Dnes je sobota 18. září, svátek má Kryštof.

www.hfad.cz/

Termíny a informace k zápisům dětí do 1. tříd základních škol na Dobříšsku

přidáno: 09. 03. 2021

Zápisy dětí do 1. ročníků základních škol proběhnou jako každý rok během dubna. Jednotlivé školy na Dobříšsku už mají konkrétní termíny dané. Zda se budou moci děti s rodiči účastnit zápisů osobně však zůstává na některých školách otázkou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo veřejnost a školy o průběhu zápisů k povinné školní docházce v letošním školním roce. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisů přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Informace k zápisům ze základních škol v našem regionu

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35

První informace k průběhu zápisu má škola zveřejněné na svých webových stránkách. Tradiční společná setkání „staré“ školy pořádaná v tuto dobu (Hrajeme si na školu, Den otevřených dveří 1. ZŠ Dobříš a informační schůzky pro rodiče předškoláků) však současná epidemiologická situace nedovoluje.

Termín zápisů 1. ZŠ Dobříš:

 • pátek 16. dubna od 13:30 do 16:30 hod.
 • sobota 17. dubna od 9:00 do 12:00 hod.

„K zápisu bude opět možné si zarezervovat volný termín a čas v rezervačním systému nebo přijít i bez rezervace, tehdy budete průběžně zařazeni. Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme otevření tří prvních tříd. Celkový průběh zápisu bude organizován podle aktuální epidemiologické situace a dle pokynů MŠMT. Další informace k zápisu budou zveřejněny 30 dní před zápisem na našich webových stránkách a průběžně aktualizovány,“ uvádí vedení školy.  

 

2. základní škola Dobříš, Školní 1035

Základní informace najdete také na webu 2. ZŠ Dobříš. Ta spouští od 15. března možnost elektronické přihlašování k zápisu. Přijít k zápisu můžete ale podle informací školy i bez rezervace.

Termín zápisů 2. ZŠ Dobříš:

 • čtvrtek 15. dubna od 13:30 do 16:30 hod.
 • pátek 16. dubna od 13:30 do 16:30 hod.

„Nově nabídne škola na základě doporučení MŠMT všem, kdo se nebudou moci dostavit k zápisu osobně, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem, poštou nebo vložením přihlášky do poštovní schránky přímo u vchodu školy,“ uvádí vedení školy na svých webových stránkách.

 

ZŠ Dobříš, Lidická 384

K zápisu na ZŠ Lidická v Dobříši je nutné donést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení ŠPZ (SPC, PPP). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Termín zápisů ZŠ Lidická:

 • čtvrtek 8. dubna od 13:00 do 16:30 hod.
 • pátek 9. dubna od 13:00 do 16:30 hod.

 

ZŠ TRNKA, Příbramská 938

"Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si nejprve domluvit schůzku s paní ředitelkou (derflovajana@zstrnka.cz). Na tomto setkání s Vámi budeme mluvit o tom, jaká máte jako rodiče očekávání a co Vám v naší škole můžeme nabídnout. Pokud je to možné, preferujeme, aby se této schůzky zúčastnili oba zákonní zástupci přihlášeného dítěte,“ uvádí za ZŠ TRNKA Mgr. Markéta Svobodová.

Termín zápisu ZŠ TRNKA:

 • pátek 9. dubna od 13:00 do 17:00 hod.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením nebudeme moci uskutečnit zápis skupinovou formou, jak jsme původně plánovali. Budeme vycházet z aktuálních opatření a doporučení MŠMT a podle toho připravíme zápis individuální formou prezenčně či distančně. Prosíme všechny zájemce, aby sledovali aktuální informace na našich webových stránkách – tam bude také k dispozici rezervační systém k zápisu. Přihlášku dítěte do školy je třeba dodat nejpozději do 15. března (poštou nebo e-mailem).

 

Základní škola Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53

Vzhledem k současné situaci je třeba se k zápisu objednat na určitý čas na telefonním čísle 724 116 046.

Termín zápisů ZŠ Nový Knín:

 • úterý 6. dubna od 13:00 do 17:00 hod.
 • středa 7. dubna od 13:00 do 17:00 hod
 • čtvrtek 8. dubna od 13:00 do 17:00 hod.
 • pátek 9. dubna od 13:00 do 17:00 hod.

