Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

Okružní ulice v Dobříši je po celkové rekonstrukci za více než 6 mil. Kč

přidáno: 24. 11. 2022

Jednou z posledních větších investic letošního roku v Dobříši se stala kompletní rekonstrukce ulice Okružní v lokalitě Na Kole. Ulice, která už dlouho volala po své opravě, dostala nyní zcela novou podobu a stala se mnohem bezpečnější.

Ulice Okružní v Dobříši, kterou najdeme v lokalitě Na Kole byla dlouhá léta pokryta rozbitým asfaltovým povrchem. V ulici bylo navíc nevhodně řešené odvodnění, které zdejším rezidentům způsobovalo v období dešťů nemalé problémy. V neposlední řadě nebyl v ulici vybudovaný plnohodnotný chodník, který by zajišťoval bezpečnost chodců. Vedení města Dobříše tak na začátku roku 2022 přislíbilo tuto ulici opravit, což také dle plánu na samém konci stavební sezóny splnilo.

V ulici Okružní byla nejprve na jaře letošního roku kompletně vyměněna síť vodovodů a kanalizací. Na práce VHS Dobříš pak navázalo město vypsáním veřejné zakázky rekonstrukci ulice s předpokládanou hodnotou 6,25 mil. Kč bez DPH.

Nabídku do veřejné soutěže města na stavební práce nakonec podalo celkem pět stavebních společností, přičemž nejvýhodnější cenu nabídla společnost Znakon, a. s., a to ve výši 5,56 mil. Kč bez DPH. Rada města tak na začátku srpna nejprve schválila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, bohužel ale po zaslání výzvy společnost odstoupila ze soutěže s odůvodněním nedostatečných výrobních kapacit. Rada města proto následně přistoupila ke schválení smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, kterým byla společnost Strabag, a. s., která podala nabídku ve výši 5,76 mil. Kč bez DPH,“ upřesnil k průběhu veřejné soutěže na realizaci oprav Okružní ulice v Dobříši místostarosta Tomáš Vokurka.

Stavební práce na opravách povrchů ulice Okružní byly nakonec zahájeny v září letošního roku. V rámci stavby byly nejprve prováděny zejména zemní a bourací práce původní konstrukce vozovky. Následně byly instalovány obruby chodníků a parkovacích stání a zahájeny byly také přípravy na vystavění nových sloupů veřejného osvětlení. Ve finále byla položena dlažba chodníků, vjezdových a parkovacích stání u rodinných domů a následně byla realizována pokládka nových asfaltových vrstev vozovky.

Spokojenost s celkovou opravou ulice Okružní vyjádřil po oficiální kolaudační prohlídce vedoucí Odboru místního rozvoje města Dobříše Mgr. Martin Švarc, jehož odbor měl celou stavbu na starost: „Stavební úpravy ulice Okružní se povedly. Na přípravě rekonstrukce se mimo jiné spolupodíleli také samotní obyvatelé této ulice, kteří se vyjadřovali k projektové dokumentaci a jejich připomínky byly následně zapracovány a zrealizovány.“

Celkové náklady stavebních prací činily ve finále 6,29 mil. Kč bez DPH včetně nákladů na obnovu veřejného osvětlení, kterou realizovala formou subdodávky společnost SUNNYMONT s.r.o.

 „Lokalita Na Kole patří mezi jednu z nejrozsáhlejších oblastí v našem městě, kterou se už minulá vedení snažila postupně opravovat a my v jejich práci pokračujeme. Ulice Okružní byla několik let ve špatném technickém stavu, obzvláště po obnově vodohospodářské infrastruktury. Stavební úpravy vytvořily nejen novou vozovku a parkovací plochy, ale jako klíčovou součást rekonstrukce vnímám vznik bezpečných chodníků, zvláště pak část u hlavní Hostomické ulice,“ dodal za vedení města Dobříše k rekonstrukci ulice Okružní místostarosta Tomáš Vokurka, který se účastnil kolaudace staby společně se starostou Pavlem Svobodou. 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)