Dnes je čtvrtek 13. srpen, svátek má Alena,
je Den leváků.

Náš region

Starostové mají 5 let na vyřešení nárůstu kapacity dětí pro druhý stupeň

přidáno: 01. 10. 2018

Začátkem září proběhlo ve Statku Svaté Pole další pravidelné setkání starostů okolních obcí, tentokrát již naposledy ve stávajícím volebním období. Program byl zaměřen na představení sociodemografické analýzy s predikcí vývoje počtu obyvatel ORP Dobříš do roku 2032.

Analýzu nechala zpracovat MAS Brdy-Vltava v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava. Z analýzy vyplývá, že počet obyvatel v území bude do roku 2032 stále narůstat. Přibývat budou zejména děti ve věku povinné školní docházky a zde budeme brzy čelit velkým problémům. V celém ORP Dobříš jsou pouze 4 úplné základní školy s druhým stupněm, zbytek tvoří takzvané malotřídky, které mají pouze stupeň první. Dle výpočtu bude třeba v území dostavět kapacity pro druhý stupeň v rozsahu cca 400 míst, aby děti z malotřídek mohly dochodit základní školu v regionu. Pokud kapacity nevzniknou, bude třeba za základním vzděláváním dojíždět např. do Příbrami. Starostové již situaci řeší společným projektem výstavby nového pavilonu při 2. ZŠ Dobříš, který přinese 120 míst. Další dostavba však bude nutná a bude třeba ji realizovat tam, kde dětí přibývá nejvíce – v severní části ORP Dobříš (Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice). Starostové společně diskutovali možná řešení, na jejichž realizaci zbývá zhruba 5 let.

Jménem Místní akční skupiny Brdy-Vltava a Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska bychom chtěli starostkám a starostům z našeho regionu poděkovat za aktivní spolupráci v průběhu celého volebního období a popřát jim mnoho profesních i osobních úspěchů i v nadcházejících komunálních volbách. Naše společná práce ani zdaleka nekončí, naopak jsou před námi mnohé výzvy, které bude společnými silami potřeba vyřešit.

autor článku: Za MAS Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS. | Za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková