Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

Výstavba nového denního stacionáře KRATOCHVÍLE v Dobříši je téměř u konce

přidáno: 11. 11. 2022

Jednou z největších investičních akcí města Dobříše v roce 2022 je realizace projektu sociální služby denního stacionáře v domě s pečovatelskou službou. Stavební práce na jeho výstavbě jsou téměř u konce a termín oficiálního slavnostního otevření se tak blíží.

Výstavba nového denního stacionáře v budově s Pečovatelskou službou města Dobříše na Dukelském náměstí byla zahájena v květnu letošního roku. Co vše se v rámci projektu realizuje upřesňuje místostarosta Tomáš Vokurka: „V rámci projektu došlo k úpravě části přízemí budovy, tak aby zde vznikly nové prostory s vybavením pro aktivní trávení času nejen klientů pečovatelské služby. Nejprve na místě probíhaly více než měsíc jen bourací a zemní práce, po kterých následovala samotná výstavba. Vytvořena byla denní místnost, odpočinková místnost, kuchyňka, sociální zařízení s toaletou a zázemím. Kompletně nové jsou podlahy, topení, rozvody elektřiny. Vznikla i zbrusu nová prádelna vybavená pračkami a mandlem. Součástí projektu je také relaxační zóna v atriu budovy. Nyní už postupně stavební práce finišují a denní stacionář se začne postupně vybavovat novým nábytkem a dalším zařízením do kuchyně či koupelen.“

Město Dobříš do tohoto projektu investovalo celkem 7 100 000 Kč vč. DPH. Na výše uvedené stavební práce pak byla poskytnuta dotace ze 7. výzvy MAS Brdy–Vltava: IROP – Sociální Infrastruktura II, ve výši 3 137 850 Kč. K oficiálnímu otevření nového a moderního denního stacionáře v Dobříši by mělo dojít od ledna 2023.

Služba denního stacionáře v Dobříši do této doby chyběla

Z analýzy, která proběhla v rámci podání žádosti o dotaci, vyplynulo, že podobná sociální služba se v blízkém okolí Dobříše nevyskytuje a pro cílovou skupinu je potřebná. Díky zavedení nové sociální služby nebudou nyní osoby se sníženou soběstačností a jejich pečující dojíždět do vzdálených míst a uleví se jim tak časově, finančně i organizačně.

Jak bude denní stacionář KRATOCHVÍLE fungovat, upřesňuje nová ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše paní Bc. Dagmar Mášová: „Služba denního stacionáře v Dobříši bude zaměřena na cílovou skupinu osob od 26 let (horní věková hranice není stanovena). Jedná se o osoby se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění neinfekčního charakteru, včetně neurodegenerativních poruch, vaskulárních onemocnění či Alzheimerovy nemoci. Provozní doba stacionáře je od 7:00 do 15:30 hod., po domluvě je možnost prodloužené provozní doby. Maximální okamžitá kapacita je 6 osob."

Úhrada za poskytování základních sociálních služeb a úkonů bude stanovena na 135 Kč za půldenní aktivizaci a dále se bude hradit spotřebovaný čas za skutečné využití úkonu podle míry soběstačnosti uživatele. Uvedené ceny jsou bez stravy. Obědy lze doobjednat v rámci provozu.

Ve stacionáři budou poskytovány tyto základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále všichni klienti denního stacionáře využijí v průběhu pobytu tyto základní služby:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • sociálně terapeutické činnosti ve formě aktivizačního programu, kondiční cvičení, trénování paměti v dopoledních i odpoledních blocích

„Klienti mají možnost na úhradu služby použít příspěvek na péči. O tento příspěvek je nutné žádat na Úřadu práce a dle potřebné míry pomoci v běžných denních činnostech je přidělena adekvátní výše příspěvku (od prvního stupně: 880 Kč, 4 400 Kč, 12 800 Kč, 19 200 Kč dle míry snížené soběstačnosti),“ dodává ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše.

Denní stacionář KRATOCHVÍLE v Dobříši bude primárně sloužit občanům z ORP Dobříš, kteří budou mít před klienty ze vzdálenějších lokalit přednost, ale i klienti z dalších míst budou mít možnost služeb stacionáře využít, budou-li spadat do cílové skupiny a budou-li ve stacionáři volná místa.

Paní Dagmar Mášová dále upřesňuje, jak bude denní stacionář v Dobříši vybaven: „Většina programu se bude odehrávat v hlavním prostoru – denní místnosti, která je vybavena projektorem s projekčním plátnem, několika polohovacími křesly, ve kterých si budou klienti moci v průběhu dne dle potřeby odpočinout. Součástí denní místnosti bude také pracovní kout oddělený od hlavního prostoru nábytkovou stěnou (knihovnou) a vybavený stolem se dvěma pracovními místy a dvěma počítači. S denní místností je propojená malá jídelna s kuchyňským koutem, který bude vybaven veškerým příslušenstvím sloužícím k uchovávání a servírování dovážených obědů a mytí transportních boxů, lednicí i myčkou na nádobí. K terapeutickým účelům zde bude také k dispozici varná deska i pečící a mikrovlnná trouba.“

Na denní místnost navazuje přístavba (relaxační zóna), která je s venkovním prostorem spojená bezbariérovým nájezdem. Přístavba bude prosklenou stěnou opticky propojena s venkovním prostorem ve vnitrobloku budovy. Ve stacionáři je k dispozici šatna, bezbariérové WC a koupelna pro klienty dále odpočinková místnost se 3 lůžky s bezbariérovým sociálním zařízením oddělená od hlavních prostor chodbou. Samozřejmě je vybudováno i zázemí pro personál (kancelář, sociální zařízení, sklad).

„Pečovatelská služba města Dobříše má v plánu v rámci denního stacionáře nabízet v novém hlavním prostoru sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. V dopoledním i odpoledním bloku budeme s klienty realizovat výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální terapeutické činnosti, trénování paměti.  V rámci upevnění návyku, tréninku a nácviku všech těchto aktivit se budou využívat různé aktivizační pomůcky, výtvarné činnosti, ruční práce a různé další kreativní aktivity, společné pečení a vaření, čtení, trénink paměti, muzikoterapie, společné zpívání, pohybová terapie, ale i promítání filmů. Rádi do práce s klienty zapojíme i dobrovolníky. Ráda bych po ukončení provozu stacionáře otevřela a zpřístupnila prostory dalším aktivitám, a hlavně se k nám vrátí se svou činností Klub seniorů Dobříš, na jejichž členy se již těšíme,“ dodává ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)