Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

V Dobříši se od ledna zdražuje cena vody i poplatek za odpad

přidáno: 13. 12. 2022

Nejprve městská rada v Dobříši schválila zvýšení ceny vodného a stočného a následně město oznámilo také zvýšení poplatku za svoz odpadu. Lidem tak před koncem roku vedení radnice radost neudělalo.

Cena vodného a stočného v Dobříš se od 1. ledna 2023 zvyšuje

Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. ledna 2023 schválila Rada města Dobříše už na svém listopadovém jednání.

Nově obyvatelé Dobříše zaplatí za vodné a stočné 125 Kč/m3 včetně 10 % DPH.

Cena vodného z této částky činí 75 Kč/m3, cena stočného 50 Kč/m3. Přitom k poslednímu zvyšování vodného a stočného v Dobříši došlo 1. července 2022, tedy poměrně v nedávné době. Tehdy byla cena zvýšena z 97 Kč/m3 na aktuální 115 Kč/m3.

„Hlavními důvody pro zvýšení poplatku je vzrůstající nepoměr mezi náklady a příjmy z poplatku za vodné a stočné, nárůst cen pohonných hmot, energií a inflace,“ říká ke zdražování vody vedení města a dodává praktický příklad spotřeby vody na jednoho obyvatele: „Při navrženém zvýšení poplatku na 125 Kč/m3, který představuje nárůst o 9 %, bude při průměrné spotřebě dobříšského obyvatele 100 litrů na osobu a den tvořit náklad 12,50 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody. Průměrně tedy občan Dobříše po zvýšení ceny vynaloží za vodné a stočné 375 Kč za měsíc, místo původní částky 345 Kč. Nárůst v nákladech na vodné a stočné tak činí 30 Kč za měsíc za osobu.“

Nákladová cena včetně plného příspěvku do fondu obnovy pro rok 2023 na vodné a stočné v Dobříši pak dle vyjádření města činí 141,10 Kč, a to i s ohledem na zastropované ceny energií a odhadovanou inflaci. Ani po uvedeném zvýšení poplatku za vodné a stočné tak celkové náklady města na vodu nebudou pokryty.

Poplatek za odpad na rok 2023 se v Dobříši zvyšuje na 950 Kč za osobu

Aktuální náklady za svoz odpadu v Dobříši činí 1 447 Kč na obyvatele, přitom aktuální poplatek je 750 Kč.

Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů pak činí 12,7 mil. Kč. Příjmy tvoří vybrané poplatky od občanů 7,2 mil. Kč a odměna EKO-KOM, která je za letošní rok odhadnuta na 1,5 mil. Kč. Je tedy jasné, že město dlouhodobě odpadový systém výrazným způsobem dotuje.

„Hlavními důvody pro zvýšení poplatku je vzrůstající nepoměr mezi náklady a příjmy, nárůst cen pohonných hmot, energií a inflace. I po zvýšení poplatku bude z rozpočtu města hrazeno na svoz odpadu za občana 31 % nákladů z celkové částky,“ vysvětluje vedení města zvýšení poplatku za odpad z aktuálně platné ceny 750 Kč na 950 Kč za osobu.  

Vzhledem k potřebě snížit celkové náklady na straně města tak zastupitelé na svém posledním prosincovém zasedání schválili novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek se tak obyvatelům města mění na výše uvedenou částku od 1. ledna 2023. Zároveň se ale občanům zapojeným do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství (MESOH) zvyšuje hodnota tzv. EKO-BODu pro výpočet slevy z 8 Kč na 9 Kč.

„Za prvních devět měsíců tohoto roku nám v Dobříši díky systému MESOH dále klesalo množství směsného komunálního odpadu, meziročně o 3 %. Na konci září 2022 do něj bylo v Dobříši zapojeno celkem 4 563 domácností, což je 39,1 % všech domácností města. Na slevu na základě snižování množství odpadu pak dosáhlo 1 378 domácností, tj. 30 %,“ dodává k odpadovému hospodářství vedení města.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)