Dnes je úterý 15. červen, svátek má Vít,
je Mezinárodní den odpůrců vojenské služby.

www.hfad.cz/52-rocnik-program/

Jsou nejen obce, ale i školy a školky připraveny na nařízení GDPR?

přidáno: 22. 06. 2018

Od 25. května je v platnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Toto nařízení vnáší do oblasti ochrany dat nový rozměr a především posiluje její společenský význam. Ten byl doposud často podceňován a poskytování dat se stalo téměř zvykem, aniž bychom si uvědomovali, že osobní data tvoří nedílnou součást naší identity.

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Obecné nařízení se dotklo také obcí, kterým přináší nové povinnosti

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska mohl díky projektu Centra společných služeb (dále CSS) poskytnout pomoc svým členským obcím I. typu. Konktrétně jsme pro 23 obcí a jejich příspěvkové organizace zajistili komplexní podporu při implementaci GDPR, konkrétně Pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracování analýz současného stavu, podklady pro tvorbu směrnic a dalších nezbytných dokumentů. V současné době pracujeme na vyplňování Záznamů o činnostech zpracování (jakožto další povinnosti obce), aktualizaci doporučení na základě vydávaných stanovisek Ministerstva vnitra ČR  a Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) včetně proškolování. Po osobních návštěvách obecních úřadů a základních a mateřských škol můžeme s potěšením konstatovat, že v žádném z případů nebylo shledáno závažné porušení ochrany osobních údajů a ani v minulosti nedocházelo k nahlašování takových situací na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od začátku naší aktivity v problematice GDPR jsme v rámci poradenství v úzkém kontaktu s příslušnými pracovníky Svazu měst a obcí ČR (poskytovatel dotace na provoz Centra společných služeb), kterými jsme byli osloveni jakožto vzorové CSS pro předání svých zkušeností formou rozhovoru do měsíčníku PRO města a obce. Tento zpravodaj přináší užitečné informace pro starosty i zaměstnance úřadů a poskytuje praktické rady spojené s výkonem jejich funkce. V červencovém čísle zpravodaje se budete moci dočíst, jak probíhá implementace GDPR v každodenním fungování obecních úřadů, jaká přináší úskalí a jak je na obcích všeobecně vnímána. Zástupci Svazu měst a obcí ČR a ÚOOÚ shodně vyzdvihli práci právě CSS, jejichž prostřednictvím se podařilo připravit na implementaci Nařízení stovky obcí ČR (včetně jejich příspěvkových organizací) a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky obcím.

autor článku: Za Centrum společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková a Bc. Iva Petřinová