Dnes je sobota 18. září, svátek má Kryštof.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Co přináší červnové Dobříšské listy?

přidáno: 02. 06. 2020

Dobříšské listy přináší opět informace z města a radnice i z organizací a spolků. Dočtete se v nich o plánovaných akcích v kulturáku, aktivitách z knihovny i o historii z našeho města. Tentokrát v nich mimo jiné najdete také zajímavé rozhovory. Stručný přehled obsahu červnových Dobříšských listů vám nyní přinášíme i zde.

Dobříšské regionální trhy vrací našemu městu život

Na titulní straně si můžete přečíst o tom, jak trhy opět oživily město Dobříš. V květnu se tady totiž uskutečnily první farmářské trhy tohoto roku. Lidé do centra Dobříše zavítali i přes stále platná bezpečnostní opatření a užívali si nákupy, pěkné počasí i přátelskou atmosféru.

V rámci dalších trhů (13. června 2020) pak proběhnou akce Jsme Dobří(š)! K těm se mohou připojit aktivní spolky a organizace, které mají zájem se prezentovat a zviditelnit svou činnost.

Z MĚSTA A RADNICE

Slovo starosty Pavla Svobody

Starosta města Dobříše se ve svém vyjádření samozřejmě vrací k situaci okolo pandemie koronaviru. Hodnotí její průběh a otevřeně píše i o následcích, které toto vše bude mít pro budoucí rozpočet města.

Vysvětluje také situaci a rozhodnutí vedení města o zastavení přípravy projektu knihovny se spolkovou činností a kinosálem. Město má sice na tuto stavbu schválenou dotaci ve výši 40 mil. Kč, ale celková odhadovaná cena projektu se blíží 150 mil. Kč, což znamená, že město by muselo stále velkou část nákladů uhradit samo.

Stručné informace z 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání zastupitelů se uskutečnilo 14. května 2020 za mimořádných hygienických podmínek proti šíření koronaviru ve sportovní hale města Dobříše. Přítomno bylo 18 členů zastupitelstva.

Ve stručném a přehledném příspěvku naleznete, o čem zastupitelé rozhodli a jak.

Požadavek občanů vyslyšen: Tříděný odpad se bude vyvážet i z barevných popelnic

Město Dobříš zavádí vedle pytlového svozu nově také možnost vývozu tříděného odpadu z tzv. barevných popelnic. Vedení města totiž vyslyšelo žádosti občanů a změnilo obecně závaznou vyhlášku týkající se shromažďování odpadu.

Zahájení oprav Pražské ulice se blíží

Starosta města Pavel Svoboda informuje o blížících se opravách ulice Pražská. V minulých letech tady proběhly opravy vody a kanalizace, na které měla podle původního plánu už v roce 2019 navazovat celková rekonstrukce ulice. Proč tomu tak není a jaká je současná situace se dočtete přímo v Dobříšských listech.

Grantové řízení města Dobříše pro rok 2020

Grantová komise pro grantové řízení města Dobříše pro rok 2020 posoudila celkem 66 žádostí o grant. Výsledky jednání komise projednala rada města 11. 2. 2020 a usnesením č. 18/45/2020/RM schválila poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 36 žádostí, kde byla výše dotace do 50 000 Kč. U dalších 18 žádostí, kde výše dotace byla více než 50 000 Kč, rada města doporučila na jednání zastupitelstva akceptovat a schválit doporučené rozhodnutí komise o jednotlivých finančních částkách pro konkrétní žadatele. Ve 13 případech pak bylo doporučeno žádost o dotaci zamítnout.

V Dobříšských listech pak naleznete podrobný přehled žadatelů a výše finančních prostředků, které jim byly přiděleny.

Nová pravidla pro sekání trávy a údržbu zelených ploch ve městě pomohou v období sucha

S velkou změnou přichází nové vedení města v oblasti sekání trávy a údržby zelených ploch ve městě. Díky novým pravidlům tak chce pomoci šetření vodních zdrojů a v boji proti suchu. Toto se týká nejen centra města, ale prakticky celého jeho území.    

Podrobně celou problematiku vysvětluje místostarosta města Dobříše Tomáš Vokurka.

Program rozvoje města Dobříše bude mít zpoždění, ...

MAS Brdy-Vltava ve spolupráci s oddělením tajemníka informují o současném stavu zpracovávání strategického dokumentu Program rozvoje města Dobříše na období 2021–2028. Vzhledem k situaci okolo pandemie koronaviru se však posunulo dokončení analýz a vyhodnocování dat a zpracovatelé dokumentu tak prosí o trpělivost.

Novým jednatelem společnosti Dokas je Adam Šauer

Vedení města představilo na začátku května nového jednatele společnosti Dokas. Tady na konci dubna totiž skončil po 11 letech v této funkci pan Jan Marek.

Stručné vyjádření k této zásadní změně ve vedení městské společnosti vysvětluje opět starosta města Dobříše Pavel Svoboda.

Město Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší – pokračování

V květnovém čísle Dobříšských listů byl představen „Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Dobříše“ (zkráceně APZKO). V navazujícím příspěvku jsou občanům představena některá z opatření, která se město chystá do budoucna dále realizovat.

Změny personálního zajištění odpadového hospodářství

Od 1. června 2020 přebírá agendu odpadového hospodářství města, včetně spravování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar Mášové a Ing. Jitky Kořínkové nová kolegyně Ing. Veronika Pávišová.

