Dnes je středa 28. únor, svátek má Lumír.

hudební festival Dobříš

ANO, JE ŠANCE NA LEPŠÍ DOBŘÍŠ

přidáno: 22. 09. 2022

Jaké byly 4 poslední roky na Dobříši? Mohlo se udělat víc, jinak, jinde? Určitě! Náš program naleznete v tomto článku, ale předem si musíme říct, že nové vedení města čekají bohužel i neznámé výzvy. Ty přináší dnešní turbulentní doba, v které dominuje energetická a migrační krize. Slibovat všechno všem nebudeme. Nebylo by to fér.

Podívali jsme se na sliby „vládních stran“ z minulých voleb. A výsledek…? A teď slibují to samé. „Spravíme vaši ulici, když nás zvolíte.“ Takto ne.

Nabízíme otevřený rámcový program se zaměřením, co a jak chceme ve které oblasti udělat. O tom, která ulice a kdy se spraví rozhodují až povolební koalice a finanční možnosti. Jsme tu pro všechny a každý, kdo projeví zájem zapojit se do dění ve městě, přijde s nápadem, kritikou, osobním problémem, má dveře otevřené a může věci ovlivnit. Nejdeme politikařit, ale hledat dohody s výsledkem pro město a ty kteří zde žijí. Dali jsme dohromady partu lidí s širokým spektrem odborností, zkušeností, manažerských dovedností, a hlavně chutí pracovat a pomoci městu. Zastánce pragmatických řešení pro město a občany, ne pro osobní zájmy a své blízké. Navážeme na to dobré, co se podařilo a co funguje a společně s vámi dohodneme na čem pokračovat dál. Pak už bude na nás najít na to peníze a začít pracovat.

NÁŠ PROGRAM

PROGRAM S VIZÍ BUDOUCNOSTI. DOTVOŘTE HO S NÁMI A DEJTE MU ŠANCI.

Navážeme na to dobré, co se udělalo a co funguje a společně s vámi dohodneme, co zlepšíme, co připravíme pro následující roky a na čem začneme pracovat.

KOMUNIKACE BEZ POLITIKAŘENÍ JE NAŠÍM STYLEM, PRIORITOU JSOU VÝSLEDKY

 • Jsme tu pro všechny. Každý, kdo projeví zájem zapojit se do dění ve městě, přijde s nápadem, kritikou, osobním problémem, má dveře otevřené a může věci ovlivnit. Budeme mluvit se všemi, nejdeme politikařit, ale hledat shodu a výsledky pro město. Budeme čelit náročným výzvám, které nese současná doba, a najdeme řešení. Dejte nám šanci.

NEHLEDÁME DŮVODY, PROČ NĚCO NEJDE, ALE CESTY, ABY TO ŠLO.

 • Vybudovat něco pro město a jeho obyvatele. Prosadit, zorganizovat a dosáhnout nějakého cíle. To vše vyžaduje znalosti, zkušenost, manažerské dovednosti. Ty máme a nabízíme. Pro naplnění sebelepšího záměru nestačí jen dobrý úmysl a nadšení.

HLEDÁME VIZIONÁŘE

 • Ty, kteří se dívají dál, než na horizont jednoho roku nebo volebního období, na konec vlastní ulice. Ty, kteří vybudují něco pro budoucí generace. (Na vizionáře měly štěstí třeba nedaleké Hořovice: 6 200 obyvatel, sportovní hala, plavecký bazén a aquapark, krytý zimní stadion, společenský dům, nemocnice, sauna atd.).

JE TOHO HODNĚ, BEZ ČEHO SE DÁ ŽÍT, ALE BYLO BY FAJN TO I NA DOBŘÍŠI MÍT

 • Některé možnosti: Rekonstrukce zázemí a zastřešení zimního stadionu, společenský sál, biotopové koupaliště u Papeže. Další nápady čekáme od vás. Společně posoudíme, vyhodnotíme a dohodneme, které vizi dáme šanci.

KDE NA TO VZÍT? CO ZKUSIT PPP PROJEKT NA DOBŘÍŠI?

 • Co to je? V situaci, kdy obci chybí dostatečné zdroje na prvotní investiční náklady, tedy i s dluhy po končícím vedení města, lze najít partnerství soukromého a veřejného sektoru. Zjednodušeně: projekt nebo jeho část financuje soukromý investor, jehož investice se mu pak vrací z provozování nebo pronájmu hotového díla či jinak.
 • S vaším hlasem a nápady vhodný projekt a partnera najdeme. Zkusme to na Dobříši, ať se stále jen na něco nečeká.

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT.

