Dnes je čtvrtek 13. srpen, svátek má Alena,
je Den leváků.

Z našeho města

Adam Böhm: Proč jsem podpořil MESOH

přidáno: 23. 09. 2019

ODPADY – Téma, které je v Dobříši skloňováno dennodenně. Tak jak už to bývá, vznikly dva tábory. Ti, kteří nový systém svozu a třídění odpadu podporují a ti, kteří jsou proti němu. Naší redakci se ozval jeden ze současných zastupitelů, pan Adam Böhm, který chce zmínit, proč za novým systémem stojí!

Na sociálních sítích, na farmářských trzích i v šatnách mateřských škol se diskutuje nový systém svozu a třídění odpadu, označovaný jako MESOH. Na jednání zastupitelstva 12. září jsem pro zavedení systému zvedl ruku a tímto článkem bych chtěl vysvětlit, co mě k tomu vedlo. Hlavní důvody byly čtyři:

1. Na Dobříši se moc netřídí

2. Se systémem MESOH si kupujeme cenné zkušenosti

3. Spolupráce s Dokasem nefunguje efektivně

4. Systém bude umožňovat anonymní svoz

K systému se řada lidí vyjadřuje ve stylu: „již dávno třídím a víc to nejde“. Pojďme se ale podívat na čísla.


Graf porovnává Dobříš s několika srovnatelnými skupinami na základě dat od EKOKOMu za 2018. Pokud jde o směsný komunální odpad, jsme trochu lepší než průměr. V plastech jsme pozadu za všemi skupinami, v papíru jsme na průměru nebo o něco lepší. Přeci se ale nespokojíme s tím, že jsme průměrní. Nejde jen o planetu a dobrý pocit. Za 5-10 let budou zakázané skládky a s tím bude spojený  kolikanásobný nárůst poplatků za likvidaci směsného komunálního odpadu. Pokud se do té doby nenaučíme lépe třídit, bude to stát mnohem víc naše peněženky nebo rozpočet města. A na květnovém setkání s občany sám pan starosta z Jílového překvapeně uvedl, jak se zavedením MESOHu sám zjistil, o kolik on sám začal třídit lépe.

Ke druhému bodu. Slyšel jsem řadu návrhů, jak by se sběr a svoz odpadu mohl dělat jinak. My ale nehledáme změnu, my hledáme zlepšení. Firma za systémem MESOH odhaduje na základě zkušeností z jiných obcí, že bychom se mohli v objemu SKO dostat až o 30% níže. To nám žádný jiný návrh nedokáže věrohodně nabídnout.

Řada měst vyčleňuje svoje technické služby do samostatné společnosti, aby fungovaly efektivněji. Na Dobříši to tak bohužel nefunguje, spolupráce mezi městem a Dokasem je přehlídkou neefektivity. O tom, kolik město platí za péči o zeleň, psala v zářijových DL paní Kahounová. Správa sportovišť je nastavena tak, že město proplácí veškeré související náklady, ať jsou jakkoliv vysoké. A pokud jde o svoz a zpracování odpadu, město proplácí faktury a má minimální možnost kontroly. Systém MESOH do tohoto nastavení vnese větší transparentnost a pokud bude následně na Dokas přenesena část zodpovědnosti za efektivitu celého systému, je to cesta správným směrem. Samozřejmě, MESOH představuje jen jeden vstup pro optimalizaci vztahu s Dokasem, další kroky jsou před námi.

Některé připomínky, kterou jsem k MESOHu dostal, se týkaly odpadového dotazníku a práce s osobními údaji. Některým občanům nevadí tato data poskytnout, ale jiní to považují za zásah do soukromí. Na základě těchto připomínek jsme se dohodli, že do systému bude doplněna varianta svozu s anonymním čárovým kódem. Ti, kdo nebudou chtít vyplňovat dotazník a používat webový systém MESOH, to dělat nemusí, a jejich odpadový účet nebude existovat (díky anonymnímu kódu však město bude mít přesná čísla, kolik a jakého odpadu se svezlo). Tito obyvatelé tak mohou využívat stejné služby svozu jako ostatní. Systém pro ně bude dražší, protože nebudou čerpat slevy, ale i tak jsem rád, že můžeme tuto variantu nabídnout.

autor článku: Adam Böhm