Dnes je středa 28. únor, svátek má Lumír.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Jindřiška Romba: Pohádka o prázdné pokladnici království Dobříšského

přidáno: 02. 02. 2022

Revitalizace Komenského náměstí podle schváleného rozpočtu města Dobříše na rok 2022 šplhá k cca 34 mil. Kč. A bude to opravdu cena konečná?

Pokud i laicky „prolítneme“ schválený rozpočet města, vidím jednoduchou rovnici. Realizace náměstí Komenského je úzce spjata s prodejem městského nemovitého majetku, konkrétně s nemovitostí čp. 66, v níž sídlí Policie ČR, Obvodní oddělení Dobříš (dále budu hovořit o budově čp. 66).

Jiné financování z rozpočtu možné není, nebo jej opravdu nevidím?

Schválený rozpočet v položce „Prodej majetku, příspěvky na vybudování infrastruktury“ předpokládá mimo jiné prodej budovy čp. 66 za kupní cenu zhruba ve výši 22 mil. Kč.

Kolik nemovitostí město Dobříš ve svém vlastnictví má? A co mi to připomíná?

Pohádku… Království potřebuje naplnit vyprázdněnou pokladnici, aby bylo možné opravit pravé křídlo královského paláce. A tak se pan král rozhodne provdat svoji půvabnou královskou dceru bohatému princi ze sousedního království.

Pravé křídlo paláce chátrá, omítka opadává, král chce toho nejlepšího stavitele z daleké Itálie a ty nejmodernější materiály. Princezna ale prince ze sousedního království za ženicha nechce, chce svého Honzu, a tak s ním uteče. Král je smutný, svou jedinou dceru miluje, nezáleží mu již na bohatství, a tak se princezna i s Honzou mohou vrátit a jak už to v pohádkách bývá, král Honzovi požehná. Naše realita je však jiná.

I když vnímám argumentaci města podporující prodej nemovitosti čp. 66 „naší princezny“ s odkazem na konání s péčí řádného hospodáře. A ano „princezna bude potřebovat krásné šaty, komnaty, svůj palác“ stejně jako naši budovu čp. 66 bude nutné zušlechtit.

Pokladnice zeje prázdnotou. Ale je prodej budovy čp. 66 opravdu to jediné řešení?

Opravdu nelze v naší realitě nalézat i jiná řešení. Před tím, než zjistíme, že je vše nenávratně pryč? Potřebujeme ty nejmodernější materiály a italského stavitele?

Ponechat si nemovitosti ve vlastnictví města považuji v současné době za prozíravé a taktické. Ceny nemovitostí na trhu rostou. Budova čp. 66 skýtá celkem 8 malometrážních bytů a obklopuje ji pozemek o velikosti 708 m2. Nebudou městu byty chybět? Neztratí změnou vlastníka k budově město možnost ovlivnit nakládání s budovou. Zůstanou pak byty v budově zachovány? A budou finančně dosažitelné? Třeba pro mladé lidi, jako startovací bydlení, pro seniory, kterých přibývá, dle statistických dat populace ve městě stárne. Pro pedagogy, lékaře a další profese, které jsou ve městě potřebné.

Neměl by předpokládaný prodej budovy čp. 66 být tou poslední diskutovanou možností? Je budova pro město opravdu nevyužitelná, nepotřebná? Nenajdou se v mezidobí dotační možnosti? Co za možnosti visí ve vzduchu? Co třeba rekonstrukce budovy (byť finančně nákladná a pracná) za dotační podpory. Účelový časově omezený pronájem budovy se stanovením podmínek (např. rekonstrukce budovy) může být také variantou.

Třeba vymyslíte další možnosti. Přemýšlejme strategicky s vizí do budoucna, chraňme městské nemovitosti, nemáme jich nazbyt. Jsou jiná řešení pro budovu čp. 66 opravdu nepřijatelnou variantou? Abychom nedopadli jako sedláci u Chlumce. Městský majetek takové hodnoty (a pojďme na hodnotu nahlédnout jinak než pouze na tu finanční) bychom mohli a měli diskutovat v širším plénu.

autor článku: Jindřiška Romba - zastupitelka města Dobříše