Dnes je sobota 18. září, svátek má Kryštof.

www.hfad.cz/

Pracovní četa přináší naději

přidáno: 14. 04. 2021

Místní akční skupina Brdy-Vltava je jednou z nejaktivnějších organizací podporujících nezaměstnanost našeho regionu. Jedním z jejich největších projektů je zapojování dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů.

 

 

Projekt sdílené pracovní čety vstoupil do osmého roku své existence

Jedná se o podpůrný a resocializační projekt, jehož hlavním cílem je nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům našeho regionu novou šanci. Šanci na získání zaměstnání, obnovu pracovních návyků, zvýšení kvalifikace a související psychosociální podporu. V druhém sledu je pro nás klíčová dobře odvedená práce pro naše členské obce. Nejraději pak pečujeme o krajinu a zeleň v obcích.

Podpůrným projektem, který se skládá z tréninkového zaměstnání v rámci pracovní čety, rekvalifikací a pravidelných motivačních aktivit prošlo již více než 60 dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů.

Koho se problém nezaměstnanosti v našem regionu konkrétně týká?

Můžeme konstatovat, že mužů i žen, i když mužů o trochu více. Co se týče věku, nejohroženější skupinou jsou muži ve věku 51-60 let. U žen je to pak období po rodičovské dovolené. Často se jedná o lidi, kterým chybí fungující rodinné zázemí. Převažující je základní vzdělání a vyučení bez maturity. Často se rovněž potýkají s dluhy, nejistým bydlením, závislostmi a psychickými obtížemi. Rozsah problémů je tak široký.

Aktivity podpůrného projektu jsou uzpůsobeny tak, aby postupně posilovaly návyky a sebevědomí účastníků k trvalému pracovnímu výkonu.

A jak se daří těm, kteří projektem prošli?

Řada z nich má stabilní zaměstnání (údržba zeleně v areálu nemocnice, zámeckém parku, práce ve strojírenských provozech, v ostraze, ...). Někdo se pustil i do své vlastní živnosti (úklidová firma). Někteří plynule přešli do starobního důchodu. Další účastnící se na nějakou dobu vrátili do evidence úřadu práce, ale snaží se si další práci najít a udržet. 

A jak na četu vzpomínají?

Můžu říct, že během chvíle z nás byla dobrá parta, že jsem si navzájem pomáhali a .... Já nevím, prostě se mi s těma lidma dělalo dobře, člověk se tam těšil do tý práce někdy i na ty lidi, a to je si myslím takový to nejdůležitější, když se člověk těší do tý práce,“ říká jeden u účastníků projektu.

Projekt sdílené pracovní čety nám stále dává velký smysl a ve spolupráci s našimi členskými obcemi bychom v něm rádi pokračovali i nadále.

autor článku: Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. - realizační tým MAS Brdy-Vltava