Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

DOTAZNÍK: Měli byste v Dobříši zájem o popelnice na papír a plasty zdarma?

přidáno: 15. 08. 2022

Dobříš byla nedávno organizací Arnika označena jako město s dobrou odpadovou praxí. Na území města bylo rozmístěno několik BIOtejnerů, zájemci z rodinných a bytových domů obdrželi kompostéry zdarma a nyní by město chtělo získat pro své obyvatele zdarma také barevné nádoby na tříděný odpad.

BAREVNÉ NÁDOBY K RODINNÝM A BYTOVÝM DOMŮM ZDARMA

Vážení občané,

v letošním roce bude pravděpodobně otevřena výzva Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na podporu adresného sběru tříděných odpadů od domů. Město Dobříš chce v rámci výzvy žádat o dotaci na barevné nádoby k rodinným i bytovým domům. Pokud máte o nádoby na svoz tříděných odpadů zájem, vyplňte prosím dotazník níže a to nejpozději do 30. září 2022.

Podmínky pro rodinné domy

  • Rodinné domy budou mít nárok na jednu žlutou (na plast, kovové obaly a nápojové kartony) a jednu modrou (na papír) nádobu o velikosti 240 l. Zažádat si mohou i domácnosti, které již barevnými nádobami disponují.

Podmínky pro bytové domy

  • Barevné kontejnery (žlutý a modrý, vel. 1100 l, případně též 240 l) k bytovým domům je nutné řešit vzhledem k jejich kapacitě (počtu obyvatel) a umístění individuálně přímo s městem. Pokud máte v bytovém domě o kontejnery zájem, je nutné se domluvit s paní Ing. Rambouskovou prostřednictvím pověřených zástupců vašeho bytového domu na tel.: 318 533 384 nebo e-mailu: rambouskova@mestodobris.cz, kancelář č. 2.08, Odbor výstavby a životního prostředí, 2. patro (budova úřadu B, nad Penny Marketem).

Vyplněním dotazníku nevzniká automaticky nárok na nádobu. Přidělení nádob se odvíjí od úspěšného získání dotace z OPŽP. V případě, že dojde k nákupu barevných nádob, budete kontaktováni na email, případně telefon. Akce bude realizována pravděpodobně během léta 2023.

Děkujeme za vyplnění dotazníku

Ing. Kateřina Rambousková

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MĚSTA DOBŘÍŠE

Dotazník v papírové podobě je možné vyplnit i na podatelně MěÚ nebo v kanceláři u paní Ing. Rambouskové na Odboru výstavby a životního prostředí.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)