Dnes je neděle 14. duben, svátek má Vincent,
je Světový den monitoringu diabetiků.

hudební festival Dobříš

Zkušební doba MESOH je za námi, jste pro podepsání smlouvy na další rok?

přidáno: 14. 01. 2020

Vážení spoluobčané, koncem března 2020 tomu bude rok, co byly Radou města Dobříše odsouhlaseny a paní starostkou podepsány smlouvy na provoz systému MESOH. Spolu se zavedením změn v poplatcích za odpady se jedná o poměrně zásadní změny, které ovlivňují život všech obyvatel města. Před rozhodnutím o těchto změnách a před podepsáním smluv s firmou ISNO IT, s.r.o. však neproběhla žádná veřejná diskuse.

Smlouvy jsou podepsány dne 25. března 2019 s platností na jeden rok. Domnívám se, že je nyní vhodná doba vyvolat alespoň veřejnou diskusi k otázce, jestli tyto smlouvy nadále prodlužovat. Dovolte mi k této diskusi přispět fakty, která se mi podařilo dohledat, ale též několika osobními zkušenostmi a postřehy.

S produkcí odpadu v Dobříši jsme na tom relativně dobře

Z prezentace na webu města [1] lze usuzovat, že je na tom Dobříš s produkcí odpadu relativně dobře. Směsného se na osobu produkuje srovnatelně s celorepublikovým průměrem. Ten byl v r. 2018 celkem 194 kg/osobu [2] stejně jako v Dobříši [1]. Množství komunálního odpadu na osobu v Dobříši s drobnými výkyvy klesá (od r. 2010 kleslo cca o 50 kg na osobu) a pokud se naplní odhad v prezentaci [1], mělo by to v r. 2019 být v Dobříši 165 kg/osobu. Republikový průměr obecně snižují velká města, což mi připadá zcela logické (mj. méně topí uhlím).

V kategorii měst 4.001 až 10.000 obyvatel byl v r. 2018 republikový průměr produkce směsného odpadu 206 kg/osobu a ve Středočeském kraji 220 kg/osobu [2]. Celkové množství vytříděných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton a kov) dle [2] bylo v r. 2018 ve Středočeském kraji 47,4 kg/osobu. Podle [1] je na r. 2019 v Dobříši odhad součtu produkce jen složek papír + plasty 32,6 kg/osobu. Relativně menší podíl vytříděných plastů může být způsoben třeba tím, že je zde poměrně kvalitní voda, místní obyvatelé, včetně nás, nePETují a odpad tedy nevzniká (studie na toto téma bohužel neexistuje). Obrázek nechť si na základě čísel každý udělá sám.

Výnosy a úspory díky MESOH zvýšené náklady pokryjí jen těžko

Prezentace [1] dále předpokládá, že za nově vytříděné plasty díky MESOH a s tím souvisejícím snížením množství odpadu na skládce, bude z dotace EKO-KOM a za úsporu skládkovného vytvořen zisk. Výnosy a úspory ale zřejmě ani nepokryjí samotné zvýšené náklady, natož aby byl vytvořen zisk.  Ve Středočeském kraji v r. 2016 byly průměrné náklady přibližně 7.400 Kč/tunu odpadních plastů [3].

Je třeba si uvědomit, že poměrné náklady na tříděný sběr významně převyšují náklady na směsný komunální odpad [2]. V Dobříši dle [1] tyto náklady činí 1.080 Kč/tunu směsného odpadu. Výslednou bilanci ještě zhorší platby pro ISNO IT za provoz MESOH a za cestovné, náklady na čtečky a další nezbytnou infrastrukturu na straně města a DOKAS, zvýšené osobní náklady, náklady na „motivaci.“…

Třídění odpadů je zcela logické, věcně správné a nechci ho nikterak zpochybňovat. K finančním úsporám, navíc v kombinaci s MESOH, ale rozhodně tato činnost nevede. To potvrzuje i dvouletá, nedávno publikovaná, praxe s MESOH z Moravské Třebové [4]. Bývalý starosta Miloš Izák, který MESOH spolu-zaváděl, uvedl v prohlášení: „Občané zaplatí víc a za to dostanou horší služby s demotivujícím systémem slev.“ Důvodem zdražení, což uznává i sám bývalý starosta, je právě motivační systém, který se dva roky po zavedení ukazuje jako ekonomicky neudržitelný. Dále udává: „Loni byly skutečné náklady 640 korun na osobu, letos byly vypočítány na 750 korun ...“

