Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

Jak vidí oblast školství Jindřiška Romba a její kolegové ze STAN Dobříš?

přidáno: 05. 09. 2022

Se zaujetím jsem si v zářijových Dobříšských listech přečetla článek prezentovaný kolegy z ODS, respektive nezávislých za ODS a zajásala jsem, neboť, naše vize ohledně vzdělávání jsou obdobné. Konečně shoda!

Na předních místech našeho volebního programu STAN Dobříš totiž stojí právě vzdělávání. Chceme podporovat ROZVOJ všech škol na území města, a hlavně zřídit školskou komisi pro pravidelnou komunikaci a spolupráci s řediteli škol. Pomoci jim s dotačními tituly, financováním, informačními technologiemi a mnohé další. O tuto oblast se dlouhodobě zajímáme (viz články v Dobříšských listech září 2020 a červen 2022).

Nesmírně potěšena jsem tedy zejména tím, že i paní místostarostka, která s dobříšskými školami komunikuje, má o zřízení komise školství zájem. V minulosti jsme na toto téma hovořili a nabyla jsem opačného dojmu. Jsem tedy velmi ráda, že před volbami se naše zájmy tak hezky protnuly.

Velmi kvituji i návrh zřídit odbor školství v rámci městského úřadu. Ostatně dobříšský region si jej nesporně zaslouží. Naše město (s dvěmi ZŠ, třemi MŠ, ZŠ Lidickou a ZŠ Trnka) respektive úřad, je ze zákona povinen sbírat data od všech škol regionu a tyto předávat na ministerstvo školství. Odbor školství by s takovými daty mohl pracovat, vyhodnocovat je k našim službám a možná bychom mohli i dříve a operativně reagovat na přicházející situace, např. na v současné době rychle se plnící druhé stupně dobříšských základních škol. Sem totiž přichází děti z okolních malotřídních škol.

Je skvělé, že na poli vzdělávání nacházíme konečně shodu. Je to totiž důležitá a nezbytná součást vyspělých demokratických států.

My chceme na poli vzdělávání pracovat:

  • školská komise,
  • odlehčení ředitelů od administrativní zátěže,
  • pomoc se správou městského majetku i dotačními výzvami tak, aby se ředitelé mohli věnovat pedagogům, pedagogické činnosti,
  • konkretizovat vizi vzdělávání a tím tak činit vzdělávání kvalitnější, zábavnější a využitelnější v běžném životě.

Jak napsal Karel Čapek: „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole“.

Celé čtyři roky v zastupitelstvu mapuji vzdělávání nejen v rámci našeho města, ale i v našem regionu. Zajímám se mimo jiné i o tzv. střední článek, jakýsi most vystavovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, po kterém bude Ministerstvo posílat své pěšáky do regionů s cílem odlehčit v agendě ředitelům škol v oblasti administrativní, právní, majetkové a další. Má nová pracovní pozice na odboru školství Krajského úřadu mi dává nakouknout nejen pod pokličku ale rovnou pod ruce kuchaře vzdělávání.  Nejen díky tomu, ale také díky mým kolegům v našem Hnutí své názory prezentované v minulosti mohu dále posouvat a rozvíjet. Někteří z nich vidí a žijí realitu školství dennodenně. A že se o vzdělávání zajímáme dlouhodobě svědčí i články publikované v nedávné minulosti (Dobříšské listy září 2020 a červen 2022). Nabízíme Vám je k opakovanému přečtení. Pod tímto článkem.

V dnešní informačně „chaotické“ době je třeba trochu prokazatelných důkazů...

Dobříšské listy (červen 2022):

Dobříšské listy (září 2020):

autor článku: Mgr. Jindřiška Romba, MPA - lídr za Starosty a nezávislé - STAN Dobříš