Dnes je pondělí 10. srpen, svátek má Vavřinec.

Z našeho města

Víte o někom, kdo by měl dostat Cenu města Dobříše v roce 2020?

přidáno: 29. 11. 2019

Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, který si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu města Dobříše!

Cena města Dobříše je tradičně předávána už od roku 2008. V minulých letech ocenění dostávali lidé, kteří pro město Dobříš i pro jeho okolí přispěli opravdu nemalou měrou v nejrůznějších oblastech. Díky nim jsme si mohli mnohdy znovu připomenout sílu, víru, přátelství, životní hodnoty a v neposlední řadě krásu zdejšího místa. Právě oceněné osobnosti nám zde zanechávají nejen materiální hodnoty pro nás, ale i pro další generace. 

Cena města Dobříše byla dříve udělována každoročně, ale po schválení zastupitelstvem v dubnu tohoto roku, došlo k několika zásadním změnám, které souvisí právě s udělováním tohoto ocenění. 

Kdo a za co Cenu města uděluje?

Zastupitelstvo města Dobříše uděluje Cenu města Dobříše jak za celoživotní přínos, tak za významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v těchto oblastech:

 • hospodářský rozvoj
 • kultura
 • sport
 • věda a výzkum
 • ekologie
 • umění
 • výchova a vzdělávání
 • a jiné (např. za záchranu žvota apod.)

Základní ustanovení pro udělení Ceny města Dobříše

 • se udělují jednou za dva kalendářní roky, a to vždy v sudém kalendářním roce
 • nemusí být udělena a není na ni právní nárok
 • může být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě
 • může být udělena jednotlivci i po jeho smrti "In memoriam"
 • z nominací na udělení Ceny města Dobříše jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, dále pak zaměstnanci města a městem zřízených, řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností
 • nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získal

Co musí nominace na udělení Ceny města Dobříše obsahovat za povinné údaje?

 • jméno a adresu nominovaného kandidáta
 • zdůvodnění předkládaného návrhu
 • jméno a adresu předkladatele/navrhovatele

Více informací a další podmínky udílení Ceny města Dobříše naleznete přímo na webu města Dobříš

Své návrhy mohou podávat jednotlivci, kolektivy, jakákoli fyzická či právnická osoba, a to vždy písemně na podatelně MěÚ Dobříš, nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, datovou schránkou, případně elektronickou poštou na mail: epodatelna@mestodobris.cz. 

Formulář na nominaci osobnosti naleznete také na internetových stránkách města

Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dobříš průběžně, avšak nejpozději do 31. března 2020.

Kdo a kdy rozhodne, komu bude Cena města Dobříše udělena?

O udělení Ceny města Dobříše rozhodne Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání usnesením na návrh Rady města Dobřšíe, a to do 30. června 2020. 

Kdy, kde a jak bude Cena města Dobříše nakonec předána zatím zveřejněno nebylo. Nicméně v loňských letech se tradičním místem pro tuto slavnostní událost stal Zrcadlový sál dobříšského zámku. V posledních letech večerem provázela herečka Zdeňka Žádníková Volencová a na oceněné mimo předání cen čekal i kulturní program. Jak to bude v roce následujícím teprve uvidíme.

U předchozích ročníků udílení Ceny města Dobříše se stalo také krásným zvykem, pořizování video-medailonků oceněných osobností a video reporáží ze samotného slavnostního předávání. Všechna tato videa z minulých ročníků si můžete prohlédnout na YouTube Dobříšska aktuálně.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)