Dnes je pondělí 10. srpen, svátek má Vavřinec.

Z našeho města

Vyjádření tajemníka Radka Řechky k současné situaci na dobříšské radnici!

přidáno: 06. 05. 2019

Současný tajemník města Dobříše Radek Řechka na 5. veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše oznámil informaci o ukončení pracovního poměru jako vedoucího úřadu města Dobříše. Na své funkci končí již k 31. květnu 2019. Z jakých důvodů tajemník z funkce odchází?

Důvodů, které mě k tomuto kroku vedly, je několik, ale žádný není nijak „politicky“ motivován a nemá souvislost s politickým výsledkem podzimních voleb.

Být v opozici a starostou není totéž

Bohužel ani po pěti měsících nebyla mezi novým vedením a pracovníky úřadu nalezena společná řeč a společný styl vedení města. Zaměstnanci úřadu si pochopitelně uvědomují, že úřad je tu od toho, aby pomáhal zvoleným orgánům a plnil jejich požadavky, ať už s nimi souhlasí či nikoliv (pokud tyto pokyny samozřejmě respektují zákon). Bohužel, s čím už nemohu souhlasit, je forma, jakou nové vedení a zvláště pak paní starostka tyto pokyny uděluje a jakým stylem se snaží úřad vést. Navíc, dle mého názoru, konfrontační způsob jednání paní starostky, který měl úspěch v opozici, je pro všechny zaměstnance velmi demotivující a frustrující a já osobně nemám potřebu ho ve svých letech a se svými zkušenostmi již nadále snášet. Věřte, že v současné době je na úřadě cítit atmosféra oboustranné nedůvěry a v takovéto atmosféře se nedá efektivně pracovat.

Když samospráva chce zasahovat do záležitostí státní správy…

Rada města nejenže po pěti měsících není součástí úřadu, ale jejím záměrem je dělat i organizační změny, které nebyly s nikým zkonzultovány a jsou bezdůvodným zásahem samosprávy do věcí státní správy a s tím nemohu souhlasit.

Bohužel ani přes mé snahy mírnit tyto třecí plochy a urovnávat konflikty nevidím zlepšující se trend, ba spíše naopak – situace je stále vyhrocenější, a proto jsem se rozhodl odejít.

Navíc po posledním zastupitelstvu konaném 11. 4. 2019 jsem pochopil, že pokud bych měl i nadále být loajální zaměstnanec vůči své nadřízené, musel bych porušovat některé své morální a etické zásady, což striktně odmítám.

Mrzí mě, že se naše vzájemná spolupráce nepodařila. Za sebe mohu říci, že jsem vždy pracoval s plným nasazením a s plným respektem k zájmu města a jeho občanů. Moje snaha o korektní jednání se mi během uplynulých let vracela, když mě pracovníci úřadu respektovali jako člověka, který přesně ví, co dělá a nebrali mě jen jako někoho, kdo jim ukládá úkoly.

autor článku: Radek Řechka