Dnes je pondělí 15. srpen, svátek má Hana,
je Den energy drinků.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Přes sto let stará bytová otázka v Dobříši

přidáno: 31. 03. 2019

Občas, když čtete více jak sto let staré novinové zprávy, napadne vás určitá paralela, která se dá spojit i se současností. Asi rok před začátkem 1. světové války se město Dobříš začalo dynamicky rozvíjet, do města se začalo stěhovat více dělníků, kteří nacházeli práci hlavně v nově založených firmách místního velkopodnikatele Josefa Colloredo-Mannsfelda. Ten na přísun obyvatelstva reagoval správně a nechal vystavět pět bytových domů nad rybníkem Koryto.

Ve stejné době bylo v našem městě založeno i bytové družstvo, které si dávalo za cíl, vystavět zde několik bytových domů, ale moc se mu nedařilo, o čemž hovořil i tehdejší pisatel. „Město naše, které nazývá se, anebo alespoň nazývati se chce, městem moderním, trpí jednou sociální chorobou, která se obyčejně vyskytuje tam, kde expanse vzrůstu obyvatelstva a jeho potřeb na jedné straně, nepostupuje paralelně s výdělkovou situací a  hospodářským postavením na straně druhé. Je to choroba, která se vyskytuje větším či menším dílem ve všech takových místech v době nedostatku bytů.“ To nejsou má slova, ale slova, které někdo napsal do novin už v roce 1913.

Vznik domků v lokalitě Na Kole

V roce 1910 se tehdejší Rakousko-Uhersko zabývalo tímto problémem a nechalo zřídit fond pro bytovou péči k podpoře stavebních družstev. V důsledku tohoto zákona se i v našem městě ustanovilo stavební družstvo, od kterého místní očekávali rozsáhlou výstavbu nových bytových domů, ale nebylo schopné postavit skoro nic. Z článku však vyplývá, že během prvních dvou letech existence jeden dům postavilo, ale bez dalšího upřesnění. Tehdejší zastupitelstvo mělo největší plány na výstavbu bytových domů na tehdejším Václavském náměstí, dnes Dukelské. Také měli vzniknout nové ulice kolem starého kina, ale k tomu rozvoji před 1. světovou válkou již nedošlo. Pisatel článku dále konstatoval, že se sama obec neměla spoléhat na práci Dobříšského bytového družstva a nabádal zastupitele, ať sami iniciují stavbu velkého bytového činžáku, v kterém mohl být dostatek dělnických bytů k pronajmutí. Bohužel k podobné masivní výstavbě bytů nedošlo ani po skončení války a město nechalo až na začátku třicátých let 20. stol. postavit dva chudobince a sociální domky v lokalitě Na Kole, které byly po válce komunisty prezentovány jako domky, které si místní postavili sami, i když to nebyla pravda.

Vznik ulice 28. října

Družstvo se scházelo i na začátku 1. svět. války za předsednictví ředitele F. Drapella. Družstvo se v této době snažilo hlavně o otevření nové ulice od tehdejší lékárny U Anděla Strážce, ke Kostelní ulici. Což se jim rozhodnutím města ze dne 22. července 1914 opravdu podařilo tím, že byla zbourána zde stojící stodola a mohla tak vzniknout ulice 28. října. Čímž se otevřely nové možnosti výstavby a vzniklo zde několik bytových domů. Družstvo usilovalo o zakoupení dvou stavebních parcel, ale to bylo nakonec odsunuto až po konci války.

Rozšíření Dobříše po roce 1950

K velké výstavbě bytovek však nakonec došlo až v době po roce 1950, které navždy změnily tvář města. Současná výstavba a situace v možnostech si v našem městě pronajmout byt spíše připomíná dobu před sto lety, kdy se Dobříš stala vilovým městem, kde vymizela možnost stavby nových bytových domů, kde by si normální člověk mohl dovolit žít. Češi se bohužel stali vlastníky nikoli nájemníky, čímž se ukovávají na jednom místě a nemají chuť jezdit za prací, ale je to právě často nemožnost si někde jinde pronajmout byt. Protože podobná situace jako je u nás, je i jinde v republice.

autor článku: Petr Kadlec