Dnes je neděle 25. září, svátek má Zlata.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Seriál rozhovorů s dobříšskými zastupiteli: Stanislav Vacek

přidáno: 01. 04. 2019

V tomto rozhovoru si můžete přečíst odpovědi od minulého starosty města Dobříše a současného zastupitele Stanislava Vacka. Jaké má on vize v tomto volebním období?

Mohl byste se ve zkratce představit?

Narodil jsem se před 65 lety v Dobříši. Vystudoval jsem dobříšské gymnázium (tehdy ještě SVVŠ) a druhou maturitu mám ze Střední ekonomické školy v Praze. Pokračoval jsem ve studiu učitelství na PedF UK v Praze. Učil jsem šest let v Dublovicích a poté v Nové Vsi pod Pleší, kde jsem byl později jmenován ředitelem. Na této škole působím od roku 1984, ovšem s přestávkami v letech 1994-2002 a 2014-2018, kdy jsem byl uvolněným starostou Dobříše. Vzdělání jsem si později doplnil dvouletým mimořádným právnickým studiem a také studiem MPA. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a tři vnoučata. Baví mě kultura, tenis, cyklistika, turistika, příroda a cestování. Hodně času trávím ve společnosti nejmladšího vnoučka. Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva 1. listopadu 2018 jsem se vrátil ke své celoživotní profesi učitele a v současné době učím opět na ZŠ v Nové Vsi pod Pleší.

Proč jste se rozhodl vstoupit do místní politiky?

Rozhodnutí o vstupu do místní politiky je staršího data. Jsem zastupitelem, díky dlouhodobé podpoře občanů, nepřetržitě od podzimu roku 1994. Tehdy  jsem byl poprvé zvolen jako nezávislý kandidát na kandidátce ČSSD. Později jsem kandidoval již jen za sdružení nezávislých kandidátů. Do místní politiky jsem vstoupil hlavně proto, že mi, jako rodilému „Dobříšákovi,“ záleží na tom, jak se ve městě žije a hlavně, jak bude naše město vypadat v budoucnosti, jaké podmínky zde vytvoříme pro naše děti a vnoučata. Za mého působení na radnici se mnohé podařilo, ale pořád je co zlepšovat. Mezi nejvýznamnější počiny bych zařadil kompletní plynofikaci města, vybudování nových zdrojů pitné vody, intenzifikaci čističky odpadních vod, privatizaci bytového fondu města za velmi výhodných podmínek pro stávající nájemce bytů, trvalou péči o zlepšování podmínek pro základní a mateřské školy, podporu spolkové a zájmové činnosti, kompletní opravu celé řady komunikací včetně inženýrských sítí, zahájení rekonstrukce stávajících a výstavby nových sportovišť, přípravu a zahájení revitalizace Mírového náměstí a mnoho dalšího. Nezbytnou podmínkou úspěchu byla vždy konstruktivní spolupráce zastupitelů ve prospěch města Dobříš, a to často bez ohledu na to, za jakou volební stranu byli zvoleni. To by, myslím, mělo zůstat zachováno.

Jaké jsou vaše vize a plány na následující čtyři roky v Dobříši?

Možnost realizace mých plánů a vizí, jak jsem naznačil v předchozí odpovědi, je do značné míry dána tím, že jsem v současné době opozičním zastupitelem. Vzhledem k výsledku komunálních voleb nebylo reálné dohodnout se na účasti v současné radniční koalici, ostatně mi to ani nebylo nabídnuto. Byl jsem zvolen předsedou kontrolního výboru a budu se snažit také tuto práci vykonávat svědomitě.

Budu jen rád, když novému vedení půjde práce pro město „od ruky“ a podaří se jim pro začátek aspoň dokončit projekty připravené námi v předchozích letech. Na většinu z nich jsou již městu přiznány dotace a ve schváleném rozpočtovém výhledu na roky 2019-2021 se s jejich financováním a realizací již počítalo. Také je mým přáním, aby současní představitelé vedení města brzy pochopili, že nezastupují pouze skupinu občanů, jejichž hlasy jim sestavení radniční koalice umožnily a snažili se přistupovat ke správě města odpovědně. Zatím, po dvou veřejných jednáních zastupitelstva, to tak příliš nevypadá. Komunikace s občany prozatím, oproti slibům, docela vázne, dokonce i na webu města je, ve srovnání s předvolebními sliby, minimum informací a nedostává se jich v dostatečné míře ani nám, zvoleným zastupitelům. Věřím jen, že se vše v brzké době zlepší. Společně s ostatními kolegy z opozice budu, jako zastupitel i jako odpovědný občan, podporovat smysluplné projekty a návrhy dobré pro město Dobříš a jeho obyvatele.

autor článku: Redakce DA