Dnes je úterý 27. únor, svátek má Alexandr.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Dobro z Dobříše – Místo, kde se potkává česká a ukrajinská komunita

přidáno: 01. 11. 2022

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu do regionu Dobříšska přišlo na 1 000 lidí, kteří kvůli válce opustili své domovy. Přišli s málem, nezřídkakdy i bez ničeho. Komunita Dobříše však ukazuje, že dokáže nabídnout pomocnou ruku a v pomoci vytrvat.

Místní akční skupina Brdy–Vltava působící v Dobříši a okolních obcích, začala uprchlíkům z Ukrajiny pomáhat už 25. února, kdy uspořádala první víkendovou humanitární sbírku, která putovala na hranice se Slovenskem. Následovala rychlá organizace společného postupu dalších organizací a dobrovolníků v regionu, jež vytvořila koridor humanitární pomoci na Ukrajinu, která spočívala v přípravě improvizovaného ubytování i distribuce pomoci tam, kde byla nejvíce potřeba. „Zásobovali jsme slovenské kolegy z místních akčních skupin na hranicích, kteří nesli hlavní zátěž počáteční migrace. Pomáhali nám lidé z celého našeho regionu, včetně zástupců obcí,“ líčí začátky koordinované pomoci Markéta Dvořáková, ředitelka organizace Brdy–Vltava.

V několika prvních měsících probíhalo vše na dobrovolné bázi, v červnu organizaci podpořilo Ministerstvo vnitra a vedle rozšířené materiální pomoci tak mohla začít také platit ty, kteří se na pomoci v regionu podíleli, převážně z řad samotných uprchlíků. Dobříšské komunitní centrum se stalo místem setkávání nové ukrajinské komunity a střediskem mnoha aktivit, které se zde ve spolupráci s českými sousedy začaly připravovat. Kurzy češtiny pro děti i dospělé, volnočasové aktivity, kroužky pro děti, společná promítání i relaxační odpoledne, při kterých se setkávají české a ukrajinské děti a mohou tak vzájemně poznávat své kulturní světy.

Poskytování pomoci ovšem není tak snadné. Podle Markéty Dvořákové je největší komplikací obtížné plánování, protože není možné s jistotou předvídat, jak se celá situace bude nadále vyvíjet. Často se tedy musí hodně improvizovat podle aktuálních potřeb. „Abychom mohli pomoc kontinuálně udržet co nejdéle, musíme shánět externí finanční prostředky, projekty jsou většinou krátkodobé na několik měsíců. Přesto jsme připraveni pomáhat, dokud to bude potřeba i za pomoci dobrovolníků, kterým tímto velmi děkuji,“ popisuje výzvy koordinace podpory Markéta.

Spolupráce s IOM Czechia

Ve své oblasti MAS Brdy–Vltava průběžně mapuje aktuální potřeby ukrajinských uprchlíků. S ochlazujícím počasím se ukázalo, že velkým nedostatkem jsou kvalitní přikrývky, další lůžkoviny a vedle nich také kuchyňské vybavení. Za finanční podpory Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), se kterou nedávno navázali spolupráci, nyní rozšiřují svou pomoc o nákup a distribuci přikrývek, polštářů, povlečení a prostěradel i energeticky úsporných kuchyňských spotřebičů a nádobí pro lepší vybavení kuchyní. S podporou IOM také nadále pokračují integrační aktivity, při kterých se setkávají ukrajinské a české děti a místním školám je poskytováno potřebné vybavení pro výuku nových žáků.

„Myslím, že jsou za pomoc rádi. Někdy nás objímají a pláčou. Tolik vděčnosti jsem dlouho nezažila, i když obdobnou podporu poskytujeme i místním obyvatelům v nouzi,“ odpovídá Markéta Dvořáková na otázku, jak ukrajinští uprchlíci reagují na nabízenou pomoc. Jak sami říkají, nejsou na takovou pomoc příliš zvyklí. Zde ovšem pomáhají s její organizací a koordinací.

Mezi ně patří Natali u Ukrajiny. Od doby, kdy opustila válečnou zónu a přišla do dobříšského regionu, byla v každodenním kontaktu s pracovníky komunitního centra, kteří pomáhali se složitými sociálními situacemi a poskytovali materiální i psychickou pomoc. Stala se tak neoficiální představitelkou místních ukrajinských uprchlíků a nedlouho byla pozvána, aby začala v komunitním centru přímo i pracovat. Podílí se tak na organizaci společných akcí pro lidi z Ukrajiny i Česka, distribuci potravin a základních potřeb či poradenské činnosti. „Tato pozice vyžaduje nejen účast v mnoha oblastech pomoci a spolupráce se specialisty místní organizace, ale také osobní kompetence, komunikační schopnosti, psychickou stabilitu a touhu pomáhat lidem v kritických situacích. Těžké na tom všem ovšem bývá, že stejné problémy zažíváte i vy. Někdy vám v určitých situacích chybí dovednosti a praktické znalosti,“ odhaluje Natali pozitiva i těžkosti její nové pracovní náplně.

K integraci lidí z Ukrajiny podle Markéty Dvořákové nejvíce přispívá, že je místní komunita přijala mezi sebe, poskytla jim bydlení a podporu. Podpora v Dobříši prý funguje na rodinné bázi, jelikož uprchlíky přijaly konkrétní rodiny, které je nadále podporují. „Samozřejmě si společně s lidmi z Ukrajiny přejeme, aby konflikt konečně skončil a oni se tak mohli vrátit zpátky domů a ti, kdo si bude přát zůstat, aby mohli rozvinout svůj potenciál ve prospěch svůj i naší komunity,“ říká Markéta Dvořáková.

Komunita základem pomoci

Komunita pomáhající v Dobříši a okolí lidem v nouzi a nyní i těm, kteří kvůli válce museli opustit své domovy, patří mezi mnoho dalších, které jak v Česku, tak v dalších státech Evropy i celého světa ukazují, jakou sílu dokáže mít společenská solidarita. Dokazuje tak, že společnou snahou a koordinovaným postupem lze pomoc efektivně poskytnout a vytrvat v ní. A v pomoci je komunita základem.

autor článku: Filip Stowasser - IOM Czechia