Dnes je středa 6. prosinec, svátek má Mikuláš.

hudební festival Dobříš

Město Dobříš rozjíždí pilotní projekt SOS tlačítek pro seniory

přidáno: 01. 03. 2018

Pro koho jsou SOS tlačítka určeny a jak moc může jedno takové tlačítko ulehčit život seniorům? Od dubna se v našem městě rozjíždí projekt, který by měl hned několika seniorům ulehčit jejich život.

Město Dobříš ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou spustí od 1. dubna pilotní projekt zavedení SOS tlačítek pro seniory. Město pořídilo celkem 6 SOS tlačítek SeniAngel (patent CZ 2938 U1) sloužící k zajištění bezpečnosti ohrožených osob – seniorů, osamělých a postižených osob, dětí, případně jiných osob, které mohou být, např. s ohledem na svůj zdravotní stav, své pracovní zařazení apod., pokládány za ohrožené. Potřebné osoby budou vybírány a vyhodnocovány na základě kritérií definovaných městem jako ohrožené a SOS tlačítka jim budou zdarma na určitou dobu zapůjčeny.

Koho SOS tlačítko zavolá?

Do projektu se zapojí Městská policie Dobříš. Signalizační maják bude umístěn a přístup k portálu SA Manager budou mít strážníci Městské police Dobříš, kteří události vzniklé na základě poplachu vyvolaného SOS tlačítkem budou řešit a zajistí pomoc ohrožené osobě.

Jakým způsobem to funguje?

Každé SOS tlačítko je definováno telefonním číslem vložené a zaplacené SIM karty, ke které si na portálu SA Manager přiřadíte konkrétní osobu, kterou můžete podle potřeb a situace měnit. Poplach z SOS tlačítka může být souběžně vyslán na tři telefonní čísla, součástí poplachové zprávy je mj. informace o poloze tlačítka, kterou vám „chytrý“ telefon (dnes jakýkoliv smartphone) zobrazí v mapě. Zároveň můžete z těchto telefonních čísel uskutečnit s SOS tlačítkem vynucený hlasový hovor, tj. držitel SOS tlačítka nemusí dělat nic pro jeho přijetí. SOS tlačítko disponuje službou Geo-dence, tj. že poplach je způsoben i v případě, když držitel SOS tlačítka opustí předem definovaný vymezený prostor.

Pro koho je SOS tlačítko určeno?

SOS tlačítko je vhodné například pro osamělé osoby, u kterých je riziko vážných zdravotních komplikací jako např. infarkt či mrtvice, osoby se sníženou motorikou a mobilitou (SOS  tlačítko odešle tísňový signál zmáčkutím či po pádu, a to díky pádovému senzoru), lidi s Alzheimerovou chorobou, kteří se mohou snadnou ztratit (GPS modul určí přesně jejich polohu a díky funkci Geo-fence lze i vymezit oblast pohybu tzn. že pokud tuto oblast opustí, je vyslán tísňový signál automaticky), i osoby, pro které je složité ovládat mobil a v panice či tísni by si pomoc nepřivolaly.

Kolik projekt bude stát?

Projekt SOS tlačítka pro seniory je součástí Akčního plánu prevence kriminality pro rok 2018 vypracovaného Komisí pro prevenci kriminality a byl schválen Radou města dne 23. ledna 2018. Finanční náklady projektu činí 42.544 Kč včetně DPH. Pilotní projekt poběží po dobu 1 roku, poté bude vyhodnocen a v případě úspěšného vyhodnocení bude rozšířen i na zájemce z řad občanů Dobříše.

autor článku: Kamila Paulová; tisková konference Města Dobříše