Dnes je čtvrtek 2. únor, svátek má Nela,
je Světový den mokřadů.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Jednatel společnosti DOKAS rezignoval. Město Dobříš hledá jeho nástupce

přidáno: 09. 11. 2022

Rada města Dobříše na své včerejší schůzi vzala na vědomí rezignaci Ing. Bc. Adama Šauera na funkci jednatele společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o. Městský úřad Dobříš v okamžité návaznosti na tuto skutečnost vypsal výběrové řízení na obsazení jeho pozice.

Jednatel společnosti DOKAS Dobříš Adam Šauer na základě své vlastní rezignace odchází z vedení městské společnosti, jejíž hlavní činností je nakládání s odpady z města a okolních obcí. Mimo jiné se ale společnost stará také o městskou zeleň, komunikace, veřejné osvětlení a v neposlední řadě je správcem sportovních zařízení města Dobříše.

„Z pozice jednatele společnosti DOKAS neodcházím v žádné případě z důvodu jakýchkoli pracovních nebo osobních problémů. Rozhodování bylo právě o to těžší, jelikož spolupráce s kolegy, městem i obcemi je výborná. Svou rezignaci jsem se rozhodl podat, jelikož jsme se snoubenkou v tomto roce naplno začali věnovat našemu dřívějšímu koníčku, a to vaření piva. Od převzetí pivovaru v květnu tohoto roku jsem byl extrémně přetížen a rodina i přátelé mě tlačili abych brzdil. Dále cítím i potřebu se podnikání věnovat více s ohledem na splácení dluhů, které start podnikání provázely," uvedl Adam Šauer ke své rezignaci.

Adam Šauer zároveň dodal, že rozhodnutí rezignovat na pozici jednatele ve společnosti, kde se mohl věnovat právě tomu, co studoval, pro něj nebylo jednoduché: Společně s kolegy a městem jsme DOKAS posunuli zas o něco dál a já věřím, že má velmi dobře našlápnuto. Samozřejmě se mi těžko bude vzdávat profese, kterou jsem studoval a přes pět let praktikoval. Pokud bude třeba, budu vždy k dispozici, avšak ne v plném nasazení, které pozice jednatele vyžaduje. Na závěr bych všem kolegům rád poděkoval za spolupráci a popřál hodně štěstí do budoucna.“

Vzhledem k této skutečnosti městská rada včera okamžitě jmenovala výběrovou komisi a vyhlásila výběrové řízení na pozici „jednatel/ka spol. DOKAS Dobříš, s. r. o.“

Nového jednatele DOKASU bude vybírat komise ve složení: Ing. Pavel, Svoboda, JUDr. Jan Horník, Ph.D., Štěpán Souček, Ing. Lukáš Hořejší a Ing. Alena Harmanová. Jako náhradníci byli jmenováni: Mgr. Tomáš Vokurka, DiS., Iveta Hájková, Bc. Dagmar Mášová, Ing. Jan Pavlíček a Bc. Miloš Novotný.

Zájemci o funkci jednatele společnosti DOKAS Dobříš mohou podávat své přihlášky spolu s požadovanými dokumenty na Městský úřad Dobříš do 9. prosince 2022. Nový jednatel by pak měl být do funkce jmenován v lednu 2023.

Informace k výběrovému řízení na pozici jednatele/ky společnosti DOKAS:

Hlavní náplň činnosti:

 • zajištění efektivního hospodaření, řízení a fungování obchodní společnosti vlastněné městem Dobříš, která zajišťuje komplexní komunální služby města (zejména letní a zimní údržba komunikací, údržba a obnova zeleně, oprava a výstavba veřejného osvětlení, provoz sběrného dvora, svoz odpadů a zpracování druhotných surovin, správa sportovní haly a zimního stadionu, opravy bytového fondu města)
 • spolupráce a komunikace zejména s Odborem správy majetku MěÚ Dobříš a s vedením města, ale i směrem k veřejnosti

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)                                                

Kvalifikační předpoklad: minimálně středoškolské vzdělání ekonomického a/nebo technického směru

Další požadavky:

 • znalost problematiky komunálních služeb a odpadového hospodářství
 • znalost stavební činnosti a údržby zeleně výhodou
 • aktivní přístup k řešení problémů
 • koncepční, řídicí, organizační a vyjednávací schopnosti
 • spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu, časová flexibilita, schopnost učit se novým poznatkům
 • analytické myšlení a smysl pro týmovou práci, dobré komunikační a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC (zejména programy MS Word, Excel, Outlook)
 • řidičské oprávnění min. sk. B
 • bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů)
 • manažerská zkušenost a vedení pracovního týmu alespoň 2 roky
 • znalost místních poměrů vítána

Město Dobříš nabízí:

 • perspektivní a náročnou pozici s velkou osobní odpovědností
 • odměňování odpovídající významu funkce (včetně výkonnostního bonusu)
 • pracovní poměr založený jmenováním na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
 • možnost seberealizace a dalšího profesního a osobního růstu
 • adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany vedení města
 • přívětivé pracovní podmínky a čerpání zaměstnaneckých benefitů

Předpokládané jmenování do funkce: 1/2023

Termín podání přihlášek: 9. prosince 2022 do 13:00 hod.

Přihláška musí obsahovat údaje uvedené v příloze. K přihlášce připojte prosím:

 • strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče vztahujících se k hledané pozici
 • motivační dopis
 • koncepci řízení společnosti v rozsahu 1–2 stran A4
 • čestné prohlášení o tom, že v rejstříku trestů nemá uchazeč žádný záznam (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců je nutno doložit před jmenováním do funkce)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání bude nutno doložit před jmenováním do funkce)

Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.

Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – jednatel/ka DOKAS“.

Bližší informace poskytne Ing. Pavel Svoboda na tel. 724 849 845 nebo e-mailu svoboda.pavel@mestodobris.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)