Dnes je středa 26. leden, svátek má Zora.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Komu pomáhá Stéblo: Rozhovor s Alenou Homolkovou a Šárkou Daňkovou

přidáno: 16. 02. 2018

Alena Homolková a Šárka Daňková jsou dvě mladé, křehce působící dámy. Rozhovor s nimi vás ale přesvědčí o tom, že pro svou práci potřebují vydatnou dávku energie a také vnitřní i fyzické síly. Alena a Šárka společně vedou organizaci Stéblo v Boroticích, která pomáhá lidem s různými handicapy.

Aleno, Šárko, jak byste čtenářům představily Stéblo?

Stéblo je organizace, která poskytuje sociální služby dospělým i dětem se speciálními potřebami, to znamená s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Naším cílem je přispívat ke zlepšení kvality jejich života a napomoci tomu, aby se každý z našich klientů mohl podle svých možností uplatnit v praktickém životě.

Zmínily jste pojem sociální služby, co si pod tím může běžný čtenář představit? Jaké konkrétní služby nabízíte a komu jsou určeny?

Ve Stéble nabízíme v současné době čtyři druhy sociálních služeb. První službou je tzv. denní stacionář, který funguje od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin. Je určen především klientům, kteří ukončili školní docházku a nemohou nastoupit do běžného zaměstnání. Ve stacionáři se snažíme cílenými aktivitami udržet a rozvíjet jejich dovednosti, které mohou využívat v každodenním životě. Druhou službou, která se stacionářem těsně souvisí, jsou sociálně terapeutické dílny. Jejich smyslem je pomocí pracovní terapie vypěstovat u lidí s postižením některé pracovní dovednosti a návyky, naučit je jednoduché pracovní úkony. Důležité je, aby klienti měli ze své práce radost, aby viděli konkrétní výsledek své práce.

Jak funguje třetí z registrovaných sociálních služeb, chráněné bydlení?

Chráněné bydlení představuje možnost, jak lidem s postižením umožnit vést co nejsamostatnější život i přes jejich konkrétní handicapy. I naši klienti mají potřebu se v určitém věku osamostatnit a tuto příležitost dostanou právě díky chráněnému bydlení. Mohou udržovat kontakt se svou rodinou i se svými blízkými a přitom žít svůj vlastní život. V chráněném bydlení zajišťujeme péči celý rok. Služba se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta, k dispozici mají asistenta, který jim podle jejich potřeb pomáhá.

Poslední službou, kterou Vašim klientům poskytujete, je „odlehčovací“ služba.

Odlehčovací služba je určena rodinám, které dlouhodobě pečují o dospělého či dítě se zdravotním postižením. Jejím cílem je umožnit rodinným příslušníkům obstarat si své záležitosti, zajít na úřad či k lékaři, nebo si odpočinout. Odlehčovací službu poskytujeme jednak přímo v naší organizaci, jedná se o službu pobytovou. Kromě toho poskytujeme také terénní odlehčovací službu v místě bydliště klienta. Klienta můžeme vzít na výlet, do kina nebo na houby, podle toho, co má rád a co si přeje jeho rodina.

Jaký je o Vaše služby zájem?

Kapacita většiny služeb, které nabízíme, je naplněná. K navýšení kapacity došlo v letošním roce u odlehčovací terénní i pobytové služby. V současné době zaškolujeme nového zaměstnance a předpokládáme, že od března bychom mohli tuto službu otevřít. Zájemci se nám mohou už v tuto chvíli ozvat. Plánujeme i navýšení pobytové odlehčovací služby, zejména pro akutní případy, kdy někdo z rodiny onemocní. Důležitým faktorem pro přijetí bude potřebnost, naléhavost pro konkrétní rodinu.

I když nemůžeme vždy situaci klientů vyřešit přímo my, protože máme plnou kapacitu, snažíme se jim pomoci najít vhodné řešení, poradit.

Odkud klienti Stébla jsou?

Klienti k nám dojíždějí přibližně ze vzdálenosti 30 km v okruhu Borotic. Máme klienty z Dobříše, Mníšku pod Brdy, Příbrami, Vysokého Chlumce, Hraštice, Drevníků a dalších obcí.

Jak Stéblo spolupracuje s obcí Borotice?

Spolupráce s obcí je výborná, nemůžeme si ji vynachválit. Zástupci obce se sami zajímají, ptají se nás, co bychom potřebovali. Účastní se našich akcí, jsou rádi, že nás v obci mají. Díky velkorysosti obce nemusíme platit nájem, jen náklady na energie. Klienti mohou využívat posilovnu nebo vířivku v borotickém multifunkčním domě. Díky tomu, že v budově sídlí také mateřská škola, potkávají se naši klienti pravidelně se školkovými dětmi. To je pro obě strany užitečné, děti ze školky se učí přijímat odlišnosti a klienti mohou být součástí běžného života.

Podporují Vás také další obce v regionu?

Ano, významně nás podporuje město Dobříš prostřednictvím Grantového fondu. V loňském roce jsme získali finanční podporu 240 tisíc korun, to je pro naši organizaci obrovská pomoc. Finanční podporu využíváme na provoz a na mzdy zaměstnanců. Finančně nás podporuje také Místní akční skupina MAS Brdy-Vltava v rámci Sociálního fondu, do kterého přispívají obce v regionu.

Pořádáte ve Stéble akce pro veřejnost, kde by se s Vámi mohli obyvatelé Dobříše a okolí blíže seznámit?

Každoročně v červnu pořádáme zahradní slavnost, kterou organizuje jeden z našich klientů. Je velký fanda folkové hudby, a tak vždy osloví několik kapel, které na zahradní slavnosti vystoupí bez nároku na honorář. Klienti během slavnosti představí film, který každý rok natočíme. Zazpívají nebo sehrají divadelní vystoupení. Návštěvníci si mohu zakoupit textilní, keramické nebo proutěné výrobky našich klientů. Máme radost, že se nám naši příznivci vracejí. Letošní zahradní slavnost se uskuteční 15. června 2018 odpoledne a rády bychom na ni pozvaly i Vaše čtenáře.

autor článku: Petra Klvačová | Analytik projektu Pečovat a žít doma je normální