 • Budeme pokračovat v podpoře tradičních akcí, jako jsou farmářské a jiné trhy, kulturní a sportovní akce, letní kino atd. Budeme úzce spolupracovat se Zámkem Dobříš. Na májové slavnosti vrátíme oblíbený parní vlak.
 • Budeme maximálně podporovat dobříšské „srdcaře“. To jsou všichni, kteří městu a spoluobčanům věnují svůj čas i um a dotvářejí pozitivní atmosféru a kouzlo města, ve kterém žijeme. Je lhostejno, zda jde o sport, kulturu, práci s dětmi a mládeží, péči o seniory, opuštěná zvířata nebo jinou prospěšnou aktivitu. Ti všichni jsou pro nás prioritou.

ŠKOLY, SPORT, BEZPEČNOST

 • Podpoříme rozvoj a aktivity všech dobříšských škol, zejména ty, které povedou k vyšší pohybové aktivitě dětí a mládeže. K tomu neoddělitelně patří podpora místních sportovišť a sportovních klubů. Více času na hřišti a méně u počítačů.
 • Podpoříme zastřešení zimního stadionu tak, aby sloužil veřejnosti ne 5, ale 10 měsíců v roce. I mimo sezónu může sloužit třeba k pořádání kulturních a společenských akcí.
 • Zajistíme větší dohled nad problematickými místy města, jen projíždění autem nestačí. Chceme více prevence, zejména protidrogové ve spolupráci škol, policie a specialistů.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Najdeme vhodnou motivaci pro lékaře k zajištění nezbytných odborností, aby měli občané Dobříše maximum běžné lékařské péče v místě bez potřeby dojíždění.
 • Zavedeme senior taxi Dobříš – sociální dopravu pro seniory a handicapované spoluobčany podporovanou městem s jednoduchými a jasnými pravidly.

DOPRAVA

 • Autobusové spojení s Prahou, Příbramí i spojení do menších míst naší spádové oblasti zachováme minimálně v současném rozsahu. Zajistíme navýšení kapacit při zvýšení zájmu o hromadnou dopravu na úkor individuální. Důvodů je pro to už dnes dost.
 • Vlakové spojení chceme zachovat v současném rozsahu. Pro město to není velký náklad. Navíc nikdo netuší, kdy pět stoupne význam této ekologické dopravy.

SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ, PÉČE O ZELEŇ A O MĚSTO VŮBEC

 • Nikdy nekončící procesy, které musí fungovat nejen dobře, ale také hospodárně.
 • Chceme, aby bylo čisto a častěji se uklízelo nejen v centru. Okrajové část města nebudou na okraji našeho zájmu. Zajistíme lepší péči o veřejná prostranství a o místní hřbitovy.
 • Chceme větší pružnost a koordinaci při odstraňování závad na komunikacích a majetku města. S krajem budeme hledat model, který zajistí provádění drobných oprav páteřních komunikací bez měsíčních prodlev kvůli administrativním průtahům.
 • Dořešíme rekonstrukci Mírového náměstí, aby to nebyl jen „autobusák“ a parkoviště. Chceme zde rozšířit prostor pro pořádání akcí a relaxaci.
 • Plány na rekonstrukci ulic a dopravní řešení budeme projednávat s občany předem. Zrevidujeme systém parkování ve městě.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY

 • Budeme vyhledávat všechny projekty a dotační příležitosti, které pomohou životnímu prostředí ve městě a jeho okolí.
 • Naším cílem je snižování objemu odpadů ukládaného na skládkách. K tomu chceme prosadit změny v systému hospodaření s odpady.
 • Zavedeme spravedlivý systém poplatků na principu „kolik vyhodím, za tolik zaplatím“, aby platili i ti, kteří zde bydlí a nejsou hlášeni. Přehodnotíme podivné „slevy za třídění“, které nakonec zaplatí zejména obyvatelé z bytových domů, kteří mají minimální možnosti nějaké „slevy“ získat. Nabídneme i menší popelnice a častější svozy. Ušetříme statisíce zrušením MESOHU.

ÚZEMNÍ ROZVOJ A BRODCE

 • Podmínkou pro povolení zástavby v lokalitách schválených územním plánem bude zajištění vybudování kapacit města (sítě, školství, komunikace apod.) a finanční spoluúčast stavebníků.
 • Podporujeme nezastavitelnost Brodců minimálně v rozsahu velikosti pozemků vlastněných městem.

NA ZÁVĚR...

Kandidátku hnutí ANO 2011 tvoří převážně sympatizanti podporující program, který vám předkládáme. Práce na komunální úrovni je hlavně o lidech, vztazích, zkušenostech. Nehodnotíme návrhy podle toho, kdo s nimi přišel, ale podle přínosu pro město. Chceme změnit styl komunikace. O zásadních tématech budeme na rozdíl od současné praxe diskutovat se zástupci všech voličů. Slib zastupitele splníme! „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů“.

DĚKUJEME, ŽE NÁM VĚŘÍTE. DEJTE NÁM ŠANCI. NEZKLAMEME.

autor článku: Kandidáti za stranu ANO 2011 v Dobříši