Dnes je čtvrtek 21. leden, svátek má Běla.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Proluka mezi Hotelem Heinz aneb Tady je Trautenberkovo

přidáno: 28. 03. 2017

Pokud jste si to v posledních dnech namířili z náměstí směrem ke 14tipatráku, doslova jste narazili na hradbu z betonu s výstražnou cedulkou přeškrtnutého chodce a nápisem – tady je Trautenberkovo…

Proč? Je všeobecně známo, že v nedávně době vedlo město Dobříš s majitelem pozemku panem Havelkou soudní spor, který se využití tohoto prostoru týkal. Pan Havelka si může na svém pozemku dělat co chce, ať se komu líbí či nelíbí, je to jeho právo vlastníka. To, že stavební materiál, který zamezuje průchodu, náměstí na malebnosti zrovna nepřidá, je věc druhá.

Zeptali jsme se na vyjádření p. Ing.Harmanové z odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš:

Vzhledem k množícím se dotazům na řešení stavu proluky na Mírovém náměstí vedle hotelu Heinz vydáváme tyto základní informace.  Pozemky parc. 17/1 a 17/2 v k.ú. Dobříš jsou ve vlastnictví soukromých osob, nejde o veřejné prostranství a dle platného územního plánu jsou určeny jako „plocha smíšená obytná – v centru města“ s možností výstavby funkčně smíšených a bytových domů.

Městu Dobříš se v minulosti nepodařilo obhájit zachování pěšího průchodu částí těchto pozemků od 14-ti patrového bytového domu k náměstí. Činnost na soukromých stavebních pozemcích, respektive na jakýchkoliv pozemcích, je možná pouze tehdy, pokud nedojde touto činností k porušení zákonů České republiky.  Nově umístěné betonové panely, stejně jako jiné předměty, umístěné na tomto pozemku dříve, nejsou stavbou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ani odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  Jsou pouze vizitkou vlastníka pozemku.

Kdyby Město chtělo, tak by mohlo…

Ale tak to prostě nefunguje. I kdyby se město, nebo jakákoli jiná organizace rozkrájela, tak pokud není porušován zákon, a to v tomto případě není, je výsostným právem vlastníka pozemku uskladnit si na něm, co považuje za vhodné a potřebné. Jakékoliv kontroly a doporučení ze strany samosprávy by mohly působit jako omezování vlastnických práv, stejně jako v případě, že bychom někomu nařizovali nebo doporučovali, aby si uklidil na dvorku, na zahradě nebo doma v kuchyni.

Možná se časem v proluce postaví dům, možná se změní majitel, možná tam současný stavební materiál zůstane navěky. Možná se časem najde jiné řešení nebo se najde vzájemná  vůle k dialogu.

Tady je skutečně Trautenberkovo. Kdo je Krakonoš, kdo Trautenberk  a kdo Hajný, Kuba či Anče může být tématem nekonečných komentářů…ve výsledku to ale nic nezmění.

 

autor článku: Zdeňka Žádníková Volencová