Dnes je úterý 27. únor, svátek má Lumír.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

VIDEO: Cenu města Dobříše v roce 2022 získal pan Ivo Kylar

přidáno: 03. 10. 2022

V sobotu 1. října 2020 byla v Zrcadlovém sále dobříšského zámku slavnostně předána další Cena města Dobříše. Za rok 2022 ji obdržel pan Ivo Kylar.

Ceny města Dobříše byly od roku 2008 předány již řadě známých a významných osobností z řad sportovců, umělců, učitelů, podnikatelů a dalších veřejně pracujících lidí pro naše město. Právě díky tomuto ocenění si vždy máme možnost uvědomit, jak úžasné lidi máme mezi sebou a jak jen jeden člověk může dokázat mnoho věcí pro ostatní…

V roce 2022 získal Cenu města Dobříše za významnou činnost v oblasti kultury pan Ivo Kylar. Právě díky němu se totiž podařilo pro kostel Nejsvětější Trojice získat finanční prostředky na nové varhany, které budou znít pro naše město ještě další stovky let…

Večerem na zámku Dobříš provázela přítomné hosty již tradičně a velmi příjemně paní Zdeňka Žádníková, která se stala mimo jiné také režisérkou a scénáristkou letošního medailonku oceněného. Do role moderátorky byla tentokrát postavena přímo vnučka pana Kylara, díky které se dozvíte nejen o realizaci sbírky pro dobříšské varhany, ale také mnoho zajímavého ze života samotného pana Kylara. Celý večer v řadě již 13. ročníku udílení Ceny města Dobříše se jako vždy nesl ve velmi slavnostní atmosféře. 

VIDEO: Medailonek pana Ivo Kylara

Více o sobě i svém vztahu k městu Dobříš prozradil pan Ivo Kylar v rozhovoru pro Dobříšské listy:

Jak dlouho už žijete v Dobříši a jak naše malé město vnímáte?

Z důvodu minimální šance získat byt v Praze jsem v roce 1974 nastoupil do Kovohutí Mníšek s příslibem získání bytu ve věžovém domě ve Fričově ulici 1240. Po kolaudaci na podzim v roce 1975 jsme se dvěma dětmi přistěhovali na Dobříš. Takže to je již 47 let. Zpočátku jsme to s manželkou vnímali jako dočasné bydlení s přáním vrátit se zpět do Prahy. Ale jak běžel život, narodily se nám ještě další dvě děti, vznikala nová přátelství, děti zde chodily do školky a školy, nakonec jsme zjistili, že jsme na Dobříši zapustili kořeny.

Je zde příjemný život, krásná příroda, zdravíte lidi, které znáte třeba jenom od vidění, patříte sem.

Co Vás vedlo k založení Sdružení na obnovu dobříšských varhan a zahájení Vaší neúnavné aktivity pro získávání finančních prostředků na tento nový unikátní hudební nástroj pro naše město?

Po špatné zkušenosti, kdy navržené projekty řešení liturgického prostoru od předních architektů (Böhm, Hartl a Pleskot) nebyly některými farníky přijaty, církevními představiteli podpořeny a památkáři byly zamítnuty, došlo k období nezájmu něco v kostele realizovat.

A tak mě napadlo, že je třeba udělat něco, na čem jsme ve farnosti schopni se dohodnout, co neovlivní případné budoucí úpravy vnitřního prostoru kostela. A to byly nové varhany.

Neutěšený stav na kůru, kde stála prázdná varhanní skříň od původního nástroje a provizorní zapůjčené malé varhany, bylo třeba dořešit. Kostel potřeboval nové varhany, které budou funkční, akceptující stávající prostor s malým dozvukem, schopné hrát jak liturgické skladby, tak i ostatní hudební literaturu.

Co pro Vás znamená ocenění, které nyní získáváte od občanů a vedení města Dobříše?

Ocenění vnímám jako poděkování, od široké veřejnosti „kostelních i nekostelních“ včetně vedení města, za realizaci projektu obnovy varhan pro město.

Je něco, co byste si přál pro mladou generaci Dobříšáků a budoucnost města?

Mladé generaci bych přál, aby uměla zvednout oči od svých mobilů a počítačů a vnímala život a krásu kolem sebe. Pro budoucnost města bych si přál, aby Dobříšáci uměli zasypávat vzniklé příkopy nedorozumění.

autor článku: redakce DA