Dnes je úterý 27. únor, svátek má Lumír.

dobrisskoaktualne.cz/nas-region/kulturni-zpravy

Skauti před Štědrým dnem rozsvítí Dobříš Betlémským světlem

přidáno: 22. 12. 2022

Tak jako každý rok se i letos skauti postarají o to, aby se Betlémské světlo dostalo do všech koutů naší republiky a rozsvítilo se na co nejvíce místech a v domácnostech. V pátek 23. prosince opět rozzáří i Dobříš.

Světýlko, každoročně zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, dorazilo letos opět i na Dobříš. Pokud byste ho chtěli mít o Vánocích doma, můžete si pro něj přijít v pátek 23. prosince. Okolo 14:30 hod. bude světýlko slavnostně přineseno skauty a skautkami do kostela Nejsvětější Trojice. Od 15:00 do 17:00 hod. bude k dispozici přímo v kostele nebo v Pastoračním centru sv. Tomáše. 

Světýlko si můžete ale vyzvednout v čase od 15:00 do 18:00 hod. i na dalších místech po Dobříši

Jak začala tradice dovážení Betlémského světla?

K tomuto příběhu se váže pověst italského města Florencie. Římský papež Urban II. na sklonku 11. století vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma.

autor článku: redakce DA