Dnes je sobota 18. září, svátek má Kryštof.

www.hfad.cz/

Prodělali jste COVID-19 a stále se necítíte fit? Pomohou vám Na Pleši

přidáno: 07. 04. 2021

Nemocnice Na Pleši otevírá jednu z prvních post-COVID ambulancí v kraji a pacientům poskytuje pocovidovou rehabilitaci i na lůžkách.

Epidemie infekce covid-19 dramaticky zasáhla celý svět a zanechala za sebou také větší množství pacientů, kteří se ještě dlouho po prodělaném onemocnění potýkají s různými obtížemi, jež souhrnně označujeme jako post-covid syndrom. Ten může pacientům zkomplikovat návrat do práce nebo i k běžným každodenním či pohybovým aktivitám.

V Nemocnici Na Pleši se z důvodu vzrůstajícího počtu těchto pacientů v dubnu otevírá specializovaná ambulance postcovidové péče. Lékaři zde zhodnotí průběh nemoci, aktuální subjektivní potíže a zdravotní stav pacienta a podle výsledků nastaví další léčbu. „Pacientům nabídneme podrobné klinické vyšetření od rozboru krve, přes funkční vyšetření plic, až po vyhodnocení RTG a CT hrudníku nebo ECHO. Ke konkrétnímu nálezu pak indikujeme cílenou terapii, eventuálně odešleme pacienta k příslušnému specialistovi, např. na kardiologii nebo neurologii,“ říká primářka MUDr. Ivana Pospíšilová, která má vznik nové ambulance v Nemocnici Na Pleši na starosti.

MUDr. Pospíšilová zároveň upozorňuje, že patologický nález se může objevit i u pocovidových pacientů, kteří mají minimum příznaků nebo jsou dokonce zcela asymptomatičtí. Proto by preventivně měli vyšetření podstoupit přinejmenším všichni ti, kteří v rámci onemocnění covid-19 prodělali zápal plic.

O pocovidové pacienty pečují v Nemocnici Na Pleši také na lůžkách pneumologie, kde připravili nový léčebný program plicní rehabilitace, a současně i na lůžkách rehabilitačních, kde se vedle respirační fyzioterapie zaměřují na pacienty s neurologicko-pohybovými obtížemi.

Jak se projevuje postcovidový syndrom a jak probíhá léčba, přibližuje primářka Komplexního rehabilitačního centra v Nemocnici Na Pleši, MUDr. Ivana Pospíšilová

Kdy by měl člověk po prodělaném covid-19 vyhledat odborníka?

Obecně v případě, když jej nějaké obtíže včetně únavy omezují i v běžné denní činnosti nebo při pohybových či sportovních aktivitách.

Projevuje se post-covid syndrom jen u lidí, kteří měli těžší průběh onemocnění covid-19?

Přímá úměra zde není, i mírný průběh může mít závažnější dopady. Také např. únava, kterou pozorujeme u většiny pacientů, nezávisí na fyzické kondici ani sportovní zdatnosti jednotlivce.

S jakými příznaky post-covid syndromu se setkáváte nejčastěji?

Postcovidový syndrom má dvě hlavní příčiny, od kterých se odvíjejí příznaky. Jednak je to postižení plic, kdy se pacienti potýkají zejména s dušností a kašlem. Také jsou u těchto lidí časté nespecifické bolesti a diskomfort na hrudníku.

Druhý typ obtíží vzniká následkem intenzivní a často i dlouhodobé péče na JIP či ARO. Tam se jedná především o nervosvalové obtíže jako je svalová slabost, únava, úbytek svalové hmoty a z toho plynoucí pohybové omezení, bolesti kloubů atd. Dále se vyskytují bolesti hlavy, nespecifické bolesti jako mravenčení až necitlivost končetin, neschopnost se soustředit, výpadky paměti, potíže se spánkem, změny nálady někdy doprovázené depresí a dalšími psychickými problémy.

Většina pacientů navíc trpí postvirovým únavovým syndromem, který je společný pro mnoho virových onemocnění a který se projevuje extrémní únavou, dekondicí a výrazně sníženou tolerancí fyzické, ale i psychické zátěže.

Jak dlouho trvá zotavení z post-covid syndromu a dochází k úplnému vyléčení?

Bohužel ještě nemáme přesnější data, ale pohybuje se to v řádu týdnů, spíše měsíců. Určité procento lidí může mít dokonce i trvalé následky – plicní fibrózu nebo poruchy funkce plic, například.

Dá se v tuto chvíli odhadnout, kolik procent pacientů po prodělaném onemocnění covid-19 trpí tzv. postcovidovým syndromem?

Většina lidí, kteří onemocní s covidem, se naštěstí během několika týdnů zcela vyléčí. Zatím nemáme dostatek dat, takže pouze hrubě odhadujeme, že až u třetiny pocovidových pacientů může docházet k přetrvávání nějakých obtíží.

Co si představit pod pojmem plicní rehabilitace?

Plicní rehabilitace je multidisciplinární přístup zahrnující různé techniky od respirační fyzioterapie přes pohybovou léčbu, vytrvalostní trénink až po edukaci a psychosociální podporu pacienta. Cílem takové terapie je snížení výskytu symptomů, zlepšení výkonnosti a také fyzické a psychické kondice pacienta. Snažíme se i o edukaci a změnu chování pacienta, např. úpravou životního stylu.

Kontakty Nemocnice Na Pleši

Ambulance postcovidové péče Nemocnice Na Pleši s.r.o.

autor článku: Mgr. Tereza Příbramská - Nemocnice Na Pleši