Dnes je pondělí 15. srpen, svátek má Hana,
je Den energy drinků.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Vedení Dobříše zve občany k veřejné diskuzi o obchvatu města

přidáno: 08. 06. 2022

Ve středu 15. června 2022 od 18:00 hod. se ve velkém sále Kulturního domu Dobříš uskuteční tzv. kulatý stůl, při kterém bude otevřeno téma obchvatu města a možnosti omezení tranzitní kamionové dopravy.

„Současný územní plán obsahuje již řadu let koridor pro zamýšlený západní obchvat města, který by dopravu odvedl z ulice Hostomická pod Bzdinku, přes ulici Rosovická a napojil by se na Příbramskou v křižovatce u obchodního centra Billa,“ uvádí vedení města Dobříše ve své pozvánce na webových stránkách města.  

V rámci připravované změny územního plánu č. 3 proběhlo posouzení možných variant obchvatu včetně možnosti navrhovaný obchvat zcela z územního plánu vyloučit.

Rada města Dobříše na svém květnovém jednání k tomuto přijala následující usnesení: „Rada města Dobříše bere na vědomí podklady pro výběr varianty západního obchvatu města a předává je zastupitelstvu města s návrhem úřadu územního plánování vybrat jako nejvhodnější variantu B, která by znamenala vypustit z návrhu změny č. 3 Územního plánu Dobříše celou trasu západního obchvatu města – od napojení na silnici II/119 až po napojení na Hostomickou ulici.“

Kulatý stůl: Obchvat města Dobříše

„Přijďte se ve středu 15. června 2022 seznámit s podrobnostmi týkajícího se možné výstavby obchvatu města a vyjádřit svůj názor. Následně bude tento bod také jedním z témat, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo v červnu v rámci upřesnění změny č. 3 územního plánu,“ dodává vedení města.

PODKLADY PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘÍŠ NALEZNETE ZDE

Co ukázaly výsledky měření nákladní dopravy v Dobříši v roce 2020

V červnu 2020 proběhlo v Dobříši na celkem 13 křižovatkách ve městě měření nákladní dopravy. Výzkum, který prováděl doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. z Ústavu dopravních systému ČVUT v Praze se svým týmem studentů, probíhal v den, kdy doprava odpovídala běžné realitě. Do sledovaní, které probíhalo v čase 05:00 do 21:00 hod., byly zahrnuty všechny dopravní automobily, projíždějící danými úseky. Z naměřených hodnot se podle metodiky Ministerstva dopravy vypočítává tzv. "roční průměrná denní intenzitu (RPDI)" těžké nákladní dopravy. Jedná se tedy o odvozený průměrný denní počet aut, která daným úsekem projedou. Přesný monitoring podle registračních značek umožnuje následně modelovat průjezd každého sledovaného nákladního auta městem. Za den se povedlo přečíst 1 482 unikátních registračních značek vozidel nad 6 tun.

„V Dobříši jsme ve spolupráci se studenty ČVUT prováděli tzv. směrový průzkum. Ten nám ukázal, jak se chová nákladní doprava ve městě a umožnil rozdělit ji na tranzitní (pouze vozidla projíždějící), vnější (nákladní automobily vyjíždějící nebo přijíždějící do města) a vnitřní (vozidla pohybující se v rámci města). Výsledky z tohoto výzkumu jsou v konečné zprávě velmi přesné,“ uvedl doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. z ČVUT.

Zajímavá zjištění z výsledků měření nákladní dopravy v Dobříši, po přepočtení na typizovaný den a součet obou směrů v daném úseku:

  • Nejvíce vytížený směr je z/na Příbram (474 nákladních aut), následovaný silnicí do obce Stará Huť (420).
  • Zákaz vjezdu pro nákladní automobily v ulici Bedřicha Smetany porušilo 36 nákladních aut. Přes hráz rybníka Papeže projelo celkem 9 nákladních aut.
  • Průměrný počet nákladních aut v úseku kolem zámku je 300 (součet za oba směry).

ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU PRŮZKUMU DOPRAVY ČVUT NALEZNETE ZDE

 

Navržené varianty omezení těžké nákladní dopravy v Dobříši 

1. Varianta omezení č. 1 (jen ulice Pražská)

2. Varianta omezení č. 2 (ulice Pražská a silnice II/114)

3. Varianta omezení č. 3 (ulice Pražská a realizace západního obchvatu)

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)