Škola nabízí také náhradní termín zápisu v pondělí 12. dubna. Je ale nutné se předem domluvit osobně, tel.: 318 593 272 nebo e-mailem: zsmsnovyknin1@seznam.cz.

 

Základní škola Nečín, Nečín 70

Vedení školy na svých webových stránkách informuje rodiče dětí budoucích prvňáků, že k povinné školní docházce proběhne na doporučení MŠMT pouze formální část zápisu.

Termín zápisů ZŠ Nečín:

 • od 1. do 30. dubna

„V případě dotazů mně kontaktujte na telefonním čísle 734 388 030 nebo mailem jolana.vaneckova@zsnecin.cz,“ děkuji za pochopení uvádí Mgr. Jolana Vaněčková, ředitelka školy.

 

Základní škola Nová Ves pod Pleší, Za Poštou 86

Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší již také oznámilo konání zápisu dětí do 1. ročníku školy. Ve školním roce 2021/2022 kapacita školy umožňuje tady otevřít jednu třídu pro cca 20 dětí. Přednostně jsou tady přijímány děti jejichž sourozenec se již na škole vzdělává a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi pod Pleší od nejstaršího po nejmladší. Ostatní děti jsou přijímány podle věku a do naplnění kapacity třídy.

Termín zápisů ZŠ Nová Ves pod Pleší:

 • pátek 23. dubna od 15:00 do 18:00 hod.
 • sobota 24. dubna od 9:00 do 12:00 hod.

Rodiče dětí, které se nemohou ze zdravotních nebo jiných důvodů zúčastnit zápisu, si domluví individuální termín zápisu s ředitelem školy (tel. 777169553, e-mail: jiri@nvpp.cz) Mgr. Jiřím Hájkem.

 

Základní škola Obořiště, Obořiště 100

Přijímání k základnímu vzdělávání do v Obořišti proběhne podle aktuálního epidemiologického stavu v ČR a nařízení vlády. Informace bude škola publikovat na webu školy.

Termín zápisů ZŠ Obořiště:

 • středa 14. dubna od 13:00 do 15:00 hod.
 •  

Základní škola Stará Huť, U Školy 149

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 plánuje škola zatím v normálním režimu. Více informací bude k dispozici na webu školy.

Termín zápisů ZŠ Stará Huť:

 • úterý 13. dubna od 14:00 do 17:00 hod.
 • středa 14. dubna od 14:00 do 17:00 hod.

 

Základní škola Rosovice, Rosovice 89

K zápisu do 1. ročníku ZŠ v Rosovicích je nutné si vyzvednout „zápisní lístek“, který pak vyplněný vhodíte v obálce do schránky u vchodu do budovy školy. Lístky si lze ve dnech zápisů vyzvednout přímo ve škole od 8:00 do 12:00 hod., případně si o něj zažádat e-mailem na adrese zsams.rosovice@seznam.cz.

Termín zápisů ZŠ Rosovice:

 • úterý 6. dubna
 • středa 7. dubna
 • čtvrtek 8. dubna
 • pátek 9. dubna

 

Základní škola Malá Hraštice, Malá Hraštice 57

Podrobnosti k zápisu dětí do ZŠ v Malé Hraštici bude upřesněn podle epidemiologické situace.

Termín zápisů ZŠ Malá Hraštice:

 • středa 21. dubna

 

Základní škola Mokrovraty, Mokrovraty 63

ZŠ Mokrovraty zatím termíny zápisů ani další informace k zápisů děti do 1. třídy nezveřejnila.

Termín zápisů ZŠ Mokrovraty:

 • čtvrtek 15. dubna
"Vzhledem k epidemiologické situaci bude termín zápisu upřesněn a zpřístupněn na webových stránkách naší školy," dodává ředitelka školy PhDr. Lenka Havlíčková. 
 

K zápisu je třeba si připravit:

K zápisu rodiče nebo zákonní zástupci přinesou a ke kontrole předloží:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělání
 • rodný list dítěte
 • svůj doklad totožnosti
 • případně další doklady z odborných vyšetření apod.
 • žádost o odklad povinné školní docházky + potřebná doporučení

Bližší informace naleznete na webových stránkých jednotlivých škol. Většina z nich nabízí možnost žádosti o přijetí nyní doručit do školy přes datovou schránku školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením žádosti přímo do schránky školy či osobním podáním. 

autor článku: redakce DA