Osobní zkušenosti a postřehy

Ještě si dovolím pár slíbených osobních postřehů. Nechceme, aby kdokoli, natož soukromá firma, o naší rodině sbíral data o tom, co vyhazujeme, jak žijeme a co případně nakupujeme v obchodech (s automatizovaným tokem dat od prodejce do MESOH). Město Dobříš dalo bez našeho souhlasu osobní data celé naší rodiny, včetně dětí, soukromé firmě. Proto jsme žádali o nápravu. Město odpovědělo, že data firmě poskytlo na základě uzavřené GDPR smlouvy. Smlouvu jsme si stáhli z registru smluv, přečetli a následně kontaktovali přímo paní Staňkovou z „mojeodpadky.cz.“ Po opakované žádosti o vymazání našich dat jsme ve zkratce docílili toho, že nám byl zablokován přístup do odpadového účtu, ale data firma s odkazem na smlouvy s městem vymazat odmítla. To nám v pořádku nepřijde. Jsme toho názoru, že soukromí je v právním státě důležitou hodnotou, kterou je třeba chránit.

Dovolil bych si v této souvislosti použít přiléhavý citát: "Říkat že na soukromí nezáleží, protože nemáte co skrývat, je jako říkat že na svobodě slova nezáleží, protože nemáte co říci." Edward Snowden.

MESOH není motivační systém

Zavedení MESOH není pro naši rodinu motivací k dalšímu třídění (spíše naopak). Ve třídění doma momentálně rezervy nevidíme. Za poslední dvě desetiletí se stalo zcela běžnou součástí našeho života (věřím, že i Vašeho). MESOH je pro nás systém nikoli „netřídíš – zaplatíš,“ ale „neposkytneš data – zaplatíš.“ Jsme 4členná rodina, která se snaží žít poměrně ekologicky. Máme kompostér, několikrát za měsíc jezdíme s tříděným odpadem do dobře fungujícího sběrného dvora, snažíme se předcházet vzniku odpadu. Podmínky pro lepší třídění odpadu máme během zkušebního provozu systému MESOH spíše horší. Zavedený pytlový svoz již nevyužíváme ani částečně. Podle podmínek na archu anonymních štítků bychom tím nechtěně udělili souhlas s podmínkami MESOH a to je pro nás nepřijatelné. Zároveň nám letos rostou i celkové náklady na odpady a zkušenost z Moravské Třebové [4] ukazuje, že tento trend s MESOH setrvá.

U nás doma věříme, že nové smlouvy na MESOH podepsány nebudou a město přejde na některé z alternativních řešení. Rozhodnutí, zda se chcete či nechcete připojit k systému MESOH je na čistě Vás. Nyní je ale zřejmě vhodná doba se případně vyjádřit. Lidé, které jste na radnici volili, by měli znát Váš názor.

Citované zdroje:

[1] Směsný komunální a tříděný odpad - Vyhodnocení pol. 2019 a výhled s MESOH. Www.mestodobris.cz [online]. 2019, 16.9.2019 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=478430

[2] Sborník z 20. konference Odpady a obce 2019. Www.ekokom.cz: Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2018 [online]. 2019 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/OD/SBORN%C3%8DK%2019.pdf

[3] Sborník z 18. konference Obce a odpady 2017: náklady na tříděný sběr plastů vkrajích ČR (r. 2016). Www.ekokom.cz: Tabulka č.7 Náklady na tříděný sběr využitelných KO celkem a na tříděný sběr plastů vkrajích ČR (r. 2016) [online]. 2017 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/OD/SBORN%C3%8DK%2017_20170619.pdf

 [4] Poplatek za odpad se zvýší, náklady ani tak nepokryje. Denik.cz: Svitavský deník.cz [online]. 2019 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/poplatek-za-odpad-se-zvysi-naklady-ani-tak-nepokryje-20191120.html

autor článku: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.