Dnes je sobota 27. listopad, svátek má Xenie.

dobrisskoaktualne.cz/rozhovory

Rozhovor: Proč musí psovod a služební pes společně tvořit tým?

přidáno: 21. 10. 2018

V dnešním rozhovoru vám městský strážník Václav Svoboda sdělí, co vše musí služební pes u Městské policie Dobříš umět a jakým způsobem probíhá jeho výcvik, který začíná již od narození.

Paganini Stanios je 4 roky starý služební pes, který je u Městské policie v Dobříši 1,5 roku. Mezi jeho největší úspěchy patří případ, kdy v době mimo službu díky svým schopnostem a připravenosti odhalil úkryt osoby hledané Policií ČR, jednalo se o muže, který nechtěl nastoupit do výkonu trestu pro drogové delikty.

 

Co vše musí Paganini umět a co z toho nejčastěji využívá v praxi?

Paganini toho musí umět velmi hodně. Jsou to pachové práce, cviky poslušnosti, obranné práce, vše je velmi náročné jak na psychiku psa, tak i na psovoda. Nicméně aby se mohl stát služebním psem městské policie, musel nejprve projít každodenním základním výcvikem jak v denní, tak i noční době. Následně je třeba úspěšně absolvovat tzv. osvědčení k použití u obecní policie, dále jen osvědčení. Jen pro upřesnění, obecní policie a městská policie je jedna a tatáž složka, se stejnými pravomocemi podle jednoho zákona o obecní policii, rozdíl je, zda je tato složka určena k plnění úkolů v obci nebo městě. Toto osvědčení, tedy jeho náplň, je dána závazným pokynem policejního prezidenta Policie ČR č.43/2003. Zkráceně se jedná o přezkoušení psovoda z teorie a psa v daných disciplínách ve výcvikovém středisku služební kynologie Policie ČR. Toto přezkoušení však psovod se služebním psem musí každé dva roky opakovat. Využití Paganiho v praxi je mnohostranné. V běžné hlídce využíváme nejčastěji poslušnost a část neaktivní obranné práce. Při praktickém nasazení (výtržnosti, rvačky, průzkum terénu-pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách, prověřování napadených objektů na PCO) jsou to pak obranné a pachové práce. Při přednáškách v rámci prevence kriminality využíváme všechny disciplíny (pachové práce, poslušnost a obranu).

Pamatujete si na nějakou akci, která byla úspěšná právě díky Paganinimu?

Odpověď na Vaši otázku bych ze zkušeností z praxe rozdělil na 3 části. Mezi první se řadí akce v rámci prevence kriminality, s Paganinim chodíme na přednášky spojené s ukázkou výcviku sl. psa městské policie. Poté se jedná o akce spojené s bezpečnostním rizikem pro veřejný pořádek, tedy různé koncerty, sportovní události, Dobříšské májové slavnosti apod. A poté se i Paganini účastní akcí v době mimo jeho službu. Ve všech částech musí být Paganini úspěšný, neboť selhání zejména ve druhé a třetí části by mohlo mít fatální následky.  Za úspěch považuji, když námi kontrolovaná místa (os. vozidla na parkovištích, budovy, městský mobiliář apod.) zůstanou bez poškození, ale samozřejmě nemůžeme být všude. Radost nám udělá, když nás ve službě s Paganinim osloví neznámý občan a řekne: „Je dobře, že tady s tím psem chodíte.“ Nicméně osobně považuji za velký úspěch případ, kdy v době mimo službu Paganini díky svým schopnostem a připravenosti odhalil úkryt osoby hledané Policií ČR, jednalo se o muže, který nechtěl nastoupit do výkonu trestu pro drogové delikty.

Jak probíhají takové tréninky?

K tomu, abych mohl provádět kvalitní přípravu Paganiniho, je třeba mít kolem sebe nejlépe skupinu stejných profesionálních psovodů, kteří mají svou práci jako koníčka. Každý psovod ze skupiny musí být vybaven materiálními a technickými pomůckami. Pak může probíhat samotný výcvik, ale s přihlédnutím k individuálním vlastnostem psího parťáka. Forma přípravy sl. psa je v rovině modelových situací, kdy by mohlo být nebo bylo použito (vycházejících z praktických případů) sl. psa. Prakticky to vypadá tak, že nejdříve je stanoven úkol, který je třeba vyřešit za pomocí sl. psa co nejefektivněji se vší razancí a v intencích zákona. Následuje realizace zákroku. Pak společné vyhodnocujeme výsledek a s psovodem určíme další postup ve výcviku sl. psa. Pokud vyvstane nějaký problém, tak stanovíme způsob nápravy, popř. jednotlivé části nápravy. Pokud se jedná o složitější modelové situace, tak je i několikrát opakujeme. Velmi důležitým faktorem při přípravě sl. psa je rodina psovoda. Bez tolerance partnera a celé rodiny nelze kvalitně připravovat sl. psa a mít výsledky.

Od kolika měsíců musel Paganini cvičit?

Paganini začal jako každé štěňátko a jak by měl začínat každý pejsek, když přijde do lidské smečky, tedy výchovou. To znamená zvyknutím na jméno, obojek a vodítko, kdy a kam se může, co všechno je dovoleno “zničit“, s čím je možné si hrát apod. Ve čtvrtém měsíci jsme začali samotný výcvik formou hry, odměňováním a motivace. Výsledkem toho množství hodin strávených na výcviku a odměnou pro psovoda je pak v našem případě čtyřnohý policejní parťák v podání Paganiniho.

Jak dlouho jste přímo Vy, pane Svobodo, s Paganinim „parťáci“?

S každým psem vytváříte vztah, který musí být založen na důvěře a dodržování pravidel. Každý policejní psovod musí znát reakce svého čtyřnohého kolegy, aby věděl, kdy pes vypracovává pachovou stopu, kdy ji hledá, protože byla kontaminována nebo kdy naopak stopu ztratil. Pak můžeme mluvit o parťákovi. My dva to spolu táhneme již 4 roky.

Je povinnost městské policie mít na služebně služebního psa?

Městská policie nemá povinnost mít ve svém sboru služebního psa, je to jen zákonná možnost.

Kde Paganini bydlí a kdo se o něj stará?

Paganini bydlí se mnou doma, v kotci na psinci. Veškerou péči (krmení, péče o srst, pravidelná návštěva psího kadeřníka a veterinárního lékaře) mu zajištuji sám. Nicméně má velmi rád celou mou rodinu, takže v případě potřeby mě může zastoupit jakýkoliv člen rodiny.

Musí být Paganini stále připraven k akci nebo má i volné dny bez služby?

Paganini je průběžně připravován pro výkon služby, protože nikdy nevíme, kdy budeme povoláni k praktickému nasazeni. Z praxe mohu uvést zkušenost, kdy jsem byl v době volna několikrát požádán o spolupráci (Policií ČR nebo rodinnými příslušníky) při pátrání po pohřešované osobě. Samozřejmě má i své volno, chodíme s rodinou na procházky nebo výlety.

Absolvoval Paganini nějaké další zkoušky nebo závody?

V současné době má Paganini nadstavbové 3 všestranné zkoušky (obsahující stopu, poslušnost, obranu) a 2 speciální zkoušky – obranáře (obsahující poslušnost, a obranu = kladen velký důraz). Co se týče závodů, pokud se nám povede zajistit kvalitní přípravu, chystáme se v roce 2019 na Mistrovství republiky policejních psů stopařů.

 

Videoukázka z akce Zábavné odpoledne s integrovanými záchrannými složkami:

autor článku: Kamila Paulová