Dnes je pátek 29. září, svátek má Michal.

hudební festival Dobříš

Zastupitelstvo jednalo více než tři hodiny o rekonstrukci zimního stadionu

přidáno: 08. 03. 2019

Včerejší 4. zasedání Zastupitelstva města Dobříše mělo rozhodnout o jediné věci - rekonstrukci dobříšského zimního stadionu. Práce na přestavbě mají začít již za několik týdnů, rozhodnout se však muselo o zásadní věci a to, zda bude v budoucnosti plocha zimního stadionu zastřešena či nikoli. Přítomen byl mimo jiné i Slavomír Lener z Českého hokejového svazu.

V letošní zimě byl dobříšský zimní stadion z důvodu havarijního stavu pro návštěvníky uzavřen. Technologie totiž vykazovala silné známky důlkové koroze a oslabení materiálu v technologickém kanále, proto nešlo zaručit bezpečný a spolehlivý provoz zimního stadionu.  

Celková rekonstrukce stadionu

Celý projekt zimního stadionu je rozdělen na čtyři části. V první fázi je počítáno se změnou chladícího zařízení, druhá fáze je rozdělena na dvě části, a to na přípravu k zastřešení a jeho následnou realizaci. V poslední části by poté mělo dojít k rekonstrukci zázemí.

Rekonstrukce stadionu začíná již koncem března

Zadávací řízení na dodavatele stavby ze dne 21. června 2018 obsahovalo zadávací dokumentaci, která obsahovala část změny chladícího zařízení a také přípravu na zastřešení. V průběhu zadávacího řízení však tehdejší starosta města Stanislav Vacek rozhodl o zúžení rozsahu prací pouze na etapu změny chladícího zařízení. Město Dobříš, v zastoupení Stanislavem Vackem, poté 30. října 2018 uzavřelo s firmou ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. smlouvu o dílo v rozsahu této první etapy. Částka činí 29.300.000 Kč bez DPH, z toho dotace činí 17.628.700,80 Kč.

Zastupitelstvo zasedalo jen kvůli zimnímu stadionu

Současná starostka města svolala na čtvrtek 7. března Zastupitelstvo města Dobříše, a to právě jen z důvodu rekonstrukce zimního stadionu v Dobříši. O rekonstrukci chladícího zařízení zimního stadionu již bylo rozhodnuto a vybrána byla tedy i firma, která práce bude provádět. Dodavatelem je firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. Termín předání stanoviště je stanoven již na 27. března 2019. Na včerejší zasedání však dorazilo pouze 15 zastupitelů. Přítomni byli členové ze současné koalice a potom 4 členové z opozice, jmenovitě Stanislav Holobrada, Petra Neubergerová, Jindřiška Romba a Filip Kahoun, který však jednání předčasně opustil.

O čem se jednalo?

V rámci předběžných jednání před samotným předáním staveniště bylo se sjednanou firmou a s projektantem zjištěno, že pro fungování stadionu je potřeba nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo položit sítě vedoucí pod novým povrchem. Jedná se o kanalizace pro odvodnění ledové plochy a elektrorozvody pro osvětlení a časomíru. Mělo by tak jít o tzv. vícepráce, na které bude muset být uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o dílo. Firma následně konstatovala, že pro možné eventuální zastřešení plochy zimního stadionu v budoucnosti je třeba realizovat nezbytné části stavby již v této části rekonstrukce, jelikož by při budoucí realizaci znamenaly rozbourání již hotových rekonstrukcí. Jedná se o práce, které zahrnují právě přípravu na samotné zastřešení stadionu. Konkrétně jde o zřízení patek kolem ledové plochy s výjimkou 3 ks patek, které jsou umístěny pod současnou ubytovnou, tyto tři zbylé patky je možné realizovat později. V této části je také počítáno s ubouráním části ubytovny a související stavebními pracemi. Na tyto další práce pro budoucí možné zastřešení projektant nejdříve předložil rozpočet ve výši 10.140.346,52 Kč bez DPH. Na včerejším zastupitelstvu však byl rozpočet na tyto práce, které souvisí s budoucím možným zastřešením, snížen pouze na výši přibližně 6 mil. Kč bez DPH.

Svůj názor řekl i Slavomír Lener!

Zasedání zastupitelstva se zúčastnila i široká veřejnost včetně Slavomíra Lenera z Českého hokejového svazu, který svůj názor vyjádřil jednoznačně: „Zimní stadion je jedna z nejvíce využívaných veřejných staveb ve městech. Bez zastřešení je funkčnost zimního stadionu přibližně 3 měsíce v roce, se zastřešením se však zvyšuje až na 8 měsíců. (...) Věřím, že zájem o zimní stadion v Dobříši rozhodně bude.“ 

Jak bylo rozhodnuto?

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo po tříhodinovém jednání záměr rozšíření dodatečných stavebních prací na rekonstrukci zimního stadionu o část 2a - přípravné práce pro možné budoucí zastřešení specifikované projektantem v předpokládaném objemu 6 mil. Kč bez DPH a pověřila Radu města Dobříše prověřit soulad tohoto postupu s právními předpisy a uzavřenými smluvními dokumenty a přípravou rozpočtového opatření. Pro návrh bylo 13 zastupitelů. (Edit: omlouváme se panu Bálkovi, o kterém jsme v prvním vydání mylně uvedli, že hlasoval proti návrhu.)

autor článku: Redakce DA