Dnes je sobota 3. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Rada města Dobříše doporučila schválit navrženou územní studii pro Brodce

přidáno: 31. 01. 2022

Rada města Dobříše projednala na svém zasedání 25. ledna 2022 územní studii pro lokalitu Brodce a doporučila úřadu územního plánování schválit její využití. Jaká je tedy budoucnost této rekreační oblasti?

Jednání nad územím Brodců v Dobříši stále víří emoce veřejnosti. O zastavění této lokality však bylo rozhodnuto změnou Územního plánu města Dobříše již v roce 2010.

Už v loňském roce se možnostmi výstavby v Brodcích zabývalo zastupitelstvo a k celé věci proběhlo také veřejné projednání (VIDEOZÁZNAM: Veřejné projednání územní plán Brodce - možné změny 2021). 

K celé problematice se veřejně vyjadřovala z řad obyvatel města například paní Helena Kahounová ve svém článku Chcete v Dobříši relaxovat? Jděte do centra. Brodce se totiž brzy zastaví. K věci se přes Dobříšsko aktuálně veřejně vyjádřila také zastupitelka Jindřiška Romba ve svém článku Problematika Brodců a mnoho dalších příspěvků, vyjádření a komentářů jsme mohli vidět na sociálních sítích.

Současné vedení města doslova „kouslo do tohoto kyselého jablka“ a rozhodlo se dlouho trvající a stále odsouvaný problém zřejmě jednou pro vždy vyřešit. Začátkem letošního ledna tak bylo svoláno další veřejné projednání už konkrétního návrhu územní studie Brodce, kterého se účastnila také autorka studie Ing. Jana Kalertová (autorizovaná architektka pro obor územního plánování).

VIDEOZÁZNAM z lednového veřejného projednání územní studie Brodce:

Územní studie Brodce je nyní vedením města projednána a doporučena

V zápise ze schůze městské rady je přesně uvedeno toto: „Rada města Dobříše projednala územní studii Brodce a doporučuje úřadu územního plánování schválit její využití jako podklad pro rozhodování v části plochy Z5(09) a v plochách Z2(09), Z4(09), Z6(09), a to po jejím vložení do evidence územně plánovací činnosti, v ploše Z1(09) a v části plochy Z5(09) po nabytí účinnosti změny č. 3 Územního plánu Dobříše a pro pořízení změny č. 4 Územního plánu Dobříše u části plochy Z5(09).“

Pro tento návrh z radních hlasovala paní místostarostka Dagmar Mášová, starosta Pavel Svoboda, místostarosta Tomáš Vokurka a radní paní Jitka Urbanová a pan Daniel Flígr. Proti byli radní pánové Miroslav Sochor a Václav Bálek.

K čemu vlastně územní studie doporučující řešení lokality v Brodcích slouží?

Územní studie upřesňuje podmínky a parametry platného územního plánu. Pro lokalitu v Brodcích vznikla taková studie už v roce 2016. V ní se počítalo se zastavěním celého tohoto území, což mezi obyvateli města vyvolalo rozruch, na základě kterého vznikla petice a původní návrh nakonec nebyl přijat.

O změnu územního plánu města se slíbila zasadit také současná koalice (Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí), která ve svém programovém prohlášení uvedla, že bude usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců a zasadí se o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na ploše vlastnických podílů města. K problematice se tak již v červnu 2021 za tuto koalici vyjádřil Pavel Svoboda, Tomáš Vokurka a Miroslav Sochor ve svém článku Město chce řešit území v Brodcích komplexně z Dobříšských listů.

Vedení města se pak snažilo s vlastníky pozemků domluvit směnu, která se ovšem nepodařila a městská rada tak rozhodla o úpravě zadání a pokračování ve zpracování územní stude Brodce. Jedněmi z hlavních kritérií studie bylo zachování co největší plochy na pozemcích města jako nezastavěné a vybudování komunitní zahrady. Záměrem vedení města tak bylo vytvořit územní studii, která bude odpovídat principům urbanismu a v případě zahájení stavby v Brodcích dá vzniknout moderní a estetické čtvrti, která bude ladit s okolní přírodou.

Návrh změny č. 3 územního plánu města Dobříš

Městský úřad Dobříš, úřad územního plánování pořídil nyní Návrh změny č. 3 územního plánu a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pro který nyní běží lhůta pro podání připomínek.

  • Veškeré informace a podklady k Návrhu změny č. 3 územního plánu města Dobříše naleznete ZDE.

Zastupitelstvo města Dobříše by o této změně územního plánu mělo jednat na jednom z letošních zasedání.

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda k budoucnosti lokality v Brodcích dodal: „Současné vedení města neplánuje v Brodcích žádnou výstavbu na pozemcích města ani masivní investice do infrastruktury, která by další výstavbu na pozemcích soukromých vlastníků umožnila. Na většině pozemků města v Brodcích hospodaří Jezdecký areál Míšánek a pachtovní smlouva na tyto pastviny je uzavřena do konce roku 2025. Lze ji prodloužit, případně vypovědět dříve, kdy výpovědní lhůta je 1 rok.“

autor článku: redakce DA (www.mestodobris.cz)