Dnes je pátek 24. květen, svátek má Jana,
je Evropský den parků.

Rozhovory
Menubox
Restbox

Vůdkyně dobříšských skautů: nárůst členů a zájem o skauting je enormní!

přidáno: 04. 04. 2018

Rozhovor o dobříšském skautingu. Jakou mají skauti tradici, co vše se děti naučí a co potřebují k zázemí? Nejen o tom v dnešním rozhovoru s vůdkyní dobříšských skautů Janou Šigutovou.

Skauti v Dobříši působí již téměř 30 let. V posledních letech je o skauting opravdu velký zájem. Mimo dětské oddíly je možné docházet také do tzv. oddílu rodinného skautingu. O co se přesně jedná? Nejen o tom se dozvíte v následujícím rozhovoru s Janou Šigutovou, vůdkyní střediska Dobříš:

Jak dlouho působí skauti v Dobříši?

V Dobříši skauti působí již 28 let. První oddíl Minnehaha byl založen 12. března 1990. Jeho zakladatelkami byly Zuzana Klimtová a Hanka Dudíková, které začínaly od nuly bez klubovny, tábornického vybavení a s dětmi, které o skautingu a táboření nevěděly vůbec nic. Obě dvě musely složit i kvalifikační zkoušky, což v té době nebylo vůbec jednoduché. Nebyly žádné publikace, ze kterých by mohly čerpat. Postupně se nám na Dobříši podařilo rozrůst. Dnes máme na Dobříši skautské středisko (dříve jsme patřili pod Příbram) a toto středisko sdružuje celkem 6 oddílů, jeden z nich působí v Novém Kníně. Úzce spolupracujeme i s tábornickým oddílem Zlatý list, který postupně přechází také pod hlavičku Junáka.

Jak velkou základnu dětí máte?

V současné době máme ve středisku registrováno 161 členů a táborníci mají registrováno dalších cca 25 členů. V loňském roce bylo o 30 dětí méně. V roce 1990 se začínalo se 43 lidmi. Nárůst členů a zájem o skauting je enormní, nejen na Dobříši, ale v celé republice. Možná je to i silnou generací, která je teď ve věku, kdy může skautovat. Může to být samozřejmě dáno i tím, že rodiče, kteří skautovali hned po revoluci, mají nyní děti, kterým chtějí nabídnout stejné zážitky, které zažili oni sami.

Jaké zázemí skauti potřebují, aby bylo vhodné pro Vaši činnost?

Pro výpravy a letní tábor je pro nás důležitý pobyt v přírodě. V létě pro tábory využíváme krásnou přírodu jižních či západních Čech. Na jednodenní výpravy chodíme do blízkého okolí, na vícedenní akce cestujeme trochu dál. Pro starší děti a mládež, kteří s námi již něco zažili, máme připraveno několik každoročních bonbónků – běžky, přechody hor, a podobně. Pro činnost v průběhu školního roku, na pravidelné schůzky, jsou pro nás nezbytným zázemím dostatečně prostorné klubovny a jejich okolí, které musí být bezpečné pro děti. Těmto našim potřebám v současné době vyhovuje „Papežanka“ a její okolí. Je to dáno i jejím umístěním v podstatě v „centru“ města, ale přesto v přírodě a bez blízkosti páteřních automobilových komunikací. Prostě ideální místo pro naši činnost.

Kolik vedoucích pracuje v dobříšském skautu?

To se nedá tak jednoduše říci. Není to jedno číslo. Děti se u nás již od mala setkávají s výchovou k odpovědnosti a k pokračování v činnosti současných vedoucích. Dle interních skautských předpisů stačí k založení oddílu dva dospělí lidé mající složené příslušné zkoušky. V našem středisku je to ale tak, že těch vedoucích v oddíle máme více. Je to určitý komfort, který si naše oddíly vytvořily za dlouhá léta své existence. Děti, které oddílem prošly, se přirozeně stávají vedoucími a pomocníky a pokračují v činnosti. Pak máme ještě několik dospěláků, kteří působí pouze v rámci činností nutných k fungování střediska a spoustu kamarádů a přátel, kteří nám pomáhají. V neposlední řadě bych nechtěla zapomenout ani na rodiče, kteří oddíly podporují, a to nejen pomocí při stavbě letních táborů, což je pro nás velice důležité a vážíme si toho.

