Dnes je sobota 18. září, svátek má Kryštof.

www.hfad.cz/

Jaký úspěch slavila 1. ZŠ Dobříš a jak mohli její žáci navštívit divadlo?

přidáno: 03. 03. 2021

Děti ze základních škol se ve většině případů už téměř rok vzdělávají formou distanční výuky. Jejich učitelé se jim snaží online hodiny tvořit maximálně zajímavé i efektivní. Přes počítač se svými žáky komunikují také pracovníci 1. ZŠ Dobříš a nejen účitelé…

„Žáci mají stanoven pevný rozvrh hodin distanční výuky. Obsah hodin (synchronní a asynchronní výuky) je pro žáky stanoven vždy na celý týden dopředu. Nad rámec jsou žákům umožněny online konzultace v předem stanoveném dni a čase. Komunikace se žáky však probíhá často až do pozdních večerních hodin včetně víkendů,“ říká k distanční výuce na 1. ZŠ Dobříš její ředitel Mgr. Jaroslav Motejlek.

Úspěchy školní družiny

Do celorepublikové výtvarné soutěže projektu Markétina dopravní výchova, kterou organizovala Policie České republiky, se v listopadu 2020 zapojili také žáci školní družiny Slunečnice. Úkolem soutěže bylo namalovat obrázek na téma Ulice není hra. Vítězem krajského kola se stal žák Vasyl Tafii ze třídy 3.B, který ve školní družině namaloval nejhezčí obrázek.

Protože současná epidemická situace nedovoluje osobní setkání, výherce obdržel dopis, diplom a balíček plný krásných cen. Vasylovi moc blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy.

V lednu se pak pět žáků ze třídy 3.B z oddělení ŠD Slunečnice zapojilo do výtvarné soutěže Mladí designéři 2020 organizované společností ŠKODA AUTO, a. s. Se svým „Karavanem budoucnosti“, který byl perfektně vytvořený a nechybělo mu ani vnitřní vybavení, udělaly děti velký dojem. Bohužel kvůli současné epidemické situaci nemohla být soutěž dokončena a vyhodnocena, přesto děti obdržely za svůj nápaditý výrobek malé dárečky značky Škoda. Blahopřeji dětem k dalšímu pěknému ocenění a už se těším na příští zajímavé akce, do kterých se budeme moct zapojit.

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

"Přestože byla v lednu divadla zavřená, my žáci prvních a druhých tříd jsme navštívili divadelní představení Divadla v Dlouhé. Herci divadla nás prostřednictvím elektronické techniky navštívili přímo ve škole. Paní učitelky si pro nás připravily od rána projektový den Divadlo. Nakupovali jsme vstupenky, podívali se do zákulisí divadel, seznámili se s herci, režiséry, kulisáky a kostýmy. Celý projekt byl zakončen divadelním představením Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. I přesto, že hledištěm byla třída a jevištěm promítací plátno, se nám vše velice líbilo. A také jsme díky rodičům, kteří nám zaplatili vstupenky, podpořili divadlo. Těšíme se na další představení!," žáci prvních a druhých tříd.

autor článku: Kolektiv ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35