Dnes je čtvrtek 22. duben, svátek má Vojtěch,
je Světový den knihy a autorského práva.

bobcat.jobs.cz/vyroba/#volna-mista

V Korkyni staví nový obecní úřad a v Křížově opraví hasičskou zbrojnici

přidáno: 10. 02. 2021

Korkyně patří mezi nejmenší obce z našeho regionu. Jak říká její starosta pan Jiří Soukup: „Jsme taková obydlená křižovatka.“ Nicméně i tady se dějí velké věci…

Obec Korkyně se nachází asi 14 km východně od Dobříše a pod její správu spadá ještě Křížov a osada Pánkov. Společně tyto obce evidují celkem 135 trvale žijících obyvatel.

I malá obec skrývá velká překvapení

Korkyně i Křízov jsou sice malé, ale velmi dobře udržované obce ležící v oblasti středního Povltaví, přesněji v rekreační oblasti Slapy, nedaleko Nového Knína. První historické doklady o existenci Korkyně pocházejí z roku 1316, tedy z doby vlády Jana Lucemburského, kdy byla obec střediskem okolních vesnic. O Křížově nacházíme první písemnou zmínku z roku 1381.

Dnes jsou dominantami Korkyně budovy dvou bývalých škol. V jedné již tradičně sídlí velmi pěkná mateřská škola, kterou se v nedávně době povedlo obci zrekonstruovat. V rámci oprav proběhla výměna topení, byla provedena kompletní rekonstrukce sociáního zařízení, celá budova se nově vymalovala a v neposlední řadě dostala školka novou fasádu. Ve druhé budově ještě donedávna sídlil Dětský domov Korkyně. Původně však tato budova sloužila jako základní škola. Momentálně je tento objekt obcí pronajímán pro soukromé účely. V Křížově pak za pozornost stojí tři zdejší kapličky. 

Místním obyvatelům slouží také veřejný vodovod, výborná dopravní obslužnost a v obci naleznete i dětské hřiště.

Korkyně je mimo jiné také součástí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a její starosta se snaží velmi aktivně spolupracovat i s okolními obcemi.

Jaké významné investiční projekty se v Korkyni a Křížově povedlo zrealizovat v loňském roce, jsme se zeptali přímo pana Jiřího Soukupa, který vede obce jako jejich starosta už druhé volební období.

V roce 2020 jsme v první řadě dokončili modernizaci úpravny vody veřejného vodovodu Korkyně. Byla namontována nová technologie úpravy vody, nová zásobní nádrž na 10 m3 vody, UV lampa a celý objekt budovy byl opraven a vymalován. Celkové náklady byly něco okolo 440 000 Kč.

Další zásadní věcí, kterou jsme v roce 2020 začali, je rekonstrukce a přístavby budovy obecního úřadu. V současné chvíli máme hotovou hrubou stavbu nové budovy. V její horní části budou dva obecní byty, jinak bude celé přízemí sloužit jako zázemí obce. Předpokládané náklady jsou 6,5 mil. Kč. Dokončení plánujeme na začátek roku 2022.

Obě investiční akce realizuje obec bez dotace.

Poslední akce v roce 2020 byla výsadba nové aleje podél obecní cesty u Korkyně. Celkem tady bylo vysazeno 50 ovocných stromů a 400 keřů. Na tuto akci, která vyšla na asi na 170 000 Kč se obci povedla získat dotace.

V loňském roce jsme podali také několik dalších žádostí o dotace. Jednou z nich je žádost na rekonstrukci rybníka v Korkyni. Další byla podána a již kladně vyřízena na výstavbu chodníků mezi obcemi Korkyně a Křížov. Pod dotací plánujeme také další rekonstrukci MŠ Korkyně, opravu hasičské zbrojnice v Křížově a rádi bychom výměnili zdroje vytápění u budovy školky.

Větší i menší obce v České republice se stále potýkají s pandemií Covid-19. Jak jste tuto situaci zvládli u Vás a co pro Vás bylo z tohoto pohledu nejtěžší?

Pandemii zvládáme celkem dobře. Jelikož jsme celkem malá obec, tak zde nemáme žádné veliké procento nakažených. Od jara evidujeme zatím 9 potvrzených případů. Pomáháme hlavně starším obyvatelům s nákupy, zajištěním lékařské péče, zajišťujeme dezinfekce apod. Nejtěžší možná byla v počátku malá informovanost ze strany všech státních institucí.

A co plánujete pro Korkyni a Křížov do roku 2021?

V letošním roce je pro nás prioritní stavba budovy obecního úřadu. To je naše největší finanční zátěž. Dále nás čeká zmíněná stavba chodníků mezi Korkyní a Křížovem, kde jsme dostali dotaci 95 % z celkové částky 4,5 mil. Kč. Nyní už nám začíná výběrové řízení na dodavatele této stavby chodníku. Poslední plánovaná akce je rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice v Křížově. Tady proběhlo ke konci roku 2020 výběrové řízení a s vítěznou firmou byla podepsána smlouva o dílo. Celkové náklady stavby jsou 1,7 mil. Kč. Začátek realizace je stanovený na jaro 20201. Vzhledem k velikosti našeho rozpočtu je toho na letošek až dost. Uvidíme, jak se bude dařit.

autor článku: redakce DA