Dnes je neděle 27. září, svátek má Jonáš,
je Světový den cestovního ruchu.

Z našeho města

Výběrového řízení na pozici nového dobříšského tajemníka či tajemnici

přidáno: 22. 04. 2019

Starostka města Dobříše v minulém týdnu vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu tajemník či tajemnice Městského úřadu Dobříš. Přihlášky je možné podávat do příštího týdne!

O ukončení pracovního poměru současného tajemníka Městského úřadu Dobříše Radka Řechky, který ve své funkci končí už k 31. květnu 2019, jsme vás informovali již v minulém týdnu. Starostka města Dobříše tak následně vyhlásila výběrové řízení na pozici tajemníka či tajemnici na pracovní dobu neurčitou.

Charakteristika vykonávané činnosti zahrnuje:

 • plnění povinností dle ustanovení zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, v platném znění, zejména zajišťování výkonu přenesené a samostatné působnosti,
 • plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb.,
 • komplexní zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu města Dobříš,
 • zabezpečování přípravy jednání rady města a zastupitelstva města,
 • plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
 • zajišťování plnění usnesení zastupitelstva města, rady města,
 • plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
 • komplexní zajišťování pracovně právních vztahů zaměstnanců městského úřadu,
 • řízení a koordinace všech činností a odborů městského úřadu,
 • příprava podkladů a účast na zasedáních rady města a zastupitelstva města,
 • vydávání spisového řádu, skartačního řádu a pracovního řádu a dalších interních aktů řízení,
 • odpovědnost za plnění úkolů vyplývajících z činnosti na úseku samosprávy, včetně čerpání rozpočtových prostředků,
 • koordinace vlastní činnosti s činností starosty.

Jaké jsou předpoklady a požadavky na funkci?

Uchazeč by měl mimo jiné mít dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a měl by disponovat znalosti právních předpisů z oblasti veřejné správy a personální oblasti.

Dokdy je nutné podat podat přihlášku?

Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady je možné zaslat doporučeně poštou nejpozději do 30. dubna 2019 (v této lhůtě musí být přihláška doručena do podatelny Městského úřadu Dobříš) na adresu Městský úřad Dobříš k rukám starostky města Dobříš Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš. Zalepenou obálku označte heslem: „Neotevírat - Výběrové řízení – vedoucí úřadu/ tajemník“ nebo je možné přihlášku doručit osobně, se stejným označením obálky, do podatelny Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, nejpozději do 2. května 2019, 14.00 hodin.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách města Dobříše.

S případnými dotazy se lze obrátit na Bc. Janu Vlnasovou – starostku města (tel.: 318 533 303; vlnasova@mestodobris.cz).

autor článku: Město Dobříš | Nikol Sevaldová (referentka oddělení infocentrum a propagace)