozu VHP jsou do 31.12.2017. Některým vyprší platnost dříve. Od 1.1.2018 by tedy neměla být provozována na katastrálním území obce Stará Huť žádná hazardní hra dle výše uvedené vyhlášky

Výňatek ze zveřejněného zápisu jednání zastupitelstva obce Stará Huť

OZV o regulaci provozování některých hazardních her na území obce

Starosta seznámil zastupitele a přítomné s vyjádřením firmy Macau Game a.s. k situaci provozování výherních hracích přístrojů na území obce a se žádostí o ponechání provozování v obci Stará Huť. Po přečtení vyjádření se na základě výzvy pana starosty ujal slova pan JUDr. Šnajdr ze Sdružení zábavního průmyslu, který se připojil k žádosti firmy Macau Game a.s. a intervenoval o zachování provozu výherních hracích přístrojů na území obce, případně odložení omezení až k 31.12.2018. Proti regulaci  VHP se vyjádřily i zaměstnankyně herny Matrix, kterých se dotkne ztráta zaměstnání při ukončení provozu herny.

Na argumenty předkládané zástupci herny následně reagovali někteří zastupitelé Staré Huti. O slovo se dále přihlásil pan Salcman a omluvil se za svůj článek v Dobříšských listech č. 2/2017 a poděkoval za aktivitu obce ve věci omezení hracích automatů.

Pan starosta seznámil zastupitele i přítomné s návrhem znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o regulaci provozovávání některých hazardních her na území obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Huť č. 1/2017 o regulaci provozování některých hazardních her na území obce.

Výsledek hlasování:    

  • pro 15       
  • proti 0       
  • zdržel se 0

Usnesení č. 7/19/2017 bylo přijato.

Vyhláška byla jednohlasně odsouhlasena.

 

Zdroj:Marie Guillenová, místostarostka Obce Stará Huť

autor článku: redakce DA