Dnes je pondělí 15. srpen, svátek má Hana,
je Den energy drinků.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

V Dobříši se nachází hned několik soch svatého Jana Nepomuckého!

přidáno: 28. 04. 2019

Tento významný český světec samozřejmě nikdy na Dobříši nežil a ani zde nikdy nepobýval. Přesto má v historii našeho města jednoznačné místo, protože co do počtu soch patří k nejpočetnějším. Ve vrcholném období se zde v jednu chvíli nacházely celkem čtyři sochy. Tento rok si však připomínáme 290 let od jeho svatořečení, což učinil 19. března 1729 římský papež Benedikt XIII.

Asi nejznámější socha sv. Jana Nepomuckého je ta, která stojí na náměstí Svobody u dobříšského zámku. Socha pochází někdy z r. 1734, kdy se stal tento světec velmi populární a byla stejného roku vztyčena u dobříšského hradu, kde byla založena první místní fara. Socha zde zůstala až do r. 1758, kdy byla tato část hradu, bohužel, úplně nesmyslně stržena. U zámku byla socha umístněna doprostřed travnatého oválu. Ten se postupem času zvětšoval, až je dnes vlastně nepřístupná, protože k ní nevede žádná cesta. Vždycky tomu tak nebylo, protože ve třicátých letech minulého století místní Okrašlovací spolek nechal kolem sochy vytvořit jakýsi parčík, kdy k ní vedla cesta a snad tu byla i lavička. Tato parková úprava se po válce vytratila a doposud nebyla obnovena. Což je možná škoda, protože je náměstí Svobody vlastně historickým centrem našeho města a není mu věnována žádná pozornost. Vždy v den svátku tohoto světce se u sochy konaly i pobožnosti. Socha by měla být replikou té, která se nachází na Karlově mostu v Praze. Druhou nejznámější místní dochovanou sochou je ta, která stojí nedaleko jediného místního kruhového objezdu. I když se mu tak díky jeho nesymetrického tvaru moc říkat nedá. Tato bohatě kolorovaná socha pochází z r. 1867, kdy ji pro zdejší obec vyrobil sochař Jan Platzer. Byla umístněna na zdejší kamenný most, který překlenoval tok potoka Permánku a zrušil se zde tak brod, jenž se zde nacházel. V době zvyšujícího se provozu ve třicátých letech 20. stol. však již most svými rozměry nestačil, a proto byl na rozšířen na straně u lihovaru. Socha byla sejmuta a posunula se o něco blíže právě k lihovaru. Most byl definitivně ve své podobě zrušen v r. 1947, kdy byl potok zakanalizován. Socha se poté přesunula na své současné místo, kde je doposud. Třetí socha tohoto světce na Dobříši je opět spojena z místním mostem. Svým stářím by se však měla posunout na druhé místo, ale na svém místě se již bohužel nenachází. Socha od sochaře Dvořáka byla vztyčena jako patron na nový most přes Pilský potok v r. 1830, který se nachází na hlavním tahu od kostelíčku k místnímu vlakovému nádraží a říká se mu na „Pasekách“. Socha je však spojena z tragédií, která se zde stala 10. 6. 1829, kdy se v tomto potoce, na kraji rybníka, který zde v té době byl, utopila mladá nevěsta Marie Kloiberová z Českého Krumlova, jenž projížděla našim městem na svatojánskou pouť do Prahy. K ní se zde váže i jedna pověst. Po tragické smrti byla pohřbena na starém hřbitově u kostelíčka. Rodina ji však chtěla mít ve své rodinné hrobce a když ji po několika letech nechala vykopat, tak po otevření rakve bylo její tělo nedotčené. V myslích místních byla skoro svatou a mnoho lidí se k ní modlila. Svatý Jan Nepomucký na svém místě stál až do r. 1974, kdy byla opilci jdoucími z restaurace na Prachandě shozena do potoka, kde se nárazem rozbila. Jedním z místních byly však její kusy vyzvednuty a odvezeny do Příbrami, kde je měl podle všeho zde žijící restaurátor v důchodu celou znova spojit a opravit. Bohužel socha v Příbrami zůstala a má se zde nacházet doposud. Je škoda, že se zdejší zástupci o sochu více nezajímali a bylo by záslužné sem její kopii znovu umístnit. Ve své podstatě se jedná o nejstarší most na Dobříši.

 

Most na Pasekách a rozbitá socha Jana Nepomuckého z roku 1974

Poslední zdejší socha tohoto světce se nacházela jinde, než byste si mysleli. Nestála volně, ale ve štítě domu u Lichtensternů v čp. 35. Bylo to opět dílo od sochaře Františka Ignáce Patzera a mohla pocházet někdy z r. 1750. Ozdobu tohoto barokního domu dělala až do r. 1899, kdy bylo rozhodnuto o jeho zboření. Původně se počítalo z jeho zachováním, protože k nové škole vedla pouze ulice, které se říkalo Školní. Místní zastupitelstvo se však rozhodlo, že zde vznikne výstavní Komenského náměstí, a proto bylo rozhodnuto, že dům bude zbořen. Samotná socha však přežila, protože byla prodána Janu Kopáčkovi, který ji umístnil do průjezdu svého dmu čp. 103. Jako součást domu byla zestátněna a předána do místního muzea. Mezi lety 1972-73 ji zrestauroval sochař Aleš Grim a po rekonstrukci domu, kde byla tenkrát knihovna, se znovu do průjezdu vrátila. V rámci restituce byla socha vrácena původním majitelům, tedy rodině Kopáčkově, jež si ji z Dobříše odvezla. Kde se dnes socha nachází mi není známo.

Socha z roku 1980

Sochy mají v historii města své nezastupitelné místo a dotvářejí historický obraz místa, kde stojí. Nasávají do sebe energií lidí a posouvají jí dál až k nám. Je na nás jestli toho využijeme anebo ji zahodíme.

autor článku: Petr Kadlec