Dnes je pátek 4. prosinec, svátek má Barbora.

Zajímavosti

Co dělat při dopravní nehodě?

přidáno: 10. 09. 2015

Dopravní nehoda je pro každého velmi nepříjemný zážitek. Obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu, co dělat a na co si dát pozor. V následujících bodech vám dáme několik rad, jak správně postupovat.

Aby pro vás dopravní nehoda nebyla jen špatnou vzpomínkou, ale nestála vás také více peněz a starostí, nezapomeňte nahlásit pojistnou událost příslušné pojišťovně! Finanční specialistka Kateřina Holá říká: „Případné škody se netýkají pouze vašeho vozidla, ale také dalších účastníků silničního provozu. Abyste si byli jistí, že ochrana před riziky následků dopravních nehod je postačující, nezapomeňte mít správně nastavenou pojistnou smlouvu. Pokud si nejste jisti, můžete navštívit například naši kancelář, kde vám smlouvu překontrolujeme.“

Nehod na silnicích bohužel neubývá a jejich účastníci si pak velmi často odnáší další následky nejrůznějšího druhu. Lidé obvykle nevědí, co mají dělat. Své zkušenosti s pomocí u dopravních nehod má právě Katka (https://www.facebook.com/katerina.hola.56/about), která letošní léto strávila na telefonu a radila lidem, co mají dělat. Katka sepsala několik užitečných rad, které se vám při dopravní nehodě mohou hodit:

Zachovejte klid a nepropadejte panice

Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody  - vypněte motor, zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník. Nezapomeňte dbát na svou bezpečnost a oblékněte si reflexní vestu, silniční provoz pokračuje!

Zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody

V případě zranění poskytněte první pomoc a zavolejte tísňovou linku záchranné služby – 155, hasiče – 150, policii – 158, nebo evropskou linku tísňového volání – 112.

Stala-li se dopravní nehoda na dálnici

Je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla (za snížené viditelnosti by si měli všichni obléci reflexní vesty nebo alespoň jiné reflexní prvky – pásky na rukáv).

Zásadně se zdržte požití alkoholických nápojů

Alkohol a jiné návykové látky, které by mohly ovlivnit vyšetřování dopravní nehody Policií ČR, v žádném případě nepožívejte. Ani před nehodou, ani po ní.

Je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii ČR a pojišťovně

Postačí fotoaparát v mobilním telefonu. Místo nehody vyfotografujte z různých úhlů a vzdáleností, aby bylo patrné postavení vozidel, místo střetu a okolí nehody.

Společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků si vzájemně prokažte totožnost

Poznamenejte si kontakty a předejte si důležité informace o vozidlech (SPZ, VIN, značku a typ zúčastněných vozidel, číslo zelené karty, platnost zelené karty, název pojistitele).

Ze zkušenosti svých klientů nám Kateřina Holá navíc radí: „Pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého vozidla porušuje tím zákon, zavolejte neprodleně Policii ČR, před jejím příjezdem na místo si zapište alespoň SPZ, dle které lze na internetu zjistit, u které pojišťovny je viník pojištěn.“

Kdy je nutné zavolat k dopravní nehodě Policii ČR?

  • Došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby.
  • Dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100 000 Kč a to včetně přepravovaných věcí.
  • Dojde-li k poškození nebo zničení příslušenství pozemní komunikace, či ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (např. poškození oplocení nemovitosti, dopravního značení, zaparkovaných vozidel atd.). Limit výše škody v takovém případě nehraje žádnou roli.
  • Pokud účastníci nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  • Když se s účastníky nedohodnete na podstatných skutečnostech (kdo je viník a kdo poškozený), některý z nich odmítne spolupracovat, nebo dokonce ujede, pokud je účastníkem dopravní nehody cizinec, se kterým se nedomluvíte (pozn.: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn).
  • Jestliže máte podezření, že některý z účastníků dopravní nehody je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
  • Sepsaný protokol o nehodě si vždy důkladně pročtěte. Podepište ho pouze tehdy, pokud s jeho zněním souhlasíte. V případě nesouhlasu připojte své vlastní vyjádření nebo případné námitky proti postupu policie.

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána Policie ČR, je nezbytné s dalším účastníkem nehody sepsat záznam o dopravní nehodě.

Záznam o dopravní nehodě musí vždy obsahovat: místo a čas dopravní nehody, jména jejích účastníků, záznam o zúčastněných vozidlech, příčinu, průběh a i následky dopravní nehody. Důležitý je nákres nehody s označenými body střetu vozidel. V nákresu zaznamenejte situaci dopravní nehody, jednotlivé ulice, pozice vozů i jejich kol, dopravní značky. V případě svědků nehody zaznamenejte jejich kontaktní údaje.  „Formulář vyplňujte vždy s rozmyslem, protože ho po podepsání a oddělení jednotlivých kopií již nelze dodatečně upravit. Jestliže je následkem nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny“ doplňuje rady finanční poradkyně Kateřina Holá, která pracuje ve společnosti ENERGON finance a kdykoli vám ráda poradí s jakýmikoli finančními záležitostmi.   

autor článku: Redakce DA (zdroje: uamk.cz, cap.cz, policie.cz, ibesip.cz)