Dnes je sobota 3. prosinec, svátek má Svatoslav,
je Mezinárodní den zdravotné postižených .

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Vyhlásí město Dobříš místní referendum o dalším stavebním rozvoji města?

přidáno: 11. 02. 2022

Zastupitelé města Dobříše budou už příští čtvrtek 17. února rozhodovat o vyhlášení místního referenda o dalším stavebním rozvoji města.

Od začátku roku se v Dobříši intenzivně řeší otázka budoucnosti lokality Brodce. Její možné zastavění a současná studie rozdělují veřejnost doslova na dvě poloviny.

„Tato studie upřesňuje, jak by mohla lokalita do budoucna vypadat. Definuje parametry možné zástavby rodinných domů a nezastavitelné zelené plochy. V tomto místě je plánováno i zřízení komunitní zahrady. Po schválení se studie stane jedním z dokumentů, který bude sloužit úřadu územního plánování při jeho rozhodování,“ uvedlo vedení města v rámci komentáře k územnímu rozvoji Dobříše.

Je jasné, že část obyvatel města se zastavěním tohoto území souhlasí, druhá část se mu aktivně brání. Za jedno v tomto rozhodnutí nejsou ani samotní zastupitelé.

V Dobříši zároveň pokračují práce na změně č. 3 územního plánu města. Její zadání bylo odsouhlaseno zastupiteli již v lednu roku 2020. V loňském roce byla dokončena návrhová část a proběhlo posuzování vlivu uvažovaných změn na životní prostředí, takzvaná SEA. V lednu byla návrhová část zkompletována a zveřejněna na webu města a nyní probíhá sběr připomínek. U veřejnosti v tomto případě největší otázky vzbuzuje budoucí obchvat, o kterém už se ve městě mluví dlouhá léta. Celý proces bude ukončen projednáním a případným schválením změny č. 3 zastupitelstvem.

Vyhlásit místní referendum navrhli Radě města Dobříše samotní zastupitelé

Rada města Dobříše vzala na své úterní schůzi na vědomí návrh Ing. Václava Bálka, MVDr. Jaromíra Bláhy, paní Romany Bodorové a Bc. Jany Vlnasové na vyhlášení místního referenda a předala tento návrh zastupitestlvu města k projednání. 

Návrh je už nyní součástí navrženého programu nejbližšího zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 17. února od 17:00 hod. Představení návrhu přijde na řadu jako 4. bod zasedání a zastupitelé o něm rozhodnou hlasováním.

autor článku: redakce DA