Dnes je sobota 26. září, svátek má Andrea,
je Mezinárodní den kulturního dialogu.

Z našeho města

Poslední možnost podat návrh a změnit Dobříš k lepšímu!

přidáno: 29. 07. 2019

Město Dobříš v letošním roce spustilo nultý ročník projektu Tvoříme Dobříš. Z městského rozpočtu je pro tento projekt vyčleněna částka 100.000 Kč. Téměř dvě desítky návrhů byly již podány a zveřejněny na webu projektu. Další návrhy můžete zasílat do konce července!

Nultý ročník projektu participativního rozpočtu odstartoval v červnu. Na internetových stránkách Tvoříme Dobříš 2019 jsou nejen podrobně rozepsané informace a pravidla projektu, ale také je zde uveden časový harmonogram. Jednotlivé návrhy mohou být podány do středy 31. července! „Návrh může podat každý občan starší 15ti let. Nemusí mít trvalé bydliště v Dobříši. Chceme do možnosti přijít s dobrým nápadem zapojit co nejvíce lidí a co nejméně je omezovat. Vždyť zájem o pěkné město mají i ti, co zde žijí, byť nemají tzv. trvalé bydliště. Mladou generaci se tak snažíme oslovit a přitáhnout k dění, zároveň se těšíme, že přijdou s jiným pohledem/názorem, co zde lze zlepšit,“ upřesňuje Miroslav Sochor, radní města Dobříše a jeden z koordinátorů projektu.

Lidé chtějí více odpadkových košů nebo venkovní posilovny

Navržené projekty jsou již pro všechny veřejně známé na webu projektu. Mezi návrhy se mimo jiné objevuje např. umístění většího množsví odpadkových košů, výstavby víceúčelové venkovní posilovny, osazení laviček nebo vybudování veřejných pítek.

Některé návrhy byly již teď zamítnuty!

Na webu projektu je možné zjistit, že již teď byly některé návrhy zamítnuty. „Hlavním důvodem je podání více projektů jedním žadatelem což odporuje pravidlu -  1 žadatel=  1 projekt. Další z návrhů byl podán moc obecně a jeho celková cena by mnohonásobně přesahovala rozpočet letošního nultého ročníku. Žadatel byl tedy vyzván ke specifikaci místa, které by bylo reálné za letošní rozpočet opravit a má možnost podat novou žádost,“ odůvodňuje Miroslav Sochor.

Podání návrhů bude ukončeno již k 31. července, ale samotné hlasování bude ostartováno až 15. srpna. Co se bude dít mezi koncem přijímání přihlášek a začátkem hlasování? Nebylo by lepší prodloužit čas pro hlasování občanů o těchto 14 dní?

„Bohužel to není možné. V mezidobí budou projekty posuzovat úředníci z radnice. Každý projekt bude mít svůj schvalovací protokol, kam budou vypsána stanoviska úředníků. Protokol bude veřejně přiložen u každého projektu a tak se všichni dozví další podrobnosti. Možná dojde i k vyřazení některých projektů z důvodu jejich nerealizovatelnosti,“ doplňuje radní Sochor.

Hlasování potrvá až do 13. září

Hlasování o jednotlivých projektech bude odstartováno 15. srpna a bude trvat necelý měsíc, do 13. září. Před samotným ukončením proběhne ještě veřejná prezentace návrhů společně s diskuzí. „Dle pravidel Tvoříme Dobříš (jsou umístěné na webu) je pro postoupení návrhu do další fáze podmínkou osobní prezentace návrhu (buďto navrhovatelem či jeho zástupcem) na jednom z veřejných setkání. Pokud by tedy nebyl projekt navrhovatelem představen, nebude vyhodnocen. Může to znít poněkud tvrdě ale je to jedna za základních obecných myšlenek Participace, kterou nechceme opouštět. Veřejné projednání se uskuteční 10. září. od 18:00 v Kulturním domě. Koordinátoři jsou navrhovatelů schopni poradit,“ doplňuje Miroslav Sochor.

Bude hlasování spravedlivé a pod kontrolou?

Hlasování bude využívat systém originální tzv. Janečkovu metodu, kdy každý hlasující má dva kladné a jeden záporný bod. V případě nerozhodné popularity tento systém eliminuje návrh, který vadí více lidem. Kdo se do systému dobrovolně zapojí, zadá své číslo mobilu v aplikaci a dostane jednorázový kód přes SMS. Ten zadá do aplikace při hlasování, čímž je zaručeno, že každé mobilní číslo bude hlasovat maximálně jednou.

autor článku: redakce DA