Kdo se může stát skautem, mohou se přijít děti na akci podívat?

Skautem se může stát kdokoliv. Naše středisko má široké pole působnosti. Máme oddíl pro rodiče s dětmi – oddíl rodinného skautingu. Většinou sem chodí rodiče, kteří dříve skautovali a chtějí své děti ke skautingu vést, ale jejich ratolesti ještě nedorostly do toho správného věku, aby mohly skautovat samostatně. Máme také oddíl, který se věnuje předškolním dětem a dětem na úrovni 1. stupně základní školy. A pak oddíly, které jsou určeny pro děti na druhém stupni ZŠ. Dále pracujeme i s mládeží v rámci roverského programu. Podívat se možné je a to na začátku školního roku, kdy oddíly přibírají nové členy. V současné chvíli je kapacita oddílů naplněna. Pokud rodiče uvažují o tom, že by své dítě chtěli dát do oddílu, je nejlepší kontaktovat vedoucího oddílu, který si vybrali, a ten jim řekne konkrétní informace. Již druhý rok ale řešíme s vedením města rozšíření našich prostor v Papežance a tím i možné navýšení naší kapacity.

V jaké fázi se toto jednání nyní nachází?

Přípravný tým, který se Papežance za středisko věnuje, v současné době vede úzká jednání s městem Dobříš o využití konkrétních prostor a možnosti jejich oprav. Pevně věříme, že již nic nebude bránit tomu, abychom s městem uzavřeli smlouvy na tyto prostory. Aby došlo k jejich opravě a aby se oddíly, které nyní využívají provizorní prostory v ZŠ Trnka, mohly v novém školním roce přesunout do prostor v Papežance.

Jak často schůzky pro děti probíhají a kolik stojí?

Schůzky pro děti jsou každý týden a jsou rozděleny dle věku dětí. Ti starší mají ještě jednou za 14 dní oddílovou schůzku, kde se sejde celý oddíl. Náklady na roční příspěvek se pohybují v řádech stokorun. Z tohoto nákladu je hrazeno zdravotní pojištění dětí a skautský časopis, který každé registrované dítě dostává do schránky. Část tohoto registračního poplatku se vrací zpět oddílům, které s penězi hospodaří po celý rok. Naše akce a činnost je založena na dobrovolné práci všech vedoucích, nikdo z nich nedostává ani korunu. Vedoucí stráví přípravou programu spoustu svého volného času, v létě většinou čerpají svou dovolenou, aby mohli s dětmi pobývat na táboře. Velmi si jejich práce vážím.

Pořádáte pro děti mimo pravidelných schůzek i jiné akce?

Jednou za měsíc mají děti výpravu. Ta je na jeden nebo na více dní. Svou roli hraje věk a také roční období. Vyvrcholením oddílové činnosti je čtrnáctidenní letní tábor. Dále jsou i jiné pravidelné akce jako je úklid na Den Země, roznášení Betlémského světla, program na Májových slavnostech nebo skautské závody. Pro vedoucí a dorůstající pořádáme různá školení, rádcovské kurzy a přednášky.

V čem především tkví vaše činnost?

Skauting je výchovné hnutí, které vede k všestrannému rozvoji všech členů bez rozdílu věku. Děti vedeme k čestnému jednání a myšlení. Respektování ostatních, komunikaci s nimi. Prospěšnosti k obci i přírodě. To vše v přátelském kolektivu vrstevníků, kde je přirozenou autoritou vedoucí, prostřednictvím her v přírodě. Všechny tyto aktivity učí děti, jak obstát v životě a současné společnosti. Program pro děti je pestrý a jeho náplň je závislá i na věku. Děti se učí základní tábornické dovednosti, rozdělávání ohně, vaření v přírodě, uzlování, šifrování a spoustu jiných tábornických dovedností. Pracujeme i s GPS, věnujeme se zdravovědě, ale i současným problémům společnosti a environmentální výchově. Dáváme dětem prostor k realizaci vlastních projektů a snů. Chceme, aby děti dokázaly obstát v současném světě, učíme je samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní jednání. Snažíme se je naučit hledat způsoby, jak řešit problémy a ne hledat důvody, proč něco nejde. Chceme, aby zde získaly zážitky a přátelství, ze kterých budou moci čerpat celý život.

autor článku: Kamila Paulová a za středisko prof. Oliče Dobříš Jana Šigutová – vůdce střediska