Dnes je sobota 3. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Peníze z Dotačního řízení města Dobříš pro rok 2022 jsou rozdány

přidáno: 22. 02. 2022

Dotační řízení pro rok 2022 bylo vyhlášeno na podporu žadatelů v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a umění a volného času se zaměřením zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity.

Pro rok 2022 byla pro Dotačního řízení města Dobříše vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 3 718 962 Kč. 

Komise pro dotační řízení Rady města Dobříše posoudila 45 žádostí o dotaci došlých v rámci vyhlášených dotačních programů na podzim 2021 a 5 žádostí o přidělení individuální dotace. Devítičlenná komise všechny žádosti prostudovala a na dvou jednáních proběhlo hromadné posouzení všech žádostí dle vyhlášených specifických kritérií.

Doporučení komise následně projednala rada města, která schválila poskytnutí programové dotace do 50 000 Kč celkem 15 žadatelům a poskytnutí individuální dotace všem 5 žadatelům. Zastupitelstvo města pak schválilo poskytnutí dotace nad 50 000 Kč celkem 25 žadatelům. Dvě žádosti byly vyřazeny (pro rozpor s dotačním programem nebo nenaplněním účelu vyhlášené podpory) a tři žádosti nezískaly minimální počet bodů pro přidělení dotace.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci celého dotačního řízení, a zejména děkuji členům dotační komise za jejich obětavou a náročnou práci při hodnocení žádostí. Všem žadatelům, kteří dotaci získali, přeji, ať ji ve zdraví ve prospěch občanů města řádně užijí a nezapomenout nám ji včas vyúčtovat. Děti i rodiče se už moc těší, až budou moci využít bohatou nabídku, kterou nabízejí dobříšské sportovní kluby a další spolky. Je mi opravdu líto, že nelze uspokojit v plné míře požadavky všech žadatelů, zhodnotila letošní dotační řízení Dagmar Mášová, místostarostka a předsedkyně komise pro dotační řízení.

Na celoroční činnost v oblasti sportu a tělovýchovy bylo celkem rozděleno 2 326 829 Kč:

 • OK Dobříš, z. s. – 178 200 Kč
 • Tělocvičná jednota Sokol Dobříš – 427 680 Kč
 • Český kynologický svaz ZKO Dobříš – 32 670 Kč
 • Gymnastika Dobříš, z. s. – 262 300 Kč
 • OREL jednota Dobříš – 217 503 Kč
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobříš – 33 264 Kč
 • TenisCentrum Dobříš, z. s. – 322 938 Kč
 • Sportovní akademie Dobříš, z. s. – 180 180 Kč
 • Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s. – 21 829 Kč
 • Volejbalový klub Dobříš, z. s. – 56 327 Kč
 • MFK Dobříš – 594 000 Kč

Na projekty v oblasti sportu a tělovýchovy bylo celkem rozděleno 205 088 Kč:

 • TAJV, z. s. – 0 Kč
 • OREL jednota Dobříš – 49 163 Kč
 • HC Dobříš, z. s. – 44 550 Kč
 • Horolezecký oddíl Dobříš, z. s. – 35 640 Kč
 • CACIT, z. s. – 75 735 Kč

Celoroční činnost v oblasti kultury a umění byla podpořena celkovou částkou ve výši 250 800 Kč:

 • Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů, z. s. – 21 000 Kč
 • Dobříšský divadelní spolek KRUH, z. s. – 50 000 Kč
 • Swing Band Dobříš, z. s. – 37 800 Kč
 • Okrašlovací spolek města Dobříše – 12 000 Kč
 • Muzejní spolek Dobříšska, z. s. – 130 000 Kč

Na projekty v oblasti kultury a umění bylo celkem rozděleno 159 440 Kč:

 • Římskokatolická farnost Dobířš – 61 740 Kč
 • Dvořákovo Příbramsko, z. ú. – 22 500 Kč
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši – 21 700 Kč
 • Rodinné centrum Dobříšek, z. s. – 17 500 Kč
 • Okrašlovací spolek města Dobříše – 36 000 Kč
 • DUANE, s. r. o. – 0 Kč
 • Nemocnice Na Pleši, s. r. o. – 0 Kč

Celoroční volnočasové aktivity byly podpořeny celkovou částkou 465 160 Kč:

 • Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z. s. – 234 000 Kč
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši – 36 120 Kč
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobříš – 35 420 Kč
 • Rodinné centrum Dobříšek, z. s. – 70 880 Kč
 • Klub důchodců Dobříš, z. s. – 45 000 Kč
 • Sdružení Dej mi šanci – 22 050 Kč
 • PROVAS Dobříš – 21 690 Kč

Na projekty v rámci volného času bylo celkem rozděleno 311 582 Kč:

 • Trnkový květ, z. s. – 34 000 Kč
 • Český svaz chovatelů, z. s. – 63 000 Kč
 • OK Dobříš, z. s. – 40 950 Kč
 • Kaiserová Klára, Mgr. – 36 000 Kč
 • Český kynologický svaz ZKO Dobříš – 4 000 Kč
 • Římskokatolická farnost Dobříš – 36 800 Kč
 • DUANE, s. r. o. – 0 Kč
 • Přírodovědný spolek Dobříš – 16 832 Kč
 • MFK Dobříš – 80 000 Kč
 • Veselá rodina, z. ú. – 0 Kč

Finanční prostředky v celkové výši 95 000 Kč byly rozděleny mezi individuální žadatele následovně:

 • Kadlec Petr – 5 000 Kč
 • Fabián David – 10 000 Kč
 • Krejčí Milan – 10 000 Kč
 • Volfová Urban Veronika – 30 000 Kč
 • Tománek Jan – 40 000 Kč

 

Podrobné informace o přidělených finančních prostředcích naleznete na webových stránkách města: Výsledek dotačního řízení pro rok 2022.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)