V červnu proběhne monitorování dopravy

Dobříš se dlouhodobě potýká s nákladní dopravou. Centrem města denně projede mnoho nákladních aut i kamionů. Kolik přesně? Odkud a kam po městě jedou? Právě na tyto otázky by měl odpovědět dopravní průzkum, který město objednalo u Dopravní fakulty ČVUT.

S místostarostou Dobříše v nově zrekonstruované sportovní hale

Dobříšská sportovní hala prošla svou největší rekonstrukcí v historii, díky které nyní nabízí moderní prostory pro sportovce i širokou veřejnost.

O jedné z největších investic a celkové rekonstrukci této budovy si můžete přečíst rozhovor s místostarostou Tomášem Vokurkou.

Jak si zařídit rybářský lístek

Přemýšlíte, že začnete chodit chytat ryby, nebo vám propadl starý rybářský lístek? Není nic jednoduššího než si zajít na odbor výstavby a životního prostředí a zažádat o nový rybářský lístek.

Bezpečná Dobříš s činností městské policie  – výběr za duben 2020

V měsíci dubnu stále platila vládní nařízení proti šíření koronaviru a strážníci tak dohlíželi na jejich dodržování a pomoc ohroženým skupinám našich občanů. Mimo to se samozřejmě zabývali i dalšími činnostmi a zajištěním pořádku, ochrany a bezpečnosti osob i majetku.

Jan Marek: 20 let v Dokasu.  Od prvního do posledního dne jsem rád  dělal pro Dobříš

Dobříšské listy tentokrát přináší také velký rozhovor s bývalým jednatelem Dokasu. Jan Marek v něm hodnotí dlouhá léta ve společnosti, situaci okolo jeho odchodu z pozice jednatele, odpovídá na otázky ohledně odpadového hospodářství a prozrazuje své plány do budoucna.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Dobříšské školství v době koronaviru

Článek popisuje situaci v dobříšských školách v době pandemie koronaviru a komunikaci mezi vedením města a jednotlivých škol v této době.

Samozřejmě v této rubrice nechybí pozdravy ze samotných škol, ukázky prací jednotlivých žáků a vyjádření některých ředitelek.  

DĚTI BEZ MOBILU: „Spojme Česko“

S unikátní výzvou přichází Děti bez mobilu. Tato organizace dne 26. dubna 2020 odstartovala novou ročníkovou akci 2020 s názvem „Spojme Česko“. O co v ní jde, se dozvíte, když si přečtete Dobříšské listy.

KULTURA A SPOLEČNOST

Již tradičně na těchto stránkách zjistíte, co plánují pracovníci Městské knihovny Dobříš a co připravují za program v Kulturním středisku města Dobříše.

Na novou výstavu vás zve také Římskokatolická farnost Dobříš z Pastoračního centra sv. Tomáše. Mimo jiné se dočtete, co se děje na zámku, ve Skřítkově nebo v RC Dobříšek.

VÝZVA: Vytvořte s námi originální stolní kalendáře města Dobříše pro rok 2021

Zajímavá výzva přichází z města pro fotografy a fotografky, kteří by měli zájem spolupracovat na tvorbě kalendářů pro rok 2021.

KINO NA KOLEČKÁCH  přijede do Dobříše i letos

V rámci spolupráce s Kinem na kolečkách se můžete opět těšit na promítání filmů v mobilním letním kině. Nápad zrealizovat promítání pod širým nebem vzešel už v roce 2018 od vedení městské společnosti Dokas. Od té doby se k nám Kino na kolečkách každoročně vrací a promítá nové i starší filmy od českých i zahraničních tvůrců.

ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ v období nouzového stavu

Také v tomto nelehkém období plném stresu a nejistot pracovních a finančních jsou tu pracovníci MAS Brdy-Vltava pro ty, kteří mají problém najít zaměstnání a potřebují podpořit v hledání vhodného pracovního místa nebo v orientaci na trhu práce.

Příspěvky z dalších zájmových organizací ve městě

Informace o svých aktivitách a činnosti přináší MFK Dobříš, Aerobik studio Orel Dobříš, Gymnastika Dobříš, T.J. Sokol Dobříš, Psí útulek Dobříš, Tenis Centrum Dobříš a další.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Ve společenské kronice tentokrát vzpomínáme na významné osobnosti z našeho města, kteří nás již opustili.

PŘIŠLO DO REDAKCE

V této rubrice je vždy prostor pro příspěvky z řad občanů. Tentokrát nechybí krásné poděkování, příspěvek pana Jana Procházky k MESOHU nebo příspěvek organizace Dementia.

Z HISTORIE MĚSTA

Slavnost svěcení praporu zpěváckého spolku Zvonař

S historikem Petrem Kadlecem můžete nahlédnout do událostí devatenáctého století. Ten nám přibližuje díky jedné z nejstarších zpráv z Dobříše slavnost svěcení praporu pěveckého spolku Zvonař.

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nová čísla Dobříšských listů naleznete na různých místech v našem městě. K dostání jsou pravidelně:

  • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
  • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
  • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku nebo v papírnictví Maraco
  • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
  • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
  • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy on-line

Dobříšské listy on-line a jednotlivé příspěvky z nich naleznete na adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.dlonline.cz)