Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Ředitel zámku Dobříš shrnuje informace a význam obnovy francouzského parku

přidáno: 19. 01. 2021

Přes dva roky trvá obsáhlá revitalizace francouzského parku u zámku Dobříš, přičemž i přes stále pokračující práce se v loňském roce park již otevřel pro veřejnost. Zda a jak se na pracích projevila koronavirová pandemie, jaký je funkční i estetický význam revitalizace, shrnuje ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek.

Vážení čtenáři, úvodem vás všechny zdravím a rád bych vás informoval o téměř dokončeném projektu „Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku“ na zámku Dobříš. Rozsah rekonstrukce a navazujících prací je třeba řešit, tak, aby projekt splnil všechna vydaná závazná stanoviska, nařízení, bezpečnostní předpisy, a hlavně byl plně v souladu s podmínkami vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je řídícím orgánem celého projektu.

Provedena byla komplexní rekonstrukce následujících celků:

 • budova zámecká oranžérie

-komplexní stavební rekonstrukce zahrnující novou střechu, podlahy, nový interiérový prvek pódium, nové rozvody elektřiny, vody, kanalizace, vybudovaná kotelna, restaurování původní malby v místnosti č. 27, nové dveře, okna, nový systém EZS a EPS, nově vybudované zázemí pro personál

 • francouzský park

-nové opěrné stěny, nově vysázené habry, rozvody elektro, kanalizace, 2x bazének, 1x fontána, bazénová technologie na čištění vody, restaurované kované zábradlí

 • závlaha v celém areálu
 • opěrná zeď C (nejdelší stěna v parku u kaštanové aleje) s maskarony a chrliče vody včetně dvou schodišť
 • 10 x sochy Putti + 4 klasicistní vázy
 • 2 x velká váza rokoková – na stěně B
 • kamenné sloupky zábradlí s piniovými šiškami a koulemi
 • vstupní objekt do podzemního kanálu
 • sousoší „Dětí hrajících si s rybou“ v bazénu v první etáži francouzského parku
 • 4 sochy v nikách severní stěny oranžérie
 • rokokové vázy v konchách západní opěrné stěny B

Celkem je projekt „Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku“ vyčíslen na 98 643 616 Kč + DPH. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: 85 % nákladů bez DPH a Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.: 15 % nákladů bez DPH.

Nad rámec projektu bylo dále provedeno za finanční podpory rodiny Colloredo-Mannsfeld následující:

Kompletní obnova mlatových cest v parku. Exteriérové osvětlení stromů na nádvoří zámku, chrličů vody s maskarony ve francouzském parku, sousoší Únosu Persefony, fontány Napájení Heliových koní a oranžérie. Rozšíření závlahového systému na nádvoří a před zámkem, vybudování dvou vrtů na užitkovou vodu pro závlahu včetně technologie. Nové zábradlí na druhé terase parku a na opěrné stěně v kaštanové aleji. Další náklady byly spojené s financováním připojení pultu centrální ochrany oranžérie pro Hasičský záchranný sbor, kancelářské vybavení v oranžérii, archeologický průzkum, realizace obnovy broderie – buxusových ornamentů a ohraničení trávníků na první etáži parku. Dále náklady na koordinaci projektu nad jeho rámec – autorský dozor, technický dozor investora, advokátní služby, statické posudky. Celková cena těchto nákladů je cca 10 000 000 Kč.

Kolaudace

V průběhu první jarní vlny koronavirové epidemie, kdy byly uzavřené i takové podniky jako Škoda Auto, všechny firmy provádějící rekonstrukci – stavební firma, restauratéři kamene, restauratéři kovu, firma provádějící závlahu areálu, hydrogeologická firma provádějící realizaci dvou hloubkových vrtů pro napájení závlahy – nepřerušily práce a snad i díky velkému štěstí pokračovaly s pracemi nepřerušeně až do očekávané úspěšné kolaudace celého díla dne 24. června 2020.

Význam rekonstrukce

Pokud o rekonstrukci s někým hovořím, myslím, že se slovy nedá dostatečně vyjádřit její rozsah. V momentě, když návštěvě v parku ukazuji průběžné fotografie například do základu odstraněné původní fontány na první etáži parku a pak stojíme u této de facto znovu postavené fontány s celou novou infrastrukturou rozvodů vody, si člověk uvědomí ten obrovský rozsah celého díla. Stejně tak bych mohl uvést příklad proměny čistícího systému, nádherně zrekonstruované sochy uprostřed, nových opěrných stěn a tak dále bychom mohli projít krok po kroku celým parkem.

To všechno nově vybudované je momentálně pastva pro naše oči, ale ještě větší význam má pro nastupující mladou generaci rodinných příslušníků majitelů s vědomím, že investice nebudou muset být v dalších mnoha letech tak náročné. Pro návštěvníky je přínos hlavně estetický, tím, že je park rozšířený o vodní plochy bazénků a fontán, ale také bezpečnostní, jelikož jsou například komplexně opravené všechny opěrné stěny v parku, jimž hrozilo částečné zhroucení.

Údržba areálu 

Po provedené rekonstrukci bude samozřejmě mnohem náročnější údržba celého areálu. Momentálně je vypracován plán údržby jako například návaznost garancí – servis závlahového systému, servis bazénové technologie, údržba zeleně, mlatových cest, pravidelné čištění systému doplňování nádrže na závlahovou vodou svedené ze střechy oranžérie a zámku, kompletní servis a revize technologií v oranžérii včetně pravidelného úklidu... Zvláštní důraz bude kladen také na výsadbu květinových ornamentů v parku a následně dokončení buxusového středového ornamentu.

Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš

Projekt „Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku“ v letošním roce pokračuje. Nyní se práce soustředí na zámeckou oranžérii, která prochází neméně velkou proměnou jako francouzský park. Obnovy se tady dočká její vnější fasáda i vnitřní prostory. Co vše se tvoří a připravuje vám prozradíme už v našem nedělním příspěvku.  

 

Od roku 2016 probíhá realizace projektu z Integrovaného regionálního operačního programu: Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je celková revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku, obnova iluzivní malby, restaurování soch, digitalizace památky. V roce 2020 byla úspěšně zkolaudována zámecká oranžérie a Francouzský park. V současné době probíhá obnova iluzivní malby na severní stěně oranžérie. Celkové ukončení projektu IROP je stanoveno na leden 2021.

autor článku: redakce DA (zdroj článku: Jeronýmův zpravodaj - noviny pro zaměstnance firem Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. a Meco-Drev spol. s